• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Barter: Na rynku brakuje techników gazownictwa i maszynistów

Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Barter: Na rynku brakuje techników gazownictwa i maszynistów
Barter: Na rynku brakuje techników gazownictwa i maszynistów - GospodarkaMorska.pl

pc

29.03.2017 Źródło: własne

Na rynku pracy brakuje fachowców – alarmuje białostocki Barter. Spółka podjęła akcję, której celem jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb przewoźników kolejowych i przedsiębiorstw z branży energetycznej.

Technicy kolejowi, kierowcy samochodów ciężarowych z uprawnieniami i technicy gazownictwa – fachowców w takich zawodach próżno szukać na polskim rynku pracy.

– W kolejnictwie w skali kraju brakuje kilku tysięcy maszynistów, ustawiaczy, rewidentów kolejowych, a nie ma szkół w województwie podlaskim, które kształciłyby nowe kadry w tym zawodzie. Podobnie jest z kierowcami samochodów ciężarowych – szkoły wypuszczają absolwentów w tym zawodzie bez uprawnień wymaganych na rynku pracy. Nie ma też szans na znalezienie na rynku pracy operatorów instalacji gazowych –  skroplonego gazu ziemnego LNG i LPG. A zapotrzebowanie na takich specjalistów będzie rosło wraz z dynamicznym wzrostem znaczenia tego ekologicznego paliwa, m.in. dla motoryzacji – mówi Bogdan Rogaski, prezes Barter.

Współpraca w „trójkącie wiedzy”

Białostocki Barter, licencjonowany przewoźnik kolejowy i dystrybutor surowców energetycznych, już doświadczył trudności z rekrutacją kandydatów na takie stanowiska. By to zmienić, spółka zwróciła się do podlaskich instytucji oświatowych, organów samorządowych i wojewódzkich, a także szkół i uczelni z wezwaniem o współpracę i pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Firma zachęca do tworzenia nowych kierunków nauczania oraz klas patronackich, kształcących w deficytowych zawodach. Inicjatywę wsparli inni polscy przewoźnicy: PKP Cargo i PKP Polskie Linie Kolejowe.

– Zaapelowaliśmy do władz z prośbą o podjęcie stosownych kroków proceduralnych oraz o alokowanie funduszy w taki sposób, aby młodzi ludzie opuszczając próg szkoły mieli możliwość podjęcia pracy w naszym regionie. Szkoły zawodowe w Polsce powinny modyfikować programy nauczania tak, aby kształcić absolwentów pod potrzeby rynku pracy. Po zakończenia nauki powinni mieć oni wszystkie wymagane uprawnienia zawodowe – to plus dobre wyszkolenie zagwarantuje znalezienie dobrze płatnej pracy – tłumaczy Rogaski.

Według Barter, zmniejszenie bezrobocia w dzisiejszych czasach nie będzie efektywne bez tworzenia  tzw. „trójkątów wiedzy”, które stanowią szkoły, potencjalni pracodawcy oraz instytucje otoczenia biznesu. Jest to niezbędne działanie, które pomoże nie tylko w walce z bezrobociem, lecz także z niedopasowaniem kompetencyjnym oraz nieprzystosowaniem kierunków kształcenia do potrzeb miejscowych pracodawców.

Jednocześnie pracodawcy zobowiązali się do aktywnego zaangażowania w kształcenie młodych ludzi, oferując pomoc w postaci praktyk oraz staży zawodowych.

Są już pierwsze efekty akcji. W ubiegłym tygodniu w siedzibie Barter doszło do spotkania zarządu i kierownictwa spółki z  przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Mońkach, dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach  oraz Technikum Mechanicznego w Białymstoku. Jego tematem było utworzenie nowych kierunków w obu szkołach.

Technik transportu kolejowego po szkole w Mońkach

W nowym roku szkolnym w monieckim ZSOiZ ruszy  jedyny w regionie kierunek – technik transportu kolejowego. Przedsięwzięciu patronują PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Barter SA.

– Dzięki tej współpracy uczniowie tego profilu od drugiej klasy otrzymają stypendia naukowe w wysokości nawet do 450 zł miesięcznie, a po ukończeniu szkoły gwarancję dobrze płatnej pracy. W programie klasy znajdą się rozszerzone przedmioty, m.in.: organizacja i prowadzenie ruchu pociągów, planowanie i realizacja przewozów kolejowych, a także geografia i język angielski – mówi Krzysztof Falkowski, dyrektor ZSOiZ w Mońkach.

Absolwenci klasy będą mieli gwarancję zatrudnienia w firmach branży kolejowej, atrakcyjny system stypendialny, zajęcia praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych warunkach u pracodawców i prowadzenie zajęć przez specjalistów-praktyków. Po takim profilu mogą studiować logistykę i  transport, w specjalnościach: eksploatacja transportu kolejowego, zarządzanie w transporcie kolejowym, organizacja transportu specjalnego, technika i organizacja transportu kolejowego.

– Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik transportu kolejowego może też od razu podjąć zatrudnienie u przewoźników kolejowych bądź zarządców infrastrukturą na stanowiskach: nastawniczy, maszynista pojazdów trakcyjnych, rewident taboru kolejowego, manewrowy czy ustawiacz – zachęca Falkowski.

Podczas spotkania monieckie starostwo zadeklarowało też podjęcie starań o środki na wsparcie działań szkoły w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Technik gazownictwa potrzebny od zaraz

Spotkanie w Barter było też okazją do przedstawienia dyrekcji Technikum Mechanicznego w Białymstoku propozycji utworzenia zupełnie nowego kierunku – technik gazownictwa. W liście intencyjnym do szkoły Barter przedstawił argumenty za koniecznością powołania takiego profilu i wskazał na korzyści dla obu stron. 

– Kwalifikacje zdobyte w trakcie kształcenia dałyby możliwość zatrudnienia w firmach energetycznych działających w obrocie i dystrybucji gazu: operatorów instalacji gazowych, pracowników utrzymania ruchu sieci dystrybucyjnych, pogotowia gazowego, monterów i wykonawców instalacji gazowych. Byłyby też miejsca pracy dla kierowców, szczególnie z kwalifikacjami do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi różnych klas, między innymi gazem LNG i LPG, oraz do przewozu substancji niebezpiecznych (ADR) – wymienia Rogaski.

Spółka, jako potencjalny pracodawca, zobowiązuje się do pomocy w kształceniu młodych ludzi, w szczególności poprzez zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę przy użyciu nowoczesnego sprzętu, w tym autocystern kriogenicznych do przewozu gazu LNG oraz stacji gazowych LNG.

– Zgłaszamy też chęć zatrudnienia nawet kilkudziesięciu absolwentów na przestrzeni najbliższych kilku lat na mocy partnerskiej umowy z poszczególnymi instytucjami – deklaruje Rogaski.

Dyrekcja szkoły przedłoży list intencyjny dotyczący potrzeby utworzenia kierunku „technik gazownictwa” w Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy, celem wsparcia projektu.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32908,00 $ tona 0,27% 10 cze
 Cynk 2965,00 $ tona -1,03% 10 cze
 Aluminium 2470,00 $ tona 0,45% 10 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.