• <

Ćwiczenia RENEGADE - KAPER 15/I

13.05.2015 09:27 Źródło: własne
Ćwiczenia RENEGADE - KAPER 15/I - GospodarkaMorska.pl

Od poniedziłku Morski Oddział Straży Granicznej uczestniczy w ćwiczeniach taktyczno-specjalnych RENEGADE – KAPER 15/I, organizowanych przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Ich celem jest sprawdzenie procedur współdziałania poszczególnych służb oraz przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym z powietrza i morza.

Pierwszym etapem ćwiczeń jest doskonalenie działań, jakie podejmują funkcjonariusze MOSG (Morski Oddział Straży Granicznej), ukierunkowane na rozpoznanie oraz weryfikację zagrożenia na jednym z obiektów infrastruktury morskiej i próba jego neutralizacji (art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich: „W celu zapobieżenia, ograniczenia lub usunięcia poważnego i bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego, po wyczerpaniu przez Straż Graniczną środków przewidzianych w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, Minister Obrony Narodowej może wydać decyzję o zastosowaniu na polskich obszarach morskich niezbędnych środków, do zatopienia tego statku lub obiektu pływającego włącznie”.).

W ćwiczeniach biorą udział funkcjonariusze MOSG z podległych jednostek organizacyjnych, w tym specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań, jednostki pływające i lotnictwo Straży Granicznej. Wykorzystany zostanie również Zautomatyzowany System Radarowego Nadzoru.

W RENEGADE – KAPER 15/I zaangażowane są zarówno Siły Zbrojne RP, jak i struktury układu pozamilitarnego, które wykonując swoje zadania mają wpływ na bezpieczeństwo w kraju: Dowództwo Operacyjne RSZ z podporządkowanymi centrami i ośrodkami, Dowództwo Generalne RSZ z podległymi jednostkami, Żandarmeria Wojskowa, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Policja Państwowa,Straż Graniczna, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Polskie Linie Lotnicze LOT, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Centrum Antyterrorystyczne ABW, Urząd Morski oraz administracja rządowa.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 38725,00 $ tona -0,80% 27 paź
 Cynk 3385,00 $ tona -2,03% 27 paź
 Aluminium 2703,00 $ tona -4,49% 27 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.