• <
nauta_2024

Morskie klastry UE. Kurs na integrację, internacjonalizację i ekologię

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Morskie klastry UE. Kurs na integrację, internacjonalizację i ekologię

Partnerzy portalu

Morskie klastry UE. Kurs  na integrację, internacjonalizację i ekologię - GospodarkaMorska.pl

Niedawno odbyło się spotkanie European Network of Maritime Clusters (ENMC) – stowarzyszenia klastrów morskich działających w Unii Europejskiej. W programie spotkania były również rozmowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej zajmującymi się energią odnawialną (DG ENERGY) oraz ochroną środowiska morskiego (DG MARE).

Spotkanie przedstawicieli klastrów działających w krajach Unii Europejskiej odbyło się 18 listopada 2022 r. Spotkanie poprowadził Fabrice Maire, President, ENMC, President of Luxembourg Maritime Cluster. Marjolein van Noort pomagała prezydentowi w sprawach organizacyjnych. Polskę reprezentował Marek Grzybowski, prezes zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego.

Od momentu powstania w 2005 r. główną misją ENMC jest wspólne kreowanie współpracy morskiej europejskich przemysłów morskich, nauki oraz instytucji społecznych i politycznych. Działalność  europejskich klastrów morskich skoncentrowana jest  kreowaniu polityki morskiej przyjaznej dla biznesu i społeczeństw przez wpływania na europejskich decydentów politycznych.

Współpraca klastrów morskich


Chodzi o kreowanie  szerokiego zainteresowania różnych społeczności i grup politycznych tematyką morską.  Strategicznym celem ENMC jest zatem stanie się Europejskim Klastrem Morskim jako bezpośrednim partnerem Komisji Europejskiej we wszystkich istotnych sprawach morskich. Naszym celem jest promowanie i wzmacnianie europejskiego sektora morskiego oraz całej gospodarki morskiej. Ponadto ENMC koncentruje się na morskim rynku pracy UE (niebieska kariera), innowacjach i zrównoważonym rozwoju oraz równych warunkach działania.

- Obecnie naszym celem jest integracja działań klastrów europejskich w jedna silna organizację, które w ten sposób wzmocni swój potencjał organizacyjny mający na celu zwiększenia naszego potencjału oddziaływania na rozwój niebieskiej gospodarki w UE i wpływania na kluczowe decyzje instytucji europejskich – mówił  Fabrice Maire, President, ENMC.

Klastry działające w ramach ENMC spotkały się również z przedstawicielami instytucji Komisji Europejskiej: DG MARE I DG ENERGY.

Spotkanie w DG MARE


Członkowie Europejskiej Sieci Klastrów Morskich spotkali się w siedzibie DG MARE. W spotkaniu wzięli udział: Lorella de la Cruz, zastępca kierownika działu, MARE A2 (sektory niebieskiej gospodarki, akwakultura i planowanie przestrzenne obszarów morskich), Pauline Caumont, asystent ds. polityki, MARE A2, Manuel Pleguezuelo Alonso, ds. polityki Oficer, MARE A3 (strategie basenów morskich, morska współpraca regionalna i bezpieczeństwo morskie), dr. Marcin Sadowski, specjalista ds. polityki, MARE A1 (innowacje morskie, wiedza o morzu i inwestycje).

- Dyrekcja Generalna Komisji ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa odpowiada za obszar polityki rybołówstwa, prawo morza i gospodarkę morską – informowała Lorella de la Cruz, zastępca kierownika działu, MARE A2.

- DG MARE działa na rzecz zapewnienia, aby zasoby oceanów były wykorzystywane w sposób zrównoważony oraz pomyślnej przyszłości dla społeczności przybrzeżnych i sektora rybołówstwa, promowania polityki morskiej i stymulowania zrównoważonej niebieskiej gospodarki, promowania zarządzania oceanami na poziomie międzynarodowym – uzupełniła Pauline Caumont, asystent ds. polityki, MARE A2.

Ważną aktywnością DG MARE jest tworzenie działań mających na celu eliminację zanieczyszczeń, program usuwania plastiku z oceanów, planowanie przestrzenne oraz zrównoważony rozwój w zakresie wykorzystania zasobów mórz i owoców morza – mówiła Lorella de la Cruz.

UE będzie walczyć z odpadami morskimi za pomocą nowej strategii dotyczącej eliminowanie tworzyw sztucznych ze środowiska przyjętej w 2017 r. Obecnie przeprowadza się aktualizację przepisów regulujących usuwanie odpadów ze statków. Będzie się również poszukiwać globalnych partnerstw w celu określenia i wdrożenia skutecznych strategii przeciwko zarówno plastikowym odpadom, jak i mikrodrobinom plastiku. Pierwotnie będąca częścią wspólnej polityki rolnej (WPR), wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) miała te same cele: zwiększenie wydajności, ustabilizowanie rynków, zapewnienie źródła zdrowej żywności oraz zapewnienie rozsądnych cen dla konsumentów– poinformował Manuel Pleguezuelo Alonso, Policy Officer, MARE A3.

Bardzo ważne są działania na rzecz wdrażania innowacji na obszarach morskich, wykorzystania innowacji w rozwoju zrównoważonych zasobów oceanów oraz ochronie środowiska morskiego i wybrzeży – podkreślił  Marcin Sadowski, Policy Officer, MARE A1.

Spotkanie w DG ENERGY


Spotkanie ENMC z Ricardo Renedo Williamsem, Policy Officer, Infrastructure and Regional Cooperation odbyło się w siedzibie DG ENERGY Komisji Europejskiej.

- Europejski Zielony Ład umieścił energię odnawialną w centrum przejścia na czystą energię. Obecne napięcia międzynarodowe po inwazji Rosji na Ukrainę, ogólny kontekst geopolityczny i bardzo wysokie ceny energii zaostrzyły potrzebę przyspieszenia efektywności energetycznej i rozpowszechnienia energii odnawialnej w Unii w celu stopniowego wyeliminowania zależności UE od rosyjskich paliw kopalnych – mówił Ricardo Renedo Williams, który  poinformował o nowym dokumencie Komisji Europejskiej, który ustanawia  programy dla przyspieszenia wdrażania energii odnawialnej.

Spotkanie europejskich klastrów morskich stowarzyszonych w ENMC odbyło się w formie hybrydowej i w siedzibie Morskiego Klastra Niderlandzkiego. W najbliższym okresie postanowiono skupić się na rozwoju gospodarki morskiej przyjaznej dla środowiska naturalnego i realizacji Fit for 55, rozwoju żeglugi zeroemisyjnej oraz  wykorzystaniu technologii informatycznych i kosmicznych w przemysłach morskich. Tym działaniom ma sprzyjać dalsza integracja klastrów działających w Unii Europejskiej.

Fot. Depositphotos

Gospodarka Morska
Od lewej: Manuel Pleguezuelo Alonso, Lorella de la Cruz, Pauline Caumont, Marek Grzybowski, dr Marcin Sadowski
etmal_790x120_gif_2020
Tagi:
klastry, ENMC, DG MARE

Partnerzy portalu

EU_CERT_2024

Dziękujemy za wysłane grafiki.