• <

Komisja finansów za większością poprawek Senatu do Tarczy 4.0

ew

19.06.2020 15:15 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Komisja finansów za większością poprawek Senatu do Tarczy 4.0

Partnerzy portalu

Komisja finansów za większością poprawek Senatu do Tarczy 4.0 - GospodarkaMorska.pl

Sejmowa komisja finansów publicznych pozytywnie zaopiniowała w piątek większość ze zgłoszonych przez Senat poprawek do tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0. Poparcia komisji nie uzyskały poprawki wykreślające z ustawy część przepisów, które - zdaniem Senatu - nie są związane z COVID-19.

W czwartek Senat zgłosił 126 poprawek do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. W piątek oceniła je sejmowa komisja finansów publicznych.

Pozytywną opinię uzyskała większość z senackich wniosków - wszystkie, na przyjęcie których zgodził się rząd. Znaczna część z nich to poprawki legislacyjne opracowane przez senackich prawników. Według Senatu doprecyzowują one przepisy, eliminują wątpliwości interpretacyjne, korygują dostrzeżone uchybienia i luki, czy usuwają błędy legislacyjne, czy regulacje bezprzedmiotowe.

Komisja zgodziła się z Senatem, by nieco zmienić tytuł ustawy oraz przepis określający jej zakres, aby - jak uzasadniono - odzwierciedlały one jak najzwięźlej cały zakres regulacji ustawy. Tym samym, jeżeli Sejm zgodzi się na tę zmianę, będziemy mówić o ustawie o "dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19”.

Pozytywną opinię też uzyskała poprawka, która ma na celu uregulowanie kwestii związanych z przedłużaniem terminu ważności zabezpieczeń należytego wykonania umów w sprawie zamówień publicznych tak, by uwzględniały i równoważyły interesy wszystkich stron.

Podobnie komisja oceniła poprawkę, która doprecyzowuje definicję określającą „powierzchnię handlową” w galeriach handlowych powyżej 2000 m kw., aby wynikało z niej jednoznacznie, że obejmuje ona swoim zakresem również lokale, w których świadczone są usługi, w tym usługi gastronomiczne. Założono przy tym, że zmiana ta wejdzie w życie z mocą wsteczną od dnia 31 marca 2020 r.

Pozytywną ocenę uzyskały też poprawki, które pozwalają, by wniosek o świadczenie postojowe mogli składać do ZUS również sami zainteresowani, w przypadku odmowy złożenia wniosku przez zleceniodawcę.

Komisja negatywnie wypowiedziała się o szeregu poprawek usuwających z ustawy przepisy, które w ocenie Senatu nie mają niczego wspólnego ze wsparciem firm i instytucji w walce ze skutkami kryzysu spowodowanego epidemią. Chodzi m.in. o zmiany w Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń, czy dotyczące ustroju sądów powszechnych.

Jak tłumaczył przed głosowaniem Dariusz Rosati (KO), w przepisach karnych, które znalazły się w Tarczy 4.0 wprowadzono np. nowy tym przestępstwa - kradzieży zuchwałej. Poseł mówił, że taką samą zmianę uchwalono w kodeksie karnym w czerwcu zeszłego roku.

"Prezydent Andrzej Duda, wasz prezydent, skierował tę ustawę z zeszłego roku do Trybunału Konstytucyjnego. To są dokładnie te same przepisy, które leżą w Trybunale Konstytucyjnym czekając na to, aby pani +niby-prezes+ Przyłębska, rozpatrzyła skargę prezydenta" - mówił Rosati.

Obecny na posiedzeniu przedstawiciel Prokuratury Krajowej tłumaczył, że prezydent nie kwestionował merytorycznego rozwiązania, ale miał zastrzeżenia dotyczące procesu legislacyjnego.

"Wątpliwość, którą pan prezydent wyraził, odnosiła się wyłącznie do zagadnień proceduralnych związanych z przebiegiem prac legislacyjnych. Nie chodziło o meritum zmiany" - powiedział.

Komisja nie poparła też poprawek, która pozwalają bogatym samorządom na nieopłacanie "janosikowego" przez wszystkie miesiące, w których straciły one co najmniej 20 proc. dochodów, a nie tylko w czerwcu i lipcu.

Tarcza antykryzysowa 4.0, czyli ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 wprowadza m.in. dopłaty do kredytów dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu pandemii. Reguluje też możliwość skorzystania z wakacji kredytowych, a także wydłuża do 28 czerwca br. okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.