• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Zielone i niebieskie innowacje tematem konferencji Norway Grants Innovation Day

rk

23.03.2023 10:25 Źródło: PARP
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu Zielone i niebieskie innowacje tematem konferencji Norway Grants Innovation Day

Partnerzy portalu

PARP

Green industry innovation i Blue Growth to obszary objęte programem wsparcia Funduszy Norweskich. Już w przyszłym tygodniu to one będą istotnym zagadnieniem poruszanym w trakcie konferencji Norway Grants Innovation Day. O tym, czym są zielone i niebieskie innowacje, można przekonać się na przykładzie projektów zrealizowanych przy wsparciu i dofinansowaniu przez rząd Norwegii.

Już we wtorek 28 marca o godzinie 10:00 w Poznań Congress Center odbędzie się konferencja Norway Grants Innovation Day. Spotkanie organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będzie poświęcone m.in. wsparciu dostępnemu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Uczestnicy będą mieli szansę posłuchać o ekoproduktach, zielonej oraz niebieskiej gospodarce i przedsiębiorczości, a także o zrównoważonym i odpowiedzialnym rozwoju w przedsiębiorstwach oraz ich otoczeniu.

Konferencja Norway Grants Innovation Day skierowana jest do firm, start-ópw, ekspertów oraz instytucji otoczenia biznesu, a także osób zainteresowanych obszarem tematycznym wydarzenia.
Udział w konferencji jest bezpłatny i objęty limitem osób. Uczestnictwo możliwe jest zarówno w trybie stacjonarnym w Poznaniu, jak i online – po wcześniejszych zapisach.
Osoby zainteresowane udziałem szczegółowe informacje znajdą na stronie PARP.

Organizatorem wydarzenia jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Spotkanie odbędzie się w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”, realizowanego dzięki wsparciu z Funduszy Norweskich (Norway Grants).

Gospodarka przyszłości jest zielona i niebieska


Pod hasłem zielonej gospodarki klasyfikuje się technologie przyjazne środowisku (ang. green industry innovation), czyli projekty inwestycyjne, które w rezultacie mają przyczyniać się do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Dotyczą one zarówno działalności własnej przedsiębiorcy, jak i produktów, które wprowadzi na rynek. Z kolei pod pojęciem niebieskiej (błękitnej) gospodarki kryją się innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych (ang. blue growth). Twórcami błękitnego wzrostu są przedstawiciele tego sektora. Projekty wpisujące się w zakres pojęcia dotyczą rozwoju przedsiębiorstw poprzez wprowadzanie innowacyjnych procesów lub produktów dotyczących wód morskich lub śródlądowych oraz wybrzeża, w tym poprawy stanu środowiska.

Projekty z obszaru niebieskiej i zielonej gospodarki wpisują się w zakres programu Norway Grants i realizowane sa w ramach konkursów: „Technologie przyjazne środowisku” oraz „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich”.

Realizacje polskich przedsiębiorców


Jednym z punktów wydarzenia będą tzw. success stories, czyli historie przedsiębiorców, którzy uzyskali wsparcie z Funduszy Norweskich. Wśród nich znajdą się projekty, które wpisują się w założenia rozwoju przedsiębiorczości i innowacji. Fundusze Norweskie to istotny program i znaczne środki dla polskich przedsiębiorców. Liczba projektów rekomendowanych do wsparcia, w ramach konkursów realizowanych ze wsparciem Funduszy Norweskich, wynosi 252. Realizowanych jest 156 umów na kwotę 85 mln euro. W ramach schematu: „Technologie przyjazne środowisku” podpisano 81 umów, „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich” – 21 umów, „Technologie poprawiające jakość życia” – 11 umów, „Schemat małych grantóe dla przedsiębiorczych kobiet” – 43 umowy. Fundusze Norweskie pozwalają beneficjentom na realizację śmiałych, proekologicznych inicjatyw oraz znacznych innowacji w zakresie blue growth. To zaangażowanie przedsiębiorców i ich pomysły bezpośrednio wpływają na metamorfozę polskiej gospodarki w kierunku bardziej zrównoważonym.

Zielone i niebieskie realizacje z dofinansowaniem Funduszy Norweskich już teraz można poznać na stronie PARP. Wśród beneficjentów konkursu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich” znalazła się m.in. firma KING CROSS SHOPPING WARSAW oraz Nyachts.

