• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Akademia Morska w Gdyni zainwestuje w infrastrukturę

Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Akademia Morska w Gdyni zainwestuje w infrastrukturę
Akademia Morska w Gdyni zainwestuje w infrastrukturę - GospodarkaMorska.pl

Marek Nowak

29.08.2016 Źródło: własne

Rozbudowa i modernizacja kampusu uczelnianego to mocny punkt w planach rektora-elekta Akademii Morskiej w Gdyni, profesora Janusza Zarębskiego. Rozłożona na etapy koncepcja zakłada m.in. budowę nowego domu akademickiego, hali sportowej, ale także renowację istniejącego, zabytkowego kompleksu budynków, podyktowaną głównie poprawą ich funkcjonalności, dostosowaniem do współczesnych potrzeb dydaktycznych i badawczych. Jest pomysł na sfinansowanie tych zamierzeń.

W pierwszej kolejności, według aktualnych założeń już do 2019 roku, Akademia Morska ma wybudować nowy akademik, w którym będzie mogło zamieszkać do 500 studentów. W kolejnych etapach rozwoju infrastruktury akademickiej powstaną wokół niego budynki: dydaktyczny, biurowo-usługowy, nowoczesna, wielofunkcyjna hala sportowa oraz parkingi podziemne.

Środki finansowe pozwalające rozpocząć budowę nowego kampusu będą pochodziły ze sprzedaży, należącego do Akademii, Hotelu Asystenckiego przy ulicy Beniowskiego, za który uzyskano już ponad 10 mln złotych. Pozostałe środki trzeba będzie pozyskać w inny sposób.

Dodatkowe środki, między innymi na rozwój infrastruktury, powinniśmy wygospodarować dzięki modyfikacji struktury zatrudnienia - podkreśla Janusz Zarębski, rektor-elekt Akademii Morskiej w Gdyni – planuję przeprowadzić zmiany kadrowe zwiększające współczynnik liczby nauczycieli akademickich w stosunku do pracowników nie będących nauczycielami. Finansowanie uczelni z budżetu państwa jest bowiem pochodną algorytmu, w którym duże znaczenie ma liczba kadry naukowej – dodaje profesor Zarębski.

Rektor-elekt liczy też na zainteresowanie współfinansowaniem rozbudowy uczelni ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warto przy tym zaznaczyć, że inwestycja ma już konkretne założenia architektoniczne. Pod koniec ubiegłego roku rozstrzygnięto konkurs na koncepcję funkcjonalno-przestrzenną kampusu, ogłoszony wspólnie przez Akademię Morską w Gdyni i Urząd Miasta Gdyni. Jego celem było poszukiwanie inspirujących pomysłów, które posłużyłyby do stworzenia kampusu na miarę XXI wieku i światowej renomy uczelni.

– Chcieliśmy by autorzy projektów sprawdzili możliwość powiązania terenu kampusu z otaczającymi terenami Grabówka, tak by nie był on ciałem obcym, odgrodzonym od dzielnicy, lecz jej częścią – mówi wiceprezydent Gdyni Marek Stępa. – Niektóre zgłoszone rozwiązania dotyczą na przykład ciągów komunikacji wewnętrznej, powiązanych z siecią dróg zewnętrznych: dwóch równoległych do ulicy Morskiej i jednego lub dwóch do niej prostopadłych. Już teraz mogę powiedzieć, że zostanie to na pewno zapisane w planie.

Na konkurs wpłynęło łącznie 21 projektów urbanistycznych, z czego pięć zostało nagrodzonych (pierwsze miejsce zdobyła praca przygotowana przez pracownię 22ARCHITEKCI z Warszawy). Skala zabudowy w większości projektów nawiązywała do historycznej zabudowy uczelni, wpisanej do rejestru zabytków.

– Zależało nam też na tym, by akademik mieścił się w jednym dużym budynku, a nie w kilku mniejszych, co znacznie zwiększyłoby koszty budowy – wyjaśnia prorektor ds. kształcenia Akademii Morskiej, profesor Mirosław Czechowski – członek konkursowego Jury.

Władze uczelni podkreślają też, że jednym z warunków jej rozwoju, ugruntowania pozycji, jest także  rewitalizacja eksploatowanych obecnie budynków pod kątem współczesnych wymagań technicznych i nowoczesnej funkcjonalności.

–  Jesteśmy jednym z czołowych ośrodków kształcenia morskiego na świecie – podkreśla profesor Janusz Zarębski. –  Pomijając względy estetyczne, choć także istotne dla wizerunku uczelni, nasze budynki i sale wykładowe po prostu przestały spełniać współczesne standardy techniczne. Rozwój Akademii w naturalny stopniu wiąże się natomiast z poprawą warunków kształcenia.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34462,00 $ tona 6,28% 6 maj
 Cynk 2920,00 $ tona -0,51% 6 maj
 Aluminium 2476,00 $ tona 1,23% 6 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.