• <

Akademia Marynarki Wojennej świetuje w Toruniu

jk

21.06.2017 06:43 Źródło: własne
Akademia Marynarki Wojennej świetuje w Toruniu - GospodarkaMorska.pl

Akademia Marynarki Wojennej obchody swojego Jubileuszu 95-lecia rozpocznie w Toruniu. Pododdziały uczelni, w tym kompania w ubiorach historycznych, rozpoczną mszą św. w intencji uczelni, a następnie przemaszerują ulicami Starego Miasta. Wszystko w asyście Kompanii i  Orkiestry Reprezentacyjnej MW RP, które na koniec uroczystości dadzą pokaz musztry paradnej.

Punktem kulminacyjnym będzie uroczysty apel na Bulwarze Filadelfijskim przy pomniku – kotwicy upamiętniającym powstanie Oficerskiej Szkoły MW. Uczelnia zaprasza w piątek 23 czerwca, już od godz. 13.00. Wieczorem natomiast przed uroczystością w Piernikowej Alei Gwiazd wystąpi zespół wokalny AMW „Panna Wodna”.

Program obchodów:

13.00  – msza św. w kościele garnizonowym pw. Św. Katarzyny w Toruniu

14.00-14.30  – przemarsz pododdziałów ul. Św. Katarzyny – ul. Królowej Jadwigi – ul. Szeroką – ul. Żeglarską – Bramą Żeglarską – Bulwarem Filadelfijskim do pomnika – kotwicy upamiętniającego powstanie Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej

14.20  – w trakcie przemarszu – wystawienie posterunku honorowego oraz ceremonia składania kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika

14.30 – 15.40 – uroczysty apel zakończony salwą honorową pod pomnikiem – kotwicą upamiętniającym powstanie OSMW

15.40 – 16.15  – przemarsz na Rynek Staromiejski, a tam pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej MW

19.00 – 20.00 – występ zespołu wokalnego AMW „Panna Wodna” na Rynku Staromiejskim, który prawykona „Pieśni Marynarskie do śpiewu z fortepianem”, (nakład i własność Ligi Morskiej i Kolonialnej), ze słowami Janiny Gillowej.

 Podczas uroczystości w Toruniu zespół „Panna Wodna” wystąpi w premierowym wykonaniu całości cyklu „ Pieśni Marynarskie”.  Jest to zbiór 12 utworów do słów Janiny Gilowej, opartych na znanych motywach szantowych, którego wydanie przerwał wybuch
II Wojny Światowej. Znaleziona w ruinach drukarni doczekała się wydania w niewielkiej ilości sztuk i dzięki Lidze Morskiej i Kolonialnej szczęśliwie przetrwała do dnia dzisiejszego. W roli akompaniatora, który dokonał też autorskiej aranżacji tych utworów, usłyszymy przy fortepianie Artura Sychowskiego – wybitnie uzdolnionego muzyka młodego pokolenia.  Na skrzypcach oraz innych dodatkowych instrumentach perkusyjnych zagrają także wokalistki z zespołu, a o odpowiednią, wprowadzającą w morski klimat atmosferę zadba, w roli konferansjera , Ewelina Kuc. Zespół wokalny AMW „Panna Wodna” wystąpi w składzie: Adela Lewiarz, Karolina Chrzanowska, Ewa Mientke, Anna Grygorowicz, Aleksandra Łasińska. Nazwa Zespołu to symboliczne nawiązanie do nazwy okrętu typu pinka, o tej samej nazwie. Okręt ten wspierał w 1627 roku admiralski galeon w zwycięskiej bitwie pod Oliwą 28 listopada.

Poprzednim razem Akademia Marynarki Wojennej w tak szerokim składzie gościła w Toruniu 5 lat temu przy okazji 90. rocznicy utworzenia. Wtedy zorganizowano w Toruniu obchody Dnia Podchorążego. W tym roku uroczystości jubileuszowe uczelni połączone są
z Dniami Morza oraz Dniami Torunia, które miasto rozpocznie świętować 21 czerwca Świętem Muzyki, a zakończy 25 czerwca Festiwalem Teatrów Ulicznych.

