• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Startuje projekt Invest in Pomerania Academy z ofertą szkoleń dla branży portowo-offshorowej

Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu Startuje projekt Invest in Pomerania Academy z ofertą szkoleń dla branży portowo-offshorowej

Partnerzy portalu

Startuje projekt Invest in Pomerania Academy z ofertą szkoleń dla branży portowo-offshorowej - GospodarkaMorska.pl
Centrum Nowych Kompetencji

Rośnie zapotrzebowanie w branży portowej, w tym w sektorze offshore. Dotyczy to również przedsięwzięć, które dopiero się otwierają, jak choćby obsługa morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Dlatego od lutego startuje program szkoleń, wspierających przedsiębiorstwa z branży portowej działającej na terenie województwa pomorskiego.


Projekt jest realizowany przez Centrum Nowych Kompetencji na zlecenie Agencji Rozwoju Pomorza w ramach Invest in Pomerania Academy. To regionalna inicjatywa non-profit, która pomaga inwestorom realizować projekty inwestycyjne na Pomorzu. Jak dotąd zrealizowała 171 projektów i zapewniła blisko 22 534 miejsca pracy.


Celem obecnie prowadzonego przedsięwzięcia jest zapewnienie pomorskim pracodawcom przeszkolonej, wykwalifikowanej kadry, gotowej od razu rozpocząć pracę wedle uzyskanych uprawnień w branży portowej, związanej z rosnącymi stale przeładunkami oraz rozbudową infrastruktury..


Szkolenia rozpoczynają się 6 lutego 2023 roku, na stanowiskach:

- operator żurawia wieżowego – 40 uczestników;

- operator suwnicy RTG – 40 uczestników;

- operator ciągnika terminalowego – 60 uczestników;

- operator reach stacker’a - 60 uczestników;

- operator wózka widłowego – 100 uczestników.


Program przewiduje przeszkolenie w sumie 300 osób, przy czym 150 z nich w okresie pół roku od zakończenia udziału w kursach ma podjąć pracę na jednym z tych pięciu stanowisk, zgodnie z kierunkiem uzyskanych kwalifikacji.


Szkolenia będą realizowane w siedzibie Centrum Nowych Kompetencji w Gdyni i w Gdańsku. Nie mniej w w przypadku zorganizowanych grup liczących nawet 10 osób jest możliwe ich przeprowadzenie w miejscu zamieszkania uczestników. Każdy z nich otrzymuje dofinansowanie w wysokości 50% kosztów szkolenia od osoby. Pozostałą część może opłacić w zakresie własnym, w tym także na raty lub uzyskać dofinansowanie u pracodawcy.


Osoby chcące uczestniczyć w kursach muszą spełniać jedynie warunek nieposiadania dotąd takich uprawnień oraz gotowość podjęcia pracy na stanowisku zgodnym z kierunkiem szkolenia.


Co istotne, program jest dostosowany do udziału w nim obcokrajowców. Dla nich są przewidziane lektoraty z języka polskiego, dostosowanego do wymogów pracy operatorów określonego typu maszyn. Jest to istotne, gdyż egzaminy są prowadzone w języku polskim, nie mniej uzyskane uprawnienia pozwalają potem od razu rozpocząć pracę.


W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma niezbędne materiały szkoleniowe. Weźmie również udział w zajęciach pod okiem fachowej kadry, mającej doświadczenie z obsługi tego typu urządzeń także w zakresie swojej pracy zawodowej. Na osoby biorące udział w kursach czekają zajęcia teoretyczne, mające przyswoić, bądź przypomnieć, konkretne zagadnienia związane z obsługą urządzeń i przepisami prawnymi, w tym zakresie bezpieczeństwa. W dalszej części są przewidziane zajęcia praktyczne. Dotyczą m.in. ćwiczeń na symulatorach, w których skład wchodzi komputer do obsługi oprogramowania do nauki, stanowisko z manipulatorami, siedzisko, platforma ruchoma, a także okulary VR. Całe oprzyrządowanie jest skonstruowane celem symulowania warunków pracy na konkretnym stanowisku i z danym sprzętem. Dzięki temu uczestnik może doświadczyć konkretnych warunków oraz poznać przyszłe środowisko pracy.


W ramach kursu uczestnicy zostaną przygotowani do egzaminów zewnętrznych, prowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego i Transportowy Dozór Techniczny. Dodatkowo obcokrajowcy po kursie językowym będą mogli liczyć na wsparcie tłumacza podczas samego egzaminu.


Szkolenia dostępne są także dla firm chcących podnieść kwalifikacje swoich pracowników by zmienić im stanowiska w pracy. Zainteresowani mogą zgłosić się pod wskazanym nr telefonu a Centrum Nowych Kompetencji przygotuje spersonalizowaną ofertę.


W sprawie zapisów oraz informacji należy się zgłaszać pod dane kontaktowe:

tel. +48 570 180 220

e-mail: sekretariat@cnkom.pl

Gospodarka Morska
Centrum Nowych Kompetencji

Dziękujemy za wysłane grafiki.