• <
nauta_2024

Dużo aktywności inwestycyjnej w segmencie zbiornikowców. Analiza rynku tonażowego (tydzień 7-8/2023)

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Dużo aktywności inwestycyjnej w segmencie zbiornikowców. Analiza rynku tonażowego (tydzień 7-8/2023)

Partnerzy portalu

Końcówka miesiąca lutego to obserwowana bardzo duża aktywność w zakresie kupna – sprzedaży tankowców. Wynika to wprost z sytuacji na rynku przewozów ropy naftowej a także jej produktów. Całkowicie przeorientowane szlaki żeglugowe transportu tego surowca i jego pochodnych a także wpływ sankcji na międzynarodowy handel morski, to wszystko rzutuje na inwestycje w tym segmencie. Zmniejszała się za to aktywność w segmencie jednostek masowych, co wynika przede wszystkim z słabych perspektyw dla tego rynku w najbliższym czasie.

Rynek masowców


W tygodniu 7 zrealizowano dwanaście transakcji jednostek z drugiej ręki na kwotę 343 mln USD. Jednocześnie zezłomowano pięć masowców o łącznej nośności 353,334 ton. Był to wzrost liczony tydzień do tygodnia i wynoszący 400%. W tym samym czasie nie zaraportowano też żadnych nowych zamówień.

W tygodniu 8 doszło do jedenastu transakcji kupna – sprzedaży jednostek używanych na kwotę około 155,5 mln USD. Doszło do dwóch złomowań o łącznej wielkości 109,907 DWT. Jeśli chodzi o nowe zamówienia, to złożono ich pięć. Łączna nośność zakontraktowanych jednostek wyniosła 327,500 ton. Zainwestowany w te kontrakty kapitał łącznie oszacowany został na kwotę około 173 mln USD.  

Gazowce LNG


Na rynku do przewozu gazu zanotowano w 7 tygodniu roku trzy transakcje dotyczące używanych jednostek na łączną kwotę 115 mln USD. Ten sam tydzień to informacja z rynku na temat jednego złomowania jednostki o DWT 55,361 a także o braku zamówień na nowe statki tego typu. W tygodniu 8 doszło do dwóch transakcji jednostkami używanymi o łącznej wartości 245,8 mln USD. Zezłomowano jedną jednostkę o wielkości 48,857 DWT. W tym samym czasie doszło do złożenia trzech nowych zamówień na kwotę 446,6 mln USD. DWT zakontraktowanych jednostek wyniosło 204 tys. Rynek zbiornikowców do przewozu ropy naftowej i produktów ropopchodnych W tygodniu 7 nastąpił prawdziwy boom w ilości transakcji kupna – sprzedaży używanych zbiornikowców. Było ich aż osiemnaście na kwotę 269 mln USD. Jednocześnie odnotowano trzy złomowania jednostek o nośności 77,480 ton. W zamówieniu znalazły się dwa zbiornikowce o łącznym DWT 99,400 oraz zainwestowanym kapitale na poziomie 87,5 mln USD.

Podobnie było w tygodniu 8, gdzie sprzedaży używanych jednostek było aż dziewiętnaście, co przekładało się na wartość 377,1 mln USD. W tym samym tygodniu zezłomowano zaledwie jedną jednostkę o nośności 37,603 ton. Jednocześnie na rynku odnotowano całkiem sporo, bo aż 8 zamówień nowych jednostek o wielkości DWT na poziomie 790 tys. i wartości 457 mln USD. 

Fot. Depositphotos

etmal_790x120_gif_2020

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.