• <

Agencja Żeglugi ONZ nadal gra na zwłokę w sprawie działań na rzecz klimatu

sg

10.06.2022 21:40 Źródło: Clean Arctic Alliance
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Agencja Żeglugi ONZ nadal gra na zwłokę w sprawie działań na rzecz klimatu

Partnerzy portalu

Agencja Żeglugi ONZ nadal gra na zwłokę w sprawie działań na rzecz klimatu - GospodarkaMorska.pl

Podczas gdy większość krajowych delegatów Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) opowiedziała się za zbliżeniem branży morskiej do celu Porozumienia Paryskiego, jakim jest utrzymanie globalnego ocieplenia poniżej 1,5°C, podczas tegorocznego posiedzenia Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (Marine Environment Protection Committee, MEPC) organizacje pozarządowe wyraziły zaniepokojenie brakiem postępów IMO w zakresie pilnych, krótkoterminowych działań.

Działania te zapoczątkowałyby głęboką redukcję emisji CO2 i węgla kamiennego przez światową żeglugę i zarazem są niezbędne do ochrony Arktyki przed katastrofalnymi skutkami klimatycznymi.

„W tym tygodniu IMO zmarnowała okazję do zmniejszenia wpływu żeglugi na klimat i Arktykę, nie czyniąc postępów w zakresie skutecznych środków krótkoterminowych, które mogłyby zapoczątkować redukcję emisji CO2 i natychmiast ograniczyć emisję węgla kamiennego” – powiedziała dr Sian Prior, główna doradczyni Clean Arctic Alliance, sojuszu składającego się z 20 organizacji non-profit.


„Jest jasne, że państwa członkowskie IMO nie zwróciły uwagi na jednoznaczne ostrzeżenia zawarte w ostatnich raportach IPCC, które powinny były wystarczyć, aby sprowokować kraje do radykalnego ograniczenia emisji CO2 i węgla kamiennego przez światowy przemysł żeglugowy w tej dekadzie” – kontynuowała. „Można to jednak osiągnąć, zobowiązując się do podniesienia wymogów dotyczących wskaźnika intensywności zużycia węgla do poziomu 7% rocznie - co ma dotyczyć wszystkich statków - oraz popierając obowiązkowe dogłębne ograniczenie emisji węgla przez statki pływające w Arktyce i w jej pobliżu".

W kwietniu, po opublikowaniu przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC) Szóstego Raportu III Grupy Roboczej do spraw Łagodzenia Skutków Zmian Klimatu, Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres skrytykował rządy i przemysł za brak działań w tej sprawie.

„Pomimo tego, że zdecydowane oświadczenia złożone w tym tygodniu przez niektórych członków IMO o potrzebie rewizji strategii IMO w zakresie gazów cieplarnianych można uznać za postęp i chociaż w tym tygodniu wymieniono tylko wstępne opinie, jasne jest, że wśród państw członkowskich IMO panuje powszechna zgoda co do tego, że globalny przemysł żeglugi musi osiągnąć zerowy poziom emisji netto lub absolutne zero najpóźniej do 2050 roku. W szczególności wyrażono poparcie dla 50-procentowej redukcji do 2030 roku, która jest konieczna, jeśli mamy osiągnąć trajektorię 1,5 st.C” – powiedziała Prior. 

Podczas MEPC 78 uzgodniono obszar kontroli emisji (ECA) dla Morza Śródziemnego jako całości. ECA to obszar morski, na którym wprowadzono bardziej rygorystyczne kontrole w celu zminimalizowania emisji siarki lub podtlenków azotu (SOx i NOx) ze statków, zgodnie z Załącznikiem VI do Konwencji MARPOL. Nowa MedECA będzie dotyczyć wyłącznie emisji SOx, a statki będą zobowiązane do stosowania paliw o zawartości siarki nie większej niż 0,1%, co pozwoli na znaczne obniżenie emisji siarki i zmniejszenie emisji cząstek stałych, w tym węgla kamiennego. Jest to pierwsze ECA dotyczące emisji SOx przyjęte od 2011 r. i oczekuje się, że zostanie przyjęte na MEPC 79.

„Utworzenie MedECA to dobra wiadomość – to pierwszy od jakiegoś czasu nowy obszar kontroli emisji na świecie. Choć nie będzie to miało bezpośredniego wpływu na Arktykę, należy uznać, że tego typu działania zmniejszą emisję węgla kamiennego i ograniczą lokalne skutki zdrowotne oraz szkody w środowisku”, powiedział Sönke Diesener, oficer ds. polityki transportowej w NABU. „Lokalne społeczności będą oddychać lepszym powietrzem, a środek ten zapobiegnie tysiącom przedwczesnych zgonów. Społeczności lokalne odczują również mniejsze straty w rolnictwie, mniej kwaśne opady deszczu, a także przyczyni się to do ochrony budynków z wapienia i marmuru”. 

„Propozycja utworzenia MedECA powstała w wyniku ogromnego wysiłku publicznego we wszystkich państwach basenu Morza Śródziemnego” – kontynuował Diesener. „Państwa członkowskie IMO powinny teraz rozważyć opracowanie propozycji ECA, które przyczynią się bezpośrednio do zmniejszenia emisji węgla kamiennego, mającego wpływ na Arktykę, np. na wodach europejskich i północnoamerykańskich, z których żadne nie jest obecnie objęte ECA. Wymagana wyższa jakość paliwa w celu spełnienia nowych przepisów pomoże zmniejszyć różnicę w cenie w stosunku do przyszłych paliw potencjalnie bezemisyjnych, a także zachęci do bardziej efektywnego wykorzystania paliwa już dziś.”

„Przyjęte w tym tygodniu przez IMO wytyczne dotyczące skruberów to krok we właściwym kierunku i sygnał, że niedopuszczalne jest dokonywane przez sektor żeglugi przenoszenie zanieczyszczeń z atmosfery do oceanu” – powiedział Eelco Leemans, doradca techniczny Clean Arctic Alliance. „Należy to również postrzegać jako początek końca tych zanieczyszczeń. Tym, czego ostatecznie potrzebujemy, jest zakaz stosowania technologii takich jak skrubery, które przedłużają stosowanie najbrudniejszych paliw kopalnych, oraz szybkie przejście do dekarbonizacji żeglugi.”  

Fot. Depositphotos


Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.