Akademia Marynarki Wojennej związana jest z Toruniem od 1 października 1922 roku, kiedy to rozpoczęła się jej historia. To w tym dniu powstała Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej z siedzibą właśnie w Toruniu. OSMW była pierwszą poprzedniczką współczesnej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Na początku składała się z jednego wydziału. Pierwszym jej komendantem został komandor porucznik Adam Mohuczy. 19 października 1928 roku Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej stała się Szkołą Podchorążych Marynarki Wojennej (SPMW). Od połowy lat 30-tych SPMW miała trzy wydziały: morski, techniczny i administracyjny. Opracowano nowe programy nauczania odpowiadające wymogom niepełnych wyższych studiów zawodowych. Podjęto też starania o uzyskanie statusu wyższej uczelni zawodowej. II wojna światowa w zasadzie nie przerwała procesu dydaktycznego. Już 23 listopada 1939 roku reaktywowano w Wielkiej Brytanii Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej. Mieściła się w bazie morskiej w Devonport na ORP „Gdynia”, a w 1944 r. została przeniesiona do Okehampton. Naczelny dowódca Wojska Polskiego marszałek Polski Michał Rola-Żymierski 18 stycznia 1946 wydał rozkaz utworzenia wojskowej szkoły morskiej. Tak powstała Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej, która 11 czerwca 1955 roku została przekształcona w Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej. Uczelnia nieustannie rozwijała się naukowo oraz dydaktycznie i w 65. rocznicę utworzenia OSMW, 1 października 1987 roku WSMW została przemianowana na Akademię Marynarki Wojennej (AMW), która do dziś kultywuje swoje przesłanie „AMOR PATRIAE SUPREMA LEX”, czyli „Miłość Ojczyzny najwyższym prawem”. Obecnie uczelnia składa się z 4 wydziałów: Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Mechaniczno-Elektrycznego, Dowodzenia i Operacji Morskich oraz Nauk Humanistycznych i Społecznych. Akademia kształci studentów wojskowych na 5 kierunkach, w 6 specjalnościach oraz studentów cywilnych na 13 kierunkach.  W uczelni kształcą się także słuchacze różnego rodzaju kursów oraz oficerowie WP. AMW proponuje również podwyższanie swoich kwalifikacji na studiach podyplomowych oraz doktoranckich. W roku akademickim 2015/2016 w uczelni kształciło się ponad 7000 studentów, słuchaczy różnego rodzaju kursów, studiów podyplomowych, doktorantów oraz kadry Sił Zbrojnych RP. W październiku 2016 roku naukę rozpoczęło w niej ponad 1000 nowych studentów. Natomiast od 1925 roku kiedy to nastąpiła pierwsza promocja oficerska do dnia dzisiejszego uczelnia wykształciła 4525 absolwentów – oficerów, w tym 96 kobiet.

Dziś to już uczelnia umiędzynarodowiona. Kształci przyszłych oficerów na potrzeby sił morskich Kataru, Kuwejtu i Arabii Saudyjskiej. Do niej przyjeżdżają na kursy kadry z Ukrainy i Gruzji. Współpracujemy z uczelniami marynarek wojennych z innych krajów, jak chociażby z Niemiec, Hiszpanii, Rumunii, Bułgarii czy Wielkiej Brytanii. Wymiany studenckie, ale i kadr odbywają się również w ramach programów UE.

AMW Stanowi zaplecze naukowo-badawcze morskiego rodzaju sił zbrojnych. Problematyka badań jest tak dobierana, by służyć kształtowaniu specjalności naukowej uczelni w powiązaniu z planami rozwojowymi Marynarki Wojennej RP oraz procesem technicznej modernizacji okrętów, uzbrojenia i sprzętu.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40950,00 $ tona 1,77% 25 lis
 Cynk 3431,00 $ tona 0,06% 25 lis
 Aluminium 2740,00 $ tona 1,56% 25 lis
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.