• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Pieniądze dla Uniwersytetu Morskiego i Instytutu Morskiego. Ponad 6 milionów z ministerstwa

03.08.2021 19:11 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu Pieniądze dla Uniwersytetu Morskiego i Instytutu Morskiego. Ponad 6 milionów z ministerstwa

Partnerzy portalu

Pieniądze dla Uniwersytetu Morskiego i Instytutu Morskiego. Ponad 6 milionów z ministerstwa - GospodarkaMorska.pl
Fot. GospodarkaMorska.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni otrzymał z Ministerstwa Edukacji i Nauki dofinansowanie na wsparcie procesu konsolidacji uczelni i Instytutu Morskiego w wysokości ponad 6 mln zł. Pieniądze pokryją między innymi koszty związane z integracją organizacyjną i naukową poszczególnych jednostek.

Chodzi o projekt grantowy, który dotyczy włączenia Instytutu Morskiego w Gdańsku w struktury Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w dniu 1 października 2019 roku. Pieniądze zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów poniesionych na etapie przygotowania procesu integracji, a także działań realizowanych podczas etapu włączania Instytutu Morskiego w struktury Uniwersytetu Morskiego.

Morska Energetyka Wiatrowa. Powstaje nowa oferta dydaktyczna


Projekt przewiduje także wsparcie dla prac w przygotowaniu nowej oferty dydaktycznej Morska Energetyka Wiatrowa, w tym rozbudowy symulatora nawigacyjnego umożliwiającego szkolenie studentów dedykowane jednostkom offshore zaangażowanym w proces budowy oraz utrzymania farm wiatrowych na morzu.

- Integracja kompetencji instytutu w obszarze morskich badań środowiskowych oraz doświadczenia uniwersytetu w kształceniu kadr dla gospodarki morskiej pozwalają na stworzenie unikalnej oferty dydaktycznej w ramach specjalności „Morska Energetyka Wiatrowa". Jej absolwenci stanowić będą zaplecze osobowe dla dynamicznie rozwijającego się sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce - powiedział portalowi GospodarkaMorska.pl prof. Maciej Matczak, dyrektor Instytutu Morskiego UMG, który kieruje projektem wdrożenia. 
        
Jak zaznaczył profesor, przygotowanie, budowa a następnie utrzymanie i eksploatacja morskich farm wiatrowych wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności, w tym związanej z zagadnieniami nawigacji, mechaniki, elektroniki i energetyki, czy też zarządzania.

- Ważnym aspektem kształcenia na uniwersytecie są umiejętności praktyczne absolwentów, które będą rozwijane w ramach zaplecza laboratoryjnego wydziałów i instytutu. Kluczowym elementem jest w tym wypadku przygotowanie symulatorów nawigacyjnych, które pozwolą na szkolenie studentów w specyficznych warunkach oraz na dedykowanych jednostkach pływających wykorzystywanych w sektorze morskiej energetyki wiatrowej - zaznaczył.

Szczególne znaczenie wśród realizowanych zadań organizacyjnych odgrywa integracja oraz rozwój systemów informatycznych ERP, które umożliwią pełną koordynację działań w obszarach finansowo-księgowym, kadrowym oraz zarządzania projektami.

Natomiast w części związanej z integracją naukową jednostek planowane jest przygotowanie nowej oferty badawczej i wdrożeniowej Uniwersytetu Morskiego uwzględniającej potencjał i kompetencje Instytutu Morskiego, a także rozwój programu praktyk i staży studenckich realizowanych w akredytowanych laboratoriach jednostki.

Dodajmy, że projekt „Wsparcie procesu konsolidacji uczelni” nr POWR.03.04.00-00-P005/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uzyskane przez Uniwersytet Morski w Gdyni pieniądze - 6 152 987,67 zł - stanowią 100 proc. kosztów kwalifikowalnych pochodzących w 84,28 proc. ze środków europejskich i w 15,72 proc. ze środków krajowych.


Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.