• <

Minister Anna Moskwa na posiedzeniu Rady ds. Środowiska

Strona główna Prawo, polityka Minister Anna Moskwa na posiedzeniu Rady ds. Środowiska
Minister Anna Moskwa na posiedzeniu Rady ds. Środowiska - GospodarkaMorska.pl

ew/MGMiŻŚ

09.03.2020 Źródło: własne

5 marca 2020 r. w Brukseli, odbyło się posiedzenie Rady ds. Środowiska (ENVI), Polskiej delegacji przewodniczyła Pani Anna Moskwa - Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ.

Obrady rozpoczęły się od zatwierdzenia porozumienia politycznego dotyczącego Dyrektywy ws. wody pitnej. Następnie przedstawiciele państw członkowskich wysłuchali przemówienia gościa specjalnego, szwedzkiej aktywistki na rzecz walki ze zmianami klimatu – Grety Thunberg. W dalszej kolejności państwa członkowskie wzięły udział w wymianie poglądów w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu – jednego z priorytetów nowej Komisji Europejskiej.

Jednym z głównych punktów obrad była debata państw członkowskich UE na temat oceny sprawności dyrektyw wodnych oraz dyrektywy ściekowej. Polska podkreśliła, że przepisy europejskie dotyczące gospodarki wodnej wymagają modyfikacji, z uwagi na narastające problemy środowiskowe związane ze skutkami zmian klimatu oraz występowaniem farmaceutyków i mikroplastików w środowisku wodnym. Obecnie obowiązująca Ramowa Dyrektywa Wodna nie precyzuje tego wystarczająco, również w kontekście unijnych środków finansowych pozwalających na kontynuacje działań zmierzających do osiągnięcia celów środowiskowych po 2027 r.

W trakcie obrad, państwa członkowskie wysłuchały również informacji Komisji Europejskiej w sprawie przyłowu delfinów pospolitych, morświnów i innych gatunków chronionych w narzędziach połowowych. Polska podkreśliła aktywne uczestnictwo w pracach zmierzających do lepszego monitoringu i poprawy stanu środowiska morskiego, w tym w zakresie przeciwdziałania przypadkowym połowom morskich ssaków i ptaków chronionych.

Źródło:
własne
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 55,88 $ baryłka  2,06% 22:56
 Cyna 21495,00 $ tona 0,92% 15 sty
 Cynk 2698,00 $ tona -0,66% 15 sty
 Aluminium 2000,00 $ tona -0,50% 15 sty
 Pallad 2366,00 $ uncja  -0,46% 22:56
 Platyna 1092,00 $ uncja  -0,13% 22:56
 Srebro 25,26 $ uncja  1,00% 22:56
 Złoto 1839,35 $ uncja  0,14% 22:56

Dziękujemy za wysłane grafiki.