• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Morska energetyka wiatrowa - nowy międzyuczelniany kierunek studiów

ac

29.06.2021 10:55 Źródło: UMG
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Morska energetyka wiatrowa - nowy międzyuczelniany kierunek studiów

Partnerzy portalu

Morska energetyka wiatrowa - nowy międzyuczelniany kierunek studiów  - GospodarkaMorska.pl
Fot. UMG

W piątek, 25 czerwca, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Morski w Gdyni zawarły porozumienie dotyczące wspólnego utworzenia i prowadzenia międzyuczelnianego, unikatowego kierunku studiów II stopnia: morska energetyka wiatrowa.

Uniwersytet Morski w Gdyni jest jedną z czterech uczelni w Polsce, które mogą zapewnić kadry do obsługi farm wiatrowych. Od ponad 10 lat Wydział Nawigacyjny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prowadzi studia w zakresie technologii offshorowych.

Wspólnie z Politechniką Gdańską, stworzy innowacyjny, międzyuczelniany kierunek studiów kształcący ekspertów w zakresie morskiej energetyki wiatrowej.

Specjaliści poszukiwani

Utworzenie nowego kierunku  wpisuje się w realizację celów określonych w Ustawie o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która jest kluczowa w ramach zobowiązań Polski do osiągnięcia celów klimatycznych, zarówno europejskich, jak i krajowych wyrażonych w Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku. Do 2030 roku udział odnawialnych źródeł energii w elektroenergetyce wyniesie co najmniej 32%, tj. minimum dwa razy więcej niż obecnie.

Pierwsza faza to uruchomienie farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 5,9 GW. W związku z tym, niezbędni są specjaliści przygotowani do pracy w tym zakresie. Warto również podkreślić, iż według założeń Europejskiego Zielonego Ładu, celem Unii Europejskiej w zakresie klimatu jest osiągnięcie neutralności klimatycznej (zero-emisyjności) do 2050 roku. Ponadto, Unijna strategia na rzecz energii z morskich źródeł odnawialnych zakłada 6-krotne zwiększenie mocy morskiej energii wiatrowej z 12 GW do 60 GW do 2030 roku i do 300 GW do 2050 roku.

Umiejętności absolwenta

Absolwent specjalności Morskiej energetyki wiatrowej uzyska zaawansowaną wiedzę ogólnotechniczną i nawigacyjną oraz umiejętności niezbędne w projektowaniu, budowie, remontach, eksploatacji, współpracy z siecią i utrzymania morskich i przybrzeżnych obiektów energetycznych oraz ich podsystemów technicznych. Będzie przygotowany do  nadzorowania i wykonywania prac projektowo-konstrukcyjnych w obszarze energetyki morskiej i przybrzeżnej, w tym głównie energetyki wiatrowej, prowadzenia prac naukowo-badawczych w obszarze morskiej energetyki wiatrowej; zarządzania procesami technicznymi, eksploatacji i remontów urządzeń, systemów energetycznych stosowanych w energetyce morskiej oraz przybrzeżnej. Będzie również gotowy do pracy zespołowej w środowisku międzynarodowym.

Szczegółowy program kształcenia zostanie opracowany przez Międzyuczelnianą Radę Programową Kierunku Morska Energetyka Wiatrowa, w składzie:

ze strony PG:

dr hab. inż. Marek Dzida, prof. PG;

dr inż. Mohammad Ghaemi;

mgr inż. Wojciech Olszewski;

ze strony UMG:

dr hab. Sambor Guze, prof. UMG;

dr hab. Maciej Matczak, prof. UMG,

mgr inż. kpt. ż.w. Paweł Kołakowski.

Pierwszy nabór prowadzony będzie na semestr letni roku akademickiego 2021/22. Szczegóły dotyczące rekrutacji zostaną podane wkrótce.

Zajęcia na studiach będą prowadzona przy jednoczesnym wykorzystaniu kadry i infrastruktury obu Uczelni.


Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.