• <
BOTA_2023

Morskie paliwa przyszłości – grupy żeglugowe naciskają na UE

zk

12.03.2021 09:48 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Morskie paliwa przyszłości – grupy żeglugowe naciskają na UE

Partnerzy portalu

Morskie paliwa przyszłości – grupy żeglugowe naciskają na UE - GospodarkaMorska.pl
Pixabay

Grupy żeglugowe i handlowe wzywają Unię Europejską do przyspieszenia rozwoju nad pracami dotyczącymi wprowadzenia amoniaku i zielonego wodoru jako najlepszych opcji morskich paliw, które umożliwią przemysłowi przyspieszenie dekarbonizacji.

Około 90% światowego handlu jest transportowane drogą morską, a światowa żegluga odpowiada za prawie 3% globalnej emisji CO2. Liderzy branży twierdzą, że aby sprostać celom wyznaczonym do 2030 roku dla żeglugi przez ONZ, pierwsze statki o zerowej wartości netto emisji muszą wejść do floty przed wyznaczonym terminem.

Wśród dostępnych opcji są jednostki o napędzie wodorowym oraz napędzane pochodnymi amoniaku. Koalicja grup, w skład której Trafigura, wezwała Unię Europejską do priorytetyzacji zielonych paliw w ramach projektu FuelEU Maritime, która ma na celu wzrost produkcji i wykorzystania zrównoważonej energii morskiej.

„Opierając się na niezależnych badaniach i wiedzy, którą obecnie posiadamy, wierzymy, że paliwa wodorowe będą paliwami żeglugowymi przyszłości” - oznajmił rzecznik Trafigura. Dodał, że potrzebna jest również globalna opłata za emisję dwutlenku węgla prowadzona przez agencję żeglugową ONZ, IMO, aby „Zachęcić i motywować do stosowania paliw nisko emisyjnych i zeroemisyjnych”.

Jednak dyskusje IMO są wciąż na wczesnym etapie.

Rzecznik Komisji Europejskiej skomentował, iż wstępne propozycje zostaną przedstawione w drugim kwartale br., ponieważ na obecnym etapie ocenie podlegają różne warianty strategiczne w ramach FuelEU Maritime.

Wytwarzany w wyniku elektrolizy (rozszczepienia wody na wodór i tlen) przy użyciu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, zielony wodór jest wolny od emisji, natomiast jego cena znacząco przewyższa ceny dotychczas stosowanych surowców. Jednakowo ma mniejszą gęstość od konwencjonalnych paliw, co skutkuje zwiększeniem miejsca na pokładzie w celu magazynowania paliwa.

Równolegle prowadzone są inne projekty, które przewidują wykorzystanie wodoru do wytwarzania innych produktów, takich jak amoniak, w celu poprawy rentowności.

Badanie przeprowadzone w ramach projektu non-profit Getting to Zero, wskazuje, że aby dekarbonizacja w sektorze morskim była zgodna z wytycznymi Porozumienia Paryskiego do 2030 roku, paliwa o zerowej emisji muszą stanowić 5% koszyka energetycznego w żegludze międzynarodowej.

Coraz więcej przedsiębiorstw szuka wsparcia ze strony UE we wprowadzaniu zasilania wodorem i amoniakiem. Są to m.in.: firmy przewozowe CMB, DFDS, Torvald Klaveness, Viking Cruises, stowarzyszenie branżowe Hydrogen Europe, jednostka certyfikująca Lloyd’s Register oraz zielona grupa Transport & Environment.

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.