• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Gdynia: 8 mln zł z UE na dodatkowe zajęcia dla studentów Akademii Marynarki Wojennej

ew

13.05.2018 17:47 Źródło: PAP
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu Gdynia: 8 mln zł z UE na dodatkowe zajęcia dla studentów Akademii Marynarki Wojennej

Partnerzy portalu

Gdynia: 8 mln zł z UE na dodatkowe zajęcia dla studentów Akademii Marynarki Wojennej - GospodarkaMorska.pl

Dzięki 8 mln zł pozyskanym z funduszy UE studenci Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni dostaną możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności. W ofercie znajdą się m.in. zagraniczne praktyki i nauka specjalistycznego słownictwa w j. angielskim.

Na zdobycie dodatkowych kompetencji, wiedzy i certyfikatów będą mogli liczyć studenci pięciu kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich gdyńskiej Akademii Marynarki Wojennej (AMW).

„O udział w projektach będzie mógł starać się każdy student tych kierunków” – powiedział PAP Łukasz Wyszyński, który koordynował w AMW prace nad projektem edukacyjnym. Wyszyński zaznaczył, że liczba miejsc na dodatkowych kursach, szkoleniach itp. będzie ograniczona: w ciągu roku w każdym z nich uczestniczyć będzie mogło od 20 do 40 studentów danego kierunku.

Realizacja projektu rozpocznie się w nadchodzącym roku akademickim i potrwa cztery lata. W ofercie jest cały zestaw szkoleń i innych projektów.

W ramach jednego z nich – prowadzonego na kierunku stosunki międzynarodowe, studenci wezmą udział w szkoleniach z pracy projektowej i komunikacji. Będą też uczestniczyli w warsztatach i praktykach z zakresu dyplomacji i polityki zagranicznej. „Ten projekt zakłada bardzo mocne umiędzynarodowienie całego procesu studiów. Nasi studenci, po przygotowaniu merytorycznym na miejscu, wyjadą do Stanów Zjednoczonych i Hiszpanii, gdzie wspólnie ze studentami z tamtejszych uczelni będę realizować projekty” – powiedział PAP Wyszyński.

W zestawie zajęć składających się na projekt znalazło się też - adresowane do studentów kierunku "wojsko" w systemie służb publicznych, uczestnictwo w certyfikowanych szkoleniach z zarządzania projektami czy odbycie kursów: ratownika wodnego, sternika motorowodnego oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Studenci kierunku "pedagogika" będą z kolei mieć szansę na uczestnictwo w warsztatach z zakresu komunikacji interpersonalnej i krytycznego myślenia. Dostaną też szansę na uzyskanie certyfikatów z arteterapii i metodologii pracy w placówkach Montessori.

Z myślą o studentach kierunku "bezpieczeństwo narodowe" przygotowano certyfikowane kursy: nurka wód otwartych i sternika motorowodnego. Można też będzie zdobyć patent strzelecki i wziąć udział w kursie planowania operacji wg standardu NATO.

Na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich ma też powstać portal edukacyjny, pozwalający na udostępnianie szkoleń w ramach e-learningu, prowadzenie egzaminów w formie on-line oraz wymianę materiałów naukowych pomiędzy pracownikami administracyjnymi, wykładowcami i studentami.

Wszystkim projektom towarzyszyć będą dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. „Na każdym z kierunków będą to kursy zakładające głównie naukę specjalistycznego słownictwa związanego z danym profilem studiów. Chodzi o to, by studenci zaznajomili się ze słownictwem branżowym ” – wyjaśnił Wyszyński.

8 mln zł, które AMW pozyskała na dodatkowe projekty edukacyjne, pochodzi z konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni”, przeprowadzonego w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”.

Dziękujemy za wysłane grafiki.