• <
escort_980x120_gif_2020

HanseYachts publikuje wyniki za 2021/22

jb

27.12.2022 11:42 Źródło: HanseYachts

Partnerzy portalu

HanseYachts publikuje wyniki za 2021/22 - GospodarkaMorska.pl
Fot. HanseYachts

Znaczący wzrost przychodów, rekordowy portfel zamówień, implementacja wysokiego wzrostu cen, strata powyżej prognozy, wycofanie się z nierentownych inwestycji, zabezpieczenie finansowania do 2025 r., pozytywne perspektywy na rok 2022/23. Przedsiębiorstwo HanseYachts opublikowało swoje roczne i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2021/22.

Wyraźny wzrost popytu, przy jednoczesnym globalnym deficycie w produkcji nowych łodzi, korzystnie wpływa na HanseYachts. Z jednej strony udało się w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy podnieść ceny sprzedaży o około 30 proc. Z drugiej strony HanseYachts ma imponująco wypełniony portfel zamówień,. Zamówienia zostały również zoptymalizowane pod względem cenowym  osiągnięto kolejny rekord  prawie 270 milionów euro. Oznacza to, że cały proces można zaplanować na znacznie dłużej niż dwa lata, a moce produkcyjne będzie można w pełni wykorzystać.

– W minionym roku obrotowym opracowaliśmy naszą strategię Confidence 2026, która wyraźnie koncentruje się na wzroście, gruntownie zreorganizowaliśmy nasz zespół zarządzający i wzmocniliśmy go wysoce profesjonalnymi ekspertami  mówi Hanjo Runde, dyrektor generalny HanseYachts AG. – Zakończenie przynoszącej straty inwestycji HanseYachts we francuskiego producenta katamaranów Privilège Marine, co miało miejsce w październiku, było logicznym krokiem w naszej strategii pełnego skoncentrowania możliwości rozwojowych na naszych podstawowych markach. Kierujemy naszą uwagę na innowacyjność. Niezwykle udana nowa twarz jachtów naszej marki Hanse w imponujący sposób pokazuje, co możemy osiągnąć na tej ścieżce. Z ponad 200 sprzedanymi już egzemplarzami, nasz nowy Hanse 460 jest absolutnym bestsellerem, a reakcje na niedawno wprowadzony Hanse 510 również potwierdzają słuszność naszego podejścia.

W ubiegłym roku obroty wzrosły o 23% do 132,4 mln euro. Łącznie w Grupie wyprodukowano 568 statków i zafakturowano 561 statków (w roku poprzednim 446 i 463), co było zgodne z wcześniejszymi przewidywaniami. Przychodzące zamówienia w całej grupie w wysokości około 210,6 mln euro w analizowanym roku były zbliżone do rekordowego dla firmy poziomu czyli 234,8 mln euro w roku poprzednim.

W przeciwieństwie do prognoz, absencje z powodu pandemii i wojny, zwiększone koszty materiałowe, osobowe i inne koszty operacyjne doprowadziły do ​​pogorszenia zysków  przed odsetkami, podatkami, amortyzacją  do minus 6,2 mln euro. Uwzględniając korektę o straty w wysokości 7,8 mln euro przyniesione przez Privilège Marine, skonsolidowana strata netto za ostatni rok obrotowy wyniosła 12,9 mln euro.

W roku finansowym 2022/23 zarząd spodziewa się, że wartość zamówień wyniesie od 130 do 170 mln euro. Zarząd oczekuje, że EBITDA w roku obrotowym 2022/23 będzie mieścić się w niskim dodatnim przedziale maksymalnie kilku milionów.

– Ponadto właśnie zabezpieczyliśmy nasze finansowanie do końca 2025 roku i dalej, a także zdecydowaliśmy o podwyższeniu kapitału o około 7,7 miliona euro. Na tle nieprzerwanego wysokiego popytu na jachty, realizacja znacznie wyższych cen nawet ze względu na już złożone zamówienia, naszą innowacyjność i perspektywę rozluźnienia łańcuchów dostaw, z wielką ufnością patrzymy w przyszłość HanseYachts – dodaje Runde.

Sprawozdanie finansowe Grupy i sprawozdanie z działalności Grupy za rok obrotowy 2021/22 są dostępne do pobrania tutaj. 

Partnerzy portalu

taurus_sea_power_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.