• <

Deloitte: 8 kroków, by ochronić płynność firmy przed skutkami COVID-19

ew

08.06.2020 11:04 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Deloitte: 8 kroków, by ochronić płynność firmy przed skutkami COVID-19

Partnerzy portalu

Deloitte: 8 kroków, by ochronić płynność firmy przed skutkami COVID-19 - GospodarkaMorska.pl

Firma Deloitte radzi podjęcie 8 kroków, by ochronić płynność finansową firmy przed skutkami COVID-19, w tym opracowanie planu awaryjnego, przegląd ekspozycji na ryzyko walutowe i wiarygodności kredytowej kontrahentów, uwolnienie zamrożonej gotówki, wdrożenie narzędzi IT.

Jak informuje Deloitte w poniedziałkowym komunikacie, rozprzestrzeniający się koronawirus SARS-CoV-2 uderzył w niemal wszystkie rynki świata. Współzależność państw oraz ich gospodarek, a także ograniczone funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw zakłóciło funkcjonowanie łańcuchów dostaw, a co za tym idzie także przepływy środków pieniężnych.

"W tak trudnym dla wielu firm czasie finansowy aspekt łańcuchów dostaw jest szczególnie ważny. Przedsiębiorcy powinni opracować plan zarządzania środkami pieniężnymi oraz rozważyć zastosowanie także innych niż wynikające z tarcz antykryzysowych, instrumentów poprawy płynności" – radzi cytowany w komunikacie dyrektor w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte Robert Karczmarczyk.

Eksperci Deloitte rekomendują osiem działań, które mogą złagodzić wpływ epidemii SARS-CoV-2 na finanse przedsiębiorstw.

Pierwsze dotyczy opracowania awaryjnego planu finansowania. Chodzi o opracowanie planu zarządzania płynnością finansową, będące częścią ogólnej strategii zarządzania kryzysowego i ciągłości działania. W tym celu niezbędne jest przyjęcie pełnej perspektywy łańcucha dostaw, ponieważ metody zarządzania gotówką, płynnością i ryzykiem mogą mieć wpływ także na dostawców i odbiorców.

Drugie rekomendowane działanie to przegląd ekspozycji na ryzyko walutowe, ryzyko cen towarów oraz ryzyko stóp procentowych (ryzyko rynkowe).

"Rzeczywista ekspozycja na ryzyko rynkowe może odbiegać od wartości widocznych w bilansie oraz w rachunku zysków i strat. W tym celu konieczna jest bardziej precyzyjna analiza, która pomoże określić strategiczny cel zarządzania ryzykiem rynkowym (którym może być np. utrzymanie określonej wartości złotowej przychodów ze sprzedaży denominowanej w euro w określonym horyzoncie czasu), czas trwania ekspozycji oraz częstotliwość występowania jej komponentów" - napisano.

Poza tym, zdaniem Deloitte, należy dokonać przeglądu wiarygodności kredytowej kontrahentów, aby możliwie szybko zidentyfikować tych, którzy wskutek przedłużania się epidemii SARS-CoV-2 mogą wpaść w poważne problemy finansowe.

Eksperci radzą opracowanie analizy płynności finansowej, w tym analizy warunków skrajnych, a także przeglądu możliwych do zastosowania instrumentów poprawiających płynność finansową.

"Wykorzystanie instrumentów takich jak faktoring i forfaiting (w przypadku należności) oraz faktoring odwrotny (w przypadku zobowiązań) może przyczynić się do uwolnienia gotówki. Duże grupy kapitałowe mogą dodatkowo zoptymalizować wykorzystanie cash poolingu do lepszego zarządzania płynnością i pozycją walutową" - wskazano.

Kolejne dwa kroki dotyczą identyfikacji inicjatyw umożliwiających uwolnienie gotówki (np. skrócenie terminów płatności dla niektórych kontrahentów, renegocjacja terminów płatności) i uwolnienia gotówki zamrożonej w kapitale pracującym.

"Kompleksowa optymalizacja kapitału pracującego oraz towarzyszące jej wprowadzenie takich usprawnień, jak przyspieszenie procesu wystawiania faktur, usystematyzowanie procesu dokonywania płatności, optymalizacja prewindykacji i windykacji mogą przyczynić się do uwolnienia dodatkowego wolumenu środków pieniężnych, które można przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności oraz realizację celów strategicznych" - czytamy.

Ósmy krok to wdrożenie odpowiednich narzędzi IT. Jak tłumaczy Deloitte, w celu zwiększenia efektywności procesów treasury warto rozważyć wdrożenie systemów IT wspierających proces zarządzania ryzykiem, płynnością czy finansami w szerszym rozumieniu, bądź rozszerzenie funkcjonalności systemów informatycznych obecnie wykorzystywanych w przedsiębiorstwie.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.