• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Morze Śródziemne. Turystyka od Cabo Verde, po Wenecję i Istambuł

Strona główna Przemysł Jachtowy, Turystyka Morska, Żeglarstwo Morskie Morze Śródziemne. Turystyka od Cabo Verde, po Wenecję i Istambuł

Partnerzy portalu

Morze Śródziemne i wschodni Atlantyk oraz morza przyległe to akweny niezwykle atrakcyjne dla turystów korzystających z rejsów wycieczkowych. To drugi co do wielkości rynek cruisów na świecie, z 21,5% udziałem w rynku i miejscem docelowym ponad 7 mln pasażerów rocznie.

Porty Morza Śródziemnego i okolicznych regionów to od lat atrakcyjny cel odwiedzin turystów lubiących „wpaść” na chwilę, odbyć szybką podróż autobusem wycieczkowym po atrakcyjnych miejscach i spędzić czas w licznych miejscach rozrywki na statku.  Są również turyści wracający do portów i odkrywających w miastach nadmorskich nowe miejsca, albo powracający do miejsc znanych, zaułków i kafejek. 

Podczas Seatrade Cruise Global Figen Ayan, Prezydent MedCruise przedstawiła najnowsze statyski, które  potwierdziły, że Morze Śródziemne jest drugim co do wielkości rynkiem rejsów wycieczkowych na świecie.

Od Atlantyku po Adriatyk i Morze Czarne


MedCruise  to organizacja założona w Rzymie 11 czerwca 1996 r. na mocy porozumienia o współpracy pomiędzy 16 portami w siedmiu różnych krajach. Obecnie MedCruise skupia 22 kraje, które są zlokalizowane na trzech kontynentach: w Afryce, Azji i Europie. MedCruise zapewnia dzisiaj współpracę w biznesie turystyki morskiej  ponad 150 portów i 53 członków stowarzyszonych.

Grupa członków stowarzyszonych reprezentuje izby turystyczne, agentów statków, agentów portowych, a także inne organizacje związane z branżą rejsów wycieczkowych. To grupa, która zarówno czerpie korzyści z bycia częścią organizacji MedCruise, a jednocześnie wnosi istotne impulsy marketingowe.

Region skupiony w MedCruise powrócił do poziomu sprzed pandemii, odnotowując w 2023 r. wzrost liczby połączeń pasażerskich o 6,59% i wzrost liczby rejsów wycieczkowych o 7,91% w porównaniu z 2019 r. Połączenia na Morzu Śródziemnym utrzymują wszyscy główni operatorzy wycieczkowców. Nawet pandemiczny szok nie spowodował wycofania się z tego atrakcyjnego rynku.

W 2023 r. w regionie przeprowadzono badanie aktywności portów w działaniach na rzecz ochrony środowiska.  wzięło w nim udział 51 portów śródziemnomorskich. Porty należące do MedCruise są niezwykle aktywne w rozwoju i wdrażaniu programów monitorowania środowiska oraz dostaw energii elektrycznej statkom pasażerskim z nabrzeża. Praktycznie wszystkie porty są zaawansowane w utrzymaniu standardów CSR. Terminale wielu z nich przygotowane są do  dostarczania paliw alternatywnych.

Ochrona środowiska priorytetem


Zarządy portów działających w regionie Morza Śródziemnego i wschodniego Atlantyku realizują programy  ochrony środowiska i różnorodności biologicznej. Ich zarządy są aktywne w rozwoju zrównoważonym koncentrując się na ochronie i utrzymaniu integralności lokalnych ekosystemów. Chodzi  nie tylko poprzez godzenie rozwoju portów i ochrony środowiska, ale także rozwój pozytywnych relacji między społecznościami a portami.

O osiągnięciach portów działających w stowarzyszeniu MedCruise w zakresie zrównoważonego rozwoju mówili w czasie  Seatrade Cruise Global 2024  Valeria Mangiarotti, dyrektor ds. technicznych rozwiązań środowiskowych i Jamil Ouazzani, dyrektora ds. ekosystemów, zrównoważonego rozwoju, dzikiej przyrody i różnorodności biologicznej. 

Około 29% portów śródziemnomorskich zapewnia obecnie dostawy energii elektrycznej na statki przy pomocy urządzeń OPS. Armatorzy  statków wycieczkowych mogą liczyć na szybki postęp w tej dziedzinie, bowiem aż 94% operatorów terminali pasażerskich informuje, że planuje i prowadzi prace przygotowawcze do uruchomienia tej usługi.  Wszyscy przedstawiciele portów wyrazili gotowość zaoferowania OPS przed 2030 r. W tej chwili  27% portów przyjmujących cruisy zapewnia bunkrowanie i tankowanie LNG, a 81% zamierza świadczyć tę usługę do 2030 r. 

Godne uwagi jest to, że 88% ankietowanych portów wdrożyło programy monitorowania środowiska, 92% aktywnie ogranicza emisję gazów cieplarnianych, a 57% prowadzi inicjatywy monitorujące mające na celu ochronę różnorodności biologicznej na lądzie i morzu – wyliczali w swojej prezentacji Mangiarotti i Ouazzani.

Ponad 33 mln pasażerów 


W 2023 r. na pokładach statków wycieczkowych zamustrowało  prawie 33,2 mln turystów. Ten wynik sprawił, że przekroczono wyniki sprzed pandemii. W ubr. operatorzy statków i obsługa turystyczna w portach odczuli w kieszeniach wyraźne ożywienie biznesu żyjącego z rejsów wycieczkowych.  W skali całego regionu mieliśmy do czynienia ze wzrostem o 36,2% w stosunku do 2022. 

Porty, regionalne organizacje turystyczne oraz operatorzy rejsów wycieczkowych robili wszystko, by odbić się po pandemii. Zarządy portów śródziemnomorskich, touroperatorów oraz administracji miast nadmorskich podejmowali kompleksowe wysiłki w celu zwiększenia odporności na wystąpienie różnych kryzysów. Dzięki temu udało się skokowo zwiększyć przyjęcia statków i turystów. 

Całkowita liczba zawinięć statków wycieczkowych do portów działających w ramach MedCruise w 2023 r. wyniosła 14 672 i utrzymuje się na niemal stałym poziomie w porównaniu z rokiem 2022. Nieznaczny spadek zawinięć wynoszący 0,56% odzwierciedla fakt, że zwiększa się obłożenie kabin na pokładach cruisów. Realne wzrosty morskich turystów zanotowano mimo sezonowości tego biznesu.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

taurus_sea_power_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.