Firma King Cross nabyła port jachtowy w mazurskiej miejscowości Sztynort w celu dostosowania go do potrzeb osób pracujących zdalnie, które chcą połączyć pracę z czynnym wypoczynkiem. Projekt obejmuje rewitalizację istniejącej oczyszczalni ścieków, zakup kontenerów sanitarnych wraz z pompami ciepła, a także zakup domów na wodzie oraz przebudowę pomostów w porcie Sztynort. Celem rewitalizacji oczyszczalni ścieków jest osiągnięcie lepszej wydajności oczyszczalni, możliwość przyjęcia zwiększonej ilości ścieków oraz uzyskanie skuteczniejszych procesów oczyszczania przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną. Wykorzystanie pływających domów na wodzie, z gotowych prefabrykatów, będzie miało pozytywny wpływ na środowisko. Pozwoli uniknąć szkód związanych z pracami budowlanymi i ograniczyć ilości odpadów podczas ich montażu, a także zachować tereny zielone i krajobraz w stanie nienaruszonym. Obiekty będą umiejscowione na platformie i ogrzewane z możliwością użytkowania w okresie zimowym. Takie rozwiązania dadzą szansę na ponowne wykorzystanie tzw. „wody szarej” (nieprzemysłowa woda ściekowa wytwarzana w czasie procesów domowych, takich jak mycie naczyń, kąpiel bądź pranie, nadająca się w ograniczonym zakresie do powtórnego wykorzystania). Działania zrealizowane w projekcie spowodują zmniejszenie emisji CO² o 18,76 tony, zmniejszenie poboru energii o 0,02 tony oraz zmniejszenie ilości wygenerowanych odpadów o 0,24 tony rocznie. Wartość dofinansowanie to prawie 4,3 mln zł.
Firma Nyachts to właściciel strony internetowej NaCzarter.pl – jednego z liderów czarteru jachtów online w Polsce. Efektem projektu będzie wprowadzenie na rynek sieci platform Jachtomat zlokalizowanych na terenie Wielkich Jezior Mazurskich. Ich działanie będzie polegać na błyskawicznym i prostym udostępnianiu floty jachtów klientom w modelu jacht sharing (automatyczna usługa wynajmu jachtów). W wyniku projektu firma zaoferuje na rynku usługi czarteru jachtów motorowodnych, opartych na rozwiązaniach OZE, inteligentnych, sieciowych i mobilnych. Do platform będą cumowały zakupione w ramach projektu jachty motorowodne, tworzące sieć Jacht Sharing. Platformy mobilne będą wyposażone w zadaszenie fotowoltaiczne oraz akumulatory litowo-jonowe, dzięki czemu system będzie niezależny energetycznie. Wdrożenie nowych rozwiązań wpłynie na zmniejszenie rocznej emisji CO² o 3,74 ton i zmniejszenie rocznego poboru energii elektrycznej o 0,01 GWh. Firma otrzymała ponad 8,5 mln zł dofinansowania.

Zielone rozwiązania, realizowane w ramach konkursu „Technologie przyjazne środowisku”, wprowadza z kolei firma ABERIT, która otrzymała ponad 770 tys. euro na stworzenie technologii oraz urządzenia „WarmHive” do leczenia pszczół, cierpiących z powodu roztoczy. System bazuje na zjawisku podgrzewania ula z wykorzystaniem światła naturalnego, zwiększając szansę owadów na przeżycie. Środki uwzględniają też wdrożenie nowoczesnych urządzeń grzewczych w technologii OZE, co pozytywnie wpłynie na efektywność energetyczną przedsiębiorstwa oraz umożliwi zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i grzewczej.

Drewdom, producent mebli z drewna olchowego, w ramach konkursu „Technologie przyjazne środowisku”, pozyskał prawie 416 tys. euro na wdrożenie nowego procesu technologicznego do przygotowania drewna do produkcji mebli oraz stworzenie produktu w postaci zrębków do ściółkowania i do produkcji celulozy, powstających z odpadów technologicznych. Modernizacja daje efekt w postaci 100% recyklingu odpadów produkcyjnych na zrębki oraz całkowitemu wyeliminowaniu zużycia benzyny w procesie technologicznym. Projekt obejmuje zakup i instalację paneli fotowoltaicznych, co przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej i obniżenia emisji CO3 w przedsiębiorstwie o 36,31 ton.

Ostatnim przykładem zielonego rozwiązania jest to zaproponowane przez KBA Automatic, firmę z dziedziny automatyki przemysłowej w zakresie programowania sterowników PLC (sterownik cyfrowy służący do sterowania maszyn), instalacji maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia. Dzięki realizacji projektu przedsiębiorstwo będzie mogło świadczyć innowacyjne usługi programowania zrobotyzowanych linii produkcyjnych dla przemysłu 4.0 z wykorzystaniem robotów przemysłowych i sterowników nowej generacji, które mają na celu optymalizację procesów zautomatyzowanych. Prace rozwojowe ukierunkowane będą na zastosowanie innowacyjnych metod i technik sztucznej inteligencji oraz sieci neuronowych w procesie programowania zrobotyzowanych linii produkcyjnych. Firma stawia na wykorzystanie rozwiązań ekologicznych. Zintegrowany system zarządzania energią w robotach przemysłowych gwarantuje optymalizację zużycia energii, prowadzącą do oszczędności energii na poziomie ok. 20% w porównaniu do wykorzystywanych do tej pory w firmie urządzeń.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.