• <
gryfia_70lat

Okrętowa Grupa Trałowa 12. Dywizjonu Trałowców na morzu!

PMK

11.05.2016 06:12 Źródło: własne
Strona główna Marynarka Wojenna, Służby Morskie, Ratownictwo Morskie Okrętowa Grupa Trałowa 12. Dywizjonu Trałowców na morzu!

Partnerzy portalu

Okrętowa Grupa Trałowa 12. Dywizjonu Trałowców na morzu! - GospodarkaMorska.pl

Od poniedziałku, 9 maja, okręty 12. Dywizjonu Trałowców zorganizowane w Okrętową Grupę Trałową (OGT) realizują szkolenie na wodach Zatoki Pomorskiej.
 
Obejmuje ono m.in. stawianie zagród minowych i oczyszczanie akwenów z min i obiektów niebezpiecznych, strzelania artyleryjskie, a także przeprowadzanie jednostek przez wytyczone, bezpieczne tory wodne.

Ćwiczenie OGT 12. DTR rozpoczął przeładunek pełnego zapasu min. Miał on miejsce w zorganizowanym przez siły Komendy Portu Wojennego przy jednym z nabrzeży świnoujskiego portu punkcie załadunku min. Na nabrzeże wjechały ciężarówki z minami morskimi oraz dźwig, następnie na pokład każdego z ćwiczących okrętów załadowano miny. Załadunek taki musi być przeprowadzony z zachowaniem skrytości, tak aby nie wzbudził zainteresowania ewentualnego przeciwnika. Wzmożona zostaje również ochrona rejonu prowadzenia operacji zarówno od strony nabrzeża jak i toru wodnego. Już zaopatrzone w środki bojowe – miny i amunicję okręty pod osłoną nocy wyszły w morze. Na morzu prowadzona jest działalność zgodna z przeznaczeniem Okrętowej Grupy Trałowej. Oprócz zadań związanych z bierną ochroną okrętu przed minami morskimi realizuje się strzelania artyleryjskie zarówno do celów nawodnych – makiety miny i holowanej tarczy oraz do celów powietrznych – flary wystrzelonej z pokładu. Prowadzi się także strzelania sytuacyjne tzn. z pistoletów maszynowych do pozorowanych celów. Strzelania takie mają na celu przygotowanie załóg okrętów przed ewentualnym atakiem grup dywersyjnych.

Podczas pięciodniowego szkolenia zaplanowano szereg zadań minowych. Wśród nich postawienie min zarówno pojedynczo jak i zespołowo tak, aby utworzyć zagrodę o ściśle określonych parametrach, rozpoznawcze poszukiwanie min przy użyciu trałów kontaktowych oraz neutralizację wykrytych przedmiotów. Poza zadaniami, w których specjalizują się trałowce, przeprowadzone zostaną m.in. elementy obrony przeciwawaryjnej (OPA), akcja ratownicza (SAR), oraz uzupełnianie zapasów na morzu (RAS). Jeden z końcowych epizodów szkolenia dotyczył będzie ochrony przed czynnikami broni masowego rażenia. Szkolenie zakończy się w piątek 13 maja.

W skład Okrętowej Grupy Trałowej 12. Dywizjonu Trałowców wchodzą trzy trałowce: ORP Dąbie, ORP Jamno, ORP Mielno. Ćwiczą one ze zbiornikowcem Z-8 oraz stacją demagnetyzacyjną SD-11. Ćwiczenie zabezpiecza również trałowiec ORP Necko. Podczas ćwiczenia ocenie podlegają wszystkie istotne elementy, świadczące o stopniu przygotowania całej grupy do realizacji zadań. Istotne są zatem umiejętności i wiedza poszczególnych marynarzy załóg działających jako zespoły oraz zgranie z innymi, wspólnie działającymi jednostkami. Całością przedsięwzięć realizowanych w ramach Okrętowej Grupy Trałowej dowodzi komandor podporucznik Krzysztof Miecznikowski z 12. Dywizjonu Trałowców.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.