• <
urząd_morski_gdynia_2021

Program PiS: Nasz strategiczny cel to podwojenie przeładunków w portach do 200 mln ton w najbliższych latach

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Program PiS: Nasz strategiczny cel to podwojenie przeładunków w portach do 200 mln ton w najbliższych latach
Program PiS: Nasz strategiczny cel to podwojenie przeładunków w portach do 200 mln ton w najbliższych latach - GospodarkaMorska.pl

pc

15.09.2019 Źródło: PAP

Ponad 1 mld zł dodatkowych środków dla inwestorów w ciągu kolejnych czterech lat czy wzmacnianie publicznych narzędzi wsparcia polskich przedsiębiorstw, zainteresowanych ekspansją zagraniczną - to jedne z propozycji PiS na kolejną kadencję.

W sobotę Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało swój program pt. "Polski Model Państwa Dobrobytu".

"W kolejnych czterech latach nie zamierzamy zwalniać tempa reform – nie tylko będziemy kontynuować dobrą zmianę w polskiej gospodarce czyniąc ją jeszcze bardziej nowoczesną, silną i konkurencyjną ale również wprowadzimy nowe rozwiązania uwalniające potencjał tkwiący w gospodarce i przedsiębiorstwach" - czytamy w dokumencie, w części poswięconej gospodarce.

Jak wyjaśniono, program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi przyciągania inwestycji w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Dowodem na to są międzynarodowe rankingi i rosnąca liczba oraz wartości nowych inwestycji – Polska jest najatrakcyjniejszym miejscem do inwestowania w tej części globu.

"By wykorzystać doskonałą pozycję Polski wzmocnimy funkcjonowanie tego instrumentu inwestycyjnego. Ponad miliard złotych (1,123 mld zł) dodatkowych środków zostanie przeznaczony na bezpośrednie wsparcie inwestorów" - czytamy w programie PiS.

Autorzy programu wskazują na wprowadzone już zmiany dla przedsiębiorców m.in. w prawie podatkowym i gospodarczym, ułatwiające prowadzenie działalności, przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorcom. "Taką zmianą jest obniżenie stawki podatku CIT do 9 proc,, które objęło około 440 tys. z około 509 tys., czyli prawie 90 proc., wszystkich podatników CIT w Polsce" - przypomniano. A także wdrożenie pakietu ustaw Konstytucji Biznesu, czy "punktowe ułatwienia zawarte w pakiecie +100 zmian dla firm+". Z kolei pakiet MŚP (ponad 50 uproszczeń w prawie podatkowym i gospodarczym umożliwiło pozostawienie w kieszeniach przedsiębiorców ponad 4 mld zł - zaznaczono.

PiS, jak czytamy, będzie też dążyć do "wzmacniania publicznych narzędzi wsparcia polskich przedsiębiorstw, chcących prowadzić ekspansję zagraniczną". "Dokonamy tego poprzez uzupełnienie oferty Grupy PFR, PAIH lub ARP o instrumenty, zbliżone do oferowanych obecnie przez amerykański OPIC i niemiecki DEG, w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych polskich firm, a także uchwalenie nowej ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych" - podkreślono. Dodano, że niezbędne są też nowe międzynarodowe projekty rozwojowe. "W tym kontekście rozwijamy projekt Trójmorza, który jest obecnie jednym z najważniejszych strategicznych projektów w zakresie polityki zagranicznej. Zbudowanie silnych połączeń infrastrukturalnych obejmujących państwa Trójmorza przyczyni się do wzmocnienia UE jako całości, ale również zwiększy atrakcyjność tego obszaru dla Stanów Zjednoczonych i Chin oraz może przyczynić się do integracji państw Partnerstwa Wschodniego ze strukturami europejskimi" - oceniono.

Autorzy programu odnoszą się też do najważniejszych kwestii w obszarze gospodarki morskiej, energetyki czy drogownictwa. "Gospodarka morska jest jedną z kluczowych gałęzi gospodarki, która powinna napędzać rozwój Polski. Dlatego będziemy dalej wspierać rozwój polskich portów. Nasz strategiczny cel to podwojenie przeładunków w portach do 200 mln ton w najbliższych latach" - zaznaczono. Ma być to osiągnięte m.in. poprzez rozbudowę "potencjału przeładunkowego portów morskich i wsparcie prowadzonych już obecnie prac inwestycyjnych w Porcie Gdańsk (Port Centralny), w Porcie Gdynia (Port Zewnętrzny) oraz w Porcie Szczecin-Świnoujście (budowa terminala kontenerowego w Świnoujściu)- wyliczono.

PiS planuje ponadto wybudowanie elektrowni jądrowych, "które są czyste i bezpieczne". Jak wskazano, zeroemisyjne wytwarzanie energii elektrycznej "powinno zostać wsparte przez bloki jądrowe, które już w 2035 r. mogą dać ok 10 proc. energii elektrycznej wytworzonej w kraju". Udział ten ma się zwiększyć do ok. 20 proc. w latach 2040–2043. "Zainstalowana moc bloków jądrowych może osiągnąć 10 GW, czyli tyle, ile przewidujemy dla morskich farm wiatrowych w tym samym czasie" - czytamy.

Autorzy programu deklarują też "dalsze wsparcie górnictwa węglowego". Chodzi o to, jak napisano, by w kolejnych latach "ograniczyć do minimum ryzyko kryzysu w branży". "Górnictwo z grudnia 2015 i z sierpnia 2019 r. to dwie zupełnie różne branże. Proces restrukturyzacji został zakończony – czas na zarządzanie. Będziemy się koncentrować na większym wykorzystywaniu rozwiązań innowacyjnych w górnictwie" - wskazano.

