• <
BOTA_2023

Grupa Orlen zdominuje rynek mocy

dr

15.12.2022 23:30 Źródło: PAP

Partnerzy portalu

Grupa Orlen zdominuje rynek mocy - GospodarkaMorska.pl

Grupa Orlen zakontraktowała ok. 1,13 GW obowiązku mocowego na aukcji głównej na rok 2027, przeprowadzonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Orlen szacuje, że przychody z tytułu zawartych umów mocowych w ciągu 7 lat mogą wynieść co najmniej 737,23 mln zł.

"Grupa ORLEN zakontraktowała ok. 1,13 GW obowiązku mocowego na aukcji głównej na rok dostaw 2027, przeprowadzonej dnia 15 grudnia br. przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Spośród 28 zakontraktowanych jednostek Grupy Orlen, osiem jednostek uzyskało kontrakt 7-letni, a jedna kontrakt 5-letni. Aukcja zakończyła się z ceną zamknięcia mieszczącą się w przedziale 406,35-372,51 zł/kW/rok. Szacunkowe przychody Grupy Orlen z tytułu zawartych umów mocowych mogą wynieść łącznie przez 7 lat co najmniej 737,23 mln zł" - podał Orlen w dzisiejszym komunikacie.

"Po dużym sukcesie zeszłorocznej aukcji głównej, w której Grupa ORLEN zakontraktowała na rynku mocy w 17-letnich umowach CCGT Ostrołękę oraz CCGT Grudziądz, w obecnej aukcji Grupa skupiła się na dywersyfikacji umów wieloletnich dla jednostek zeroemisyjnych, a jednocześnie zapewniających stabilną energię dla obiorców. Zakontraktowaliśmy prawdopodobnie pierwszy w historii rynku mocy magazyn elektrochemiczny – magazyn energii przy FW Bystra w woj. pomorskim, który po fazie pilotażu, mamy zamiar przyłączyć do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Ponadto zakontraktowaliśmy siedem małych elektrowni wodnych, które dzięki uzyskanym kontraktom mocowym będą podlegać modernizacji oraz jeden z bloków w elektrowni Ostrołęka B, który będzie przystosowany do współspalania biomasy, tak aby spełnić limit emisji CO2 wymagany przez Komisję Europejską" – powiedział cytowany w komunikacie prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Spółka wyjaśniła, że pozostałe obiekty Grupy Orlen zgłoszone do aukcji głównej, które uzyskały umowy roczne, to: CCGT Włocławek (PKN Orlen), Elektrownia Szczytowo-Pompowa Żydowo (Energa Wytwarzanie SA), Elektrownia Wodna Włocławek (Energa Wytwarzanie SA), silniki tłokowe (PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA) oraz kilkanaście jednostek redukcji popytu, czyli tzw. DSR (Enspirion Sp. z o.o.).

W komunikacie podano też, że PSE poda do publicznej wiadomości wstępne wyniki tej aukcji w ciagu trzech dni roboczych od dnia aukcji, a jej ostateczne wyniki ogłosi Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy.

Podstawowym celem rynku mocy jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych w horyzoncie długoterminowym. W ramach mechanizmu dostawcy mocy otrzymują wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do dostarczania mocy oraz jej dostarczanie w okresach, gdy rezerwa w systemie jest poniżej wymaganego poziomu. Wynagrodzenie z rynku mocy zabezpiecza przychody istniejących źródeł wytwórczych oraz poprawia opłacalność przeprowadzanych modernizacji i inwestycji w nowe źródła.

Fot. Depositophotos

seaway7

Dziękujemy za wysłane grafiki.