• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Nowe laboratorium innowacyjnych badań w AM w Szczecinie

29.09.2015 10:20 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Nowe laboratorium innowacyjnych badań w AM w Szczecinie

Partnerzy portalu

Nowe laboratorium innowacyjnych badań w AM w Szczecinie - GospodarkaMorska.pl

W czwartek odbędzie uroczyste otwarcie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska w Akademii Morskiej w Szczecinie. W nowym obiekcie uczelni prowadzone będą badania m.in. dla podmiotów eksploatujących maszyny z branży morskiej i lądowej oraz firm i instytucji działających w zakresie ochrony środowiska, pozwalające na poszerzenie wiedzy na temat paliw, olejów i innych cieczy eksploatacyjnych maszyn.

W uroczystości udział wezmą m.in. władze uczelni, Wydziału Mechanicznego AM w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, przedsiębiorstw żeglugowych oraz środowisk gospodarki morskiej.

Powstanie centrum to odpowiedź na potrzeby i problemy, w  tym:niewystarczającą efektywność działania i duża awaryjność układów hydraulicznych oraz silników w maszynach i środkach transportu, wysokie koszty eksploatacyjne związane z częstą wymianą olejów, niedobór innowacyjnych rozwiązań dot. diagnozy stanu technicznego urządzeń duże zagrożenie dla środowiska naturalnego związane z niewłaściwym postępowaniem z odpadami i emisją spalin.

W ramach projektu przeprowadzono remont i przebudowę pomieszczeń na potrzeby laboratorium oraz zakup nowoczesnej aparatury badawczo-rozwojowe. Laboratorium umożliwia prowadzenie innowacyjnych badań nad: emisją spalin po spalaniu paliw pochodzenia roślinnego, biopaliw, LNG; jakością rozpylenia paliw i odpadów ropopochodnych; skutecznością oczyszczenia wód zaolejonych.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.