Przypomniano o realizacji inwestycji w sektorze energetycznym, dzięki którym Polska uniezależniania od gazu importowanego ze wschodu. "Celem, do którego dążyliśmy ze szczególnym wysiłkiem, jest bowiem suwerenność energetyczna" - napisano. Zgodnie z planem przebiega realizacja projektu gazociągu Baltic Pipe, który połączy Polskę z Danią i Norwegią. "Podjęta w 2018 roku decyzja inwestycyjna pozwoli na import ok. 10 mld m sześc. gazu rocznie, poczynając od jesieni 2022 r." - przypomniano. Rozbudowywany jest Gazoport im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu i jego moce wzrosną w 2021 roku do 7,5 mld m sześc. Infrastruktura ta pozwoli na stworzenie hubu gazowego w Polsce i eksportowanie nadwyżek gazu do innych krajów. W tym celu rozbudowujemy i modernizujemy sieci przesyłowe gazu w kraju oraz budujemy system interkonektorów gazowych z innymi krajami. Taki interkonektor jest już budowany ze Słowacją, a planowany jest także z Ukrainą.

Odnosząc się do "wielkich inwestycji rozwojowych" autorzy dokumentu przypomnieli, że od 2016 do połowy 2019 udostępniono niemal 900 km nowych dróg krajowych, a do końca roku będzie w sumie około 1200 km. "Ogłoszono przetargi na ponad 570 km nowych dróg krajowych, a GDDKiA podpisała 95 umów na ponad 1130 km nowych dróg" - czytamy. Zwrócono też uwagę, na realizację wartego ponad 70 mld zł Krajowego Programu Kolejowego (KPK) czy na Program Budowy Dróg Krajowych o budżecie 135 mld zł, który jest "największym programem infrastrukturalnym w historii Polski". Celem PiS, jak zaznaczono, jest "zmodernizowanie i wybudowanie do 2023 roku aż 9000 km torów kolejowych".

Z kolei w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do 2028 r. 36 mld zł ma być przeznaczone na rozbudowę i modernizację dróg lokalnych. "Dzięki temu każdego roku miliardy złotych popłyną do gmin i powiatów. Przełoży się to na wiele tysięcy nowych oraz wyremontowanych dróg gminnych i powiatowych" - napisano. Przypomniano, że tylko w 2019 roku program może objąć inwestycje drogowe na kwotę 6 mld zł. "Program ten uzupełni budowa lokalnych przepraw mostowych w ramach specjalnego Programu Mosty dla Regionów o budżecie 2,3 mld zł".

Do 2023 roku PiS zamierza też "zmodernizować lub wybudować od podstaw łącznie około 200 dworców kolejowych". Wartość całego programu szacowana jest na ok. 1,5 mld zł.

W programie wymieniono też budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), który ma być "bramą Polski na świat". "Ten wielki projekt jest warunkiem dalszego długofalowego rozwoju infrastrukturalnego Polski" - oceniono. Po pierwszym etapie budowy port lotniczy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln. Lotnisko ma powstać na powierzchni około 3 tys. ha gruntów.

W dokumencie wskazano też na "zestaw programów rozwojowych kierowanych do wszystkich regionów, ale ze szczególnymi, preferencyjnymi warunkami dla najbardziej zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych ośrodków – zarówno wiejskich, jak i miejskich". To programy, jak czytamy, które należy w następnych latach "wzmacniać, rozwijać i uzupełniać".

"Flagowym programem jest Pakiet dla Miast Średnich, kierowany do wszystkich ośrodków najbardziej pokrzywdzonych transformacją gospodarczą i reformą samorządową" - podkreślono. "Do 2023 roku planujemy przeznaczyć prawie 3 mld zł na rozwój miast. Z Pakietem dla Miast Średnich będzie korespondować Program wzmacniania szans rozwojowych obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją" - czytamy. Jak wyjaśniono, celem realizacji Programu będzie osiągnięcie rozwoju gospodarczego "poprzez wsparcie przedsiębiorczości i inwestycji prywatnych".

W ramach programu, jak zapowiedziano, realizowany będzie "kompleksowy pakiet działań" z zakresu m.in.: rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, aktywizacji lokalnych zasobów ludzkich, pobudzania lokalnych inicjatyw gospodarczych i społecznych oraz poprawy dostępu mieszkańców do podstawowych usług publicznych. "W ramach Programu będzie przygotowany i realizowany specjalny pakiet działań skierowany do małych miast poniżej 20 tysięcy mieszkańców oraz do obszarów popegeerowskich" - zapowiedziano.

Wskazano też na program kierowany do Polski Wschodniej, czyli do województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. "Będziemy się starali dołączyć do tego programu również najbardziej potrzebujące wsparcia subregiony województwa mazowieckiego: radomski, ostrołęcko-siedlecki i ciechanowski" - zadeklarowano. I dodano: "nadrabiamy wieloletnie zapóźnienia w infrastrukturze transportowej, zarówno w drogowej jak i kolejowej, z flagowymi projektami Via Carpathia, Via Baltica i Rail Baltica".

Z kolei program dla Bieszczad ma wesprzeć "procesy rozwojowe w najmniej dostępnym zakątku Polski, jakim są Bieszczady". Na inwestycje przyczyniające się do rozwoju Bieszczad do 2023 r. z funduszy unijnych oraz budżetu państwa ma trafić 800 mln zł.

Źródło:
PAP
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 27800,00 $ tona 0,38% 15 kwi
 Cynk 2809,00 $ tona 0,72% 15 kwi
 Aluminium 2328,00 $ tona 1,35% 15 kwi
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.