• <
escort_980x120_gif_2020

Którędy do dekarbonizacji? Raport WWF Polska o magazynowaniu energii

25.06.2020 14:55 Źródło: wwf.pl
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Którędy do dekarbonizacji? Raport WWF Polska o magazynowaniu energii

Partnerzy portalu

Którędy do dekarbonizacji? Raport WWF Polska o magazynowaniu energii - GospodarkaMorska.pl
fot. WWF Polska

Magazyny energii to jeden z najważniejszych elementów do budowy zdekarbonizowanej gospodarki, opartej na odnawialnych źródłach energii. Światowe sektory energetyczne transformujące się w kierunku pełnej dekarbonizacji potrzebują tej technologii już teraz. Czy Polska zdąży dołączyć do poszukiwań tego świętego graala neutralności klimatycznej? Jakie metody magazynowania są już dostępne lub dopiero rozwijane? Ile kosztują? Możliwości technologiczne w tym obszarze opisuje najnowszy raport WWF Polska.

Generacja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł i pogodzenie szczytu jej pozyskiwania ze szczytami na jej zapotrzebowanie będzie w coraz większym stopniu opierać się o magazyny energii. Technologie magazynowania energii stają się odpowiedzią na pojawiające się w dyskusji o dekarbonizacji pytania o pracę sieci w przypadku wysokich udziałów "niestabilnych” źródeł OZE. Naszym raportem chcemy pokazać nie tylko, jakie technologie istnieją, ale też, że wiele z nich już dziś bądź wkrótce osiągnie dojrzałość technologiczną pozwalającą na masowe zastosowanie” – mówi Oskar Kulik, specjalista ds. polityki klimatyczno-energetycznej w Fundacji WWF Polska.

Co dziś wiemy o magazynach energii?

Uporządkowaną wiedzę o metodach magazynowania energii dostarcza najnowszy raport przygotowany na zlecenie Fundacji WWF Polska przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej pt. “Dostępne i przyszłe formy magazynowania energii”. W opracowaniu autorzy przyjrzeli się zarówno obecnym, jak i dopiero rozwijanym technologiom, które mogą pomóc Polsce i światu w budowie neutralnego klimatycznie miksu energetycznego. Zeroemisyjnego, bezpiecznego dla ludzi i przyjaznego dla klimatu oraz różnorodności biologicznej. Raport jest nie tylko podsumowaniem rozwoju technologicznego, ale też istotnym głosem w trwającej dyskusji o dekarbonizacji gospodarki. W raporcie przedstawiono w sposób przystępny kluczową rolę, jaką pełnią i będą pełnić magazyny energii oraz najważniejsze technologie magazynowania, wraz ze wskazaniem technologii najbardziej perspektywicznych w poszczególnych obszarach. Znajdziemy tam kilkanaście technologii magazynowania energii, których specyfika, zastosowanie, skala rozwoju i krzywe kosztowe (uwzględniające aktualne i prognozowane ceny magazynowania) zostały wnikliwie opisane.

Paląca potrzeba transformacji

Katalizatorami do przeobrażania współczesnych systemów energetycznych opartych na paliwach kopalnych są przede wszystkim postępująca zmiana klimatu i drastyczna utrata różnorodności biologicznej. Żeby uchronić siebie oraz przyszłe pokolenia przed katastrofalnymi skutkami tych procesów, a także by zatrzymać degradację środowiska naturalnego konieczne jest osiągnięcie neutralności klimatycznej na świecie najpóźniej do połowy wieku. Z tego względu niezbędna jest między innymi zmiana sposobu, w jaki pozyskujemy energię. Musimy zaprzestać spalania paliw kopalnych (w tym węgla i gazu), wycinania lasów na biomasę leśną, czy pod uprawy roślin energetycznych, jak i tamowania rzek na rzecz budowania hydroelektrowni. Właśnie dlatego w perspektywie najbliższych kilku dekad coraz bardziej naglące stanie się pytanie: jak w zrównoważony sposób zapewnić bilansowanie systemu elektroenergetycznego w coraz większym stopniu zdominowanym przez odnawialne źródła energii, a zwłaszcza: zmienną energetykę wiatrową i fotowoltaiczną. Jedną z kluczowych technologii mają szansę stać się magazyny energii.

Do pełnego opracowania na temat magazynów energii została stworzona także jego skrócona wersja, będąca esencją wiedzy płynącej z raportu. Pełne i skrócone raporty w języku polskim oraz angielskim można znaleźć tutaj: https://www.wwf.pl/aktualnosci/raport-magazynowanie-energii

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.