• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Sellin: cieszy inicjatywa mająca na celu uratowanie mostu Tczewskiego

Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu Sellin: cieszy inicjatywa mająca na celu uratowanie mostu Tczewskiego

Partnerzy portalu

Sellin: cieszy inicjatywa mająca na celu uratowanie mostu Tczewskiego - GospodarkaMorska.pl
Fot. Tomasz Przechlewski / Wikipedia

Przedstawiciele Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i powiatu tczewskiego podpisali porozumienie o współpracy, która pozwoli na utworzenie oddziału muzeum na terenie fragmentu mostu w Tczewie. "To ważny krok w dążeniu do uratowania tego bardzo cennego zabytku" – napisał do zebranych wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin.

W sobotę w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zostało podpisane porozumienie o współpracy muzeum z powiatem tczewskim. Dokument określa zasady współpracy pozwalającej na utworzenie oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na terenie fragmentu mostu w Tczewie.

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, który napisał list do zebranych, wskazał, że wspólną powinnością jest dbałość o zachowanie w jak najlepszym stanie polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

"Most Tczewski niewątpliwie stanowi nie tylko ważne połączenie komunikacyjne, ale także zabytek o wyjątkowych walorach historycznych i inżynieryjnych" – dodawał.

"Powstały w XