• <
urząd_morski_gdynia_2021

CEF Transport: 1,4 mld euro na projekty transportowe

mb

09.11.2019 17:16 Źródło: ec.europa.eu/newseria.pl
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska CEF Transport: 1,4 mld euro na projekty transportowe
CEF Transport: 1,4 mld euro na projekty transportowe - GospodarkaMorska.pl

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w ramach CEF Transport. Środki o które można aplikować to łącznie 1,4 miliarda euro we wszystkich gałęziach transportu.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju informuje,że udostępnione środki, o które można aplikować to łącznie 1,4 mld euro, w tym 750 mln euro w puli ogólnej (dostępnej dla wszystkich krajów UE) oraz 650 mln euro w puli FS (dostępnej dla krajów kohezyjnych). Konkurs obejmuje właściwie wszystkie gałęzie transportu. W skład nich wchodzą wstępnie zidentyfikowane projekty na sieci bazowej TEN-T, Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) – prototypy urządzeń pokładowych, bezpieczna infrastruktura, Inteligentne Systemy Transportowe dla dróg (ITS), Jednolita Przestrzeń Powietrzna (SESAR), działania dotyczące infrastruktury w węzłach sieci bazowej, w tym węzłach miejskich oraz autostrady morskie.

Jak informuje ministerstwo, maksymalny możliwy poziom dofinansowania uzależniony jest od puli, do której składany jest projekt, a także od priorytetu konkursu i rodzaju projektu. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju będzie akceptować wnioski aplikacyjne przed przekazaniem do Komisji Europejskiej. MIiR prowadzi tzw. preselekcję projektów, w ramach której wnioskodawcy, na podstawie informacji o planowanych projektach, otrzymują opinię resortu w zakresie kwalifikowalności zgłaszanych propozycji, a także wsparcie w przygotowaniu kompletnej aplikacji.

Termin na składanie propozycji projektów do MIiR mija 20 listopada. W połowie stycznia upłynie termin na przekazanie kompletnych wniosków o dofinansowanie do weryfikacji i zatwierdzenia MIiR. Wnioski zostaną przekazane do Komisji Europejskiej 26 lutego.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju organizuje Dzień Informacyjny CEF Transport, który odbędzie się 26 listopada w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. W trakcie wydarzenia uczestnicy będą mogli zapoznać się z zasadami aplikowania o środki unijne w konkursie CEF Transport Reflow Call 2019, a także w ramach nowej formuły CEF Transport Blending Facility, która zostanie uruchomiona na przełomie listopada i grudnia.  Przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Komisji Europejskiej oraz Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) przedstawią zakres tematyczny konkursu, a także praktyczne kwestie związane z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych do konkursów CEF Transport.

Przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego - tzw. Partnerów Wdrażających w ramach Blending Facility - przedstawią swoją rolę w ramach Blending Facility, gdzie dotacja z Instrumentu „Łącząc Europę” łączy się z pożyczką udzielaną przez te banki. Rejestracja odbywa się przez formularz on-line, który znajduje się pod linkiem: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/cef-rejestracja

W poprzednim konkursie CEF Transport Polska otrzymała zaledwie 1,5% z puli 450 mln euro. Projekty zgłosiły tylko polskie porty. Tym razem pula środków na konkurs jest trzykrotnie wyższa, a możliwości finansowe bardzo korzystne.

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35101,00 $ tona 1,01% 23 lip
 Cynk 2944,00 $ tona 0,82% 23 lip
 Aluminium 2492,00 $ tona 1,76% 23 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.