• <

Minister Anna Moskwa na posiedzeniu Rady ds. Środowiska

Strona główna Prawo, polityka Minister Anna Moskwa na posiedzeniu Rady ds. Środowiska
Minister Anna Moskwa na posiedzeniu Rady ds. Środowiska - GospodarkaMorska.pl

ew/MGMiŻŚ

09.03.2020 Źródło: własne

5 marca 2020 r. w Brukseli, odbyło się posiedzenie Rady ds. Środowiska (ENVI), Polskiej delegacji przewodniczyła Pani Anna Moskwa - Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ.

Obrady rozpoczęły się od zatwierdzenia porozumienia politycznego dotyczącego Dyrektywy ws. wody pitnej. Następnie przedstawiciele państw członkowskich wysłuchali przemówienia gościa specjalnego, szwedzkiej aktywistki na rzecz walki ze zmianami klimatu – Grety Thunberg. W dalszej kolejności państwa członkowskie wzięły udział w wymianie poglądów w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu – jednego z priorytetów nowej Komisji Europejskiej.

Jednym z głównych punktów obrad była debata państw członkowskich UE na temat oceny sprawności dyrektyw wodnych oraz dyrektywy ściekowej. Polska podkreśliła, że przepisy europejskie dotyczące gospodarki wodnej wymagają modyfikacji, z uwagi na narastające problemy środowiskowe związane ze skutkami zmian klimatu oraz występowaniem farmaceutyków i mikroplastików w środowisku wodnym. Obecnie obowiązująca Ramowa Dyrektywa Wodna nie precyzuje tego wystarczająco, również w kontekście unijnych środków finansowych pozwalających na kontynuacje działań zmierzających do osiągnięcia celów środowiskowych po 2027 r.

W trakcie obrad, państwa członkowskie wysłuchały również informacji Komisji Europejskiej w sprawie przyłowu delfinów pospolitych, morświnów i innych gatunków chronionych w narzędziach połowowych. Polska podkreśliła aktywne uczestnictwo w pracach zmierzających do lepszego monitoringu i poprawy stanu środowiska morskiego, w tym w zakresie przeciwdziałania przypadkowym połowom morskich ssaków i ptaków chronionych.

Źródło:
własne
legal_marine_390x100_gif_2020
 Ropa brent 45,17 $ baryłka  1,89% 21:57
 Cyna 17958,00 $ tona 0,44% 3 sie
 Cynk 2286,00 $ tona -0,57% 3 sie
 Aluminium 1679,00 $ tona -0,36% 3 sie
 Pallad 2229,70 $ uncja  2,26% 21:55
 Platyna 995,75 $ uncja  3,62% 21:57
 Srebro 27,09 $ uncja  3,20% 21:57
 Złoto 2042,50 $ uncja  0,88% 21:57

Dziękujemy za wysłane grafiki.