• <

MSZ: Wideokonferencja ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej oraz państw nordyckich i bałtyckich

sons

03.06.2020 19:46 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska MSZ: Wideokonferencja ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej oraz państw nordyckich i bałtyckich

Partnerzy portalu

MSZ: Wideokonferencja ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej oraz państw nordyckich i bałtyckich - GospodarkaMorska.pl

Pandemia Covid-19 zmieniła świat, jaki znamy. Szybkie zwalczenie jej efektów będzie jednym z kluczowych zadań dla wspólnoty europejskiej. Na tym wyzwaniu będzie również skupiać się Polska podczas zbliżającego się przewodnictwa w gronie państw V4 – oświadczył minister Jacek Czaputowicz podczas wideokonferencji szefów dyplomacji państw V4 i NB8 (Nordic and Baltic 8), zorganizowanej w ramach czeskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej (V4).

Konsultacje ministrów spraw zagranicznych państw V4 i NB8 były okazją do wymiany opinii w sprawach istotnych z punktu widzenia regionów Europy Środkowej i Północnej. W ramach panelu dotyczącego wyzwań globalnych poruszono kwestie relacji z Chinami, Rosją, państwami Partnerstwa Wschodniego i krajami Bałkanów Zachodnich. Ministrowie odnieśli się także do niepokojących wydarzeń na Białorusi w przededniu wyborów prezydenckich oraz zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa i przewodnictwa Estonii w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Minister Czaputowicz zwrócił uwagę na fakt, że w czasie koronawirusa Rosja nie zmieniła swojego podejścia do państw Zachodu, dlatego kluczowe jest podtrzymanie spójnego stanowiska wobec Moskwy. Szef polskiej dyplomacji wskazał też, że podczas pandemii zaobserwowano zwiększoną liczbę nieprzyjaznych działań w zakresie cyberbezpieczeństwa, takich jak cyberataki czy szerzenie nieprawdziwych informacji.

W dyskusji dotyczącej agendy europejskiej w dobie COVID-19 ministrowie omówili kwestie dotyczące wieloletnich ram finansowych oraz Funduszu odbudowy UE, a także Zielonego Ładu, cyfryzacji i praworządności. – Polska nieodmiennie opowiada się za ambitnym budżetem dla Unii, szczególnie wobec polityki spójności jako narzędzia wspierającego odbudowę UE po kryzysie – podkreślił minister Czaputowicz. – Aktywnie angażujemy się na rzecz wsparcia państw sąsiedzkich w czasie kryzysu – nie tylko wobec bezpośredniego sąsiedztwa UE, czyli w państwach Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich, ale również w ramach unijnej inicjatywy Team Europe dla państw rozwijających się – zaznaczył. Szef polskiej dyplomacji zwrócił także uwagę na ważną rolę transformacji cyfrowej, jako sposobu mitygowania negatywnych skutków kryzysu, ale też jako środka rozwoju gospodarczego i postępu gospodarczego.

Wspólne konsultacje państw V4 i NB8 odbywają się cyklicznie od 2013 r. i służą zacieśnianiu współpracy regionalnej na osi Północ-Południe. Przedstawiciele MSZ dwunastu państw rozmawiali w tym formacie po raz ósmy. Wideokonferencja odbyła się w miejsce planowanego w Pradze spotkania na marginesie Prague European Summit. Kolejne spotkanie ministrów spraw zagranicznych w formule V4+NB8 odbędzie się w ramach rozpoczynającej się 1 lipca 2020 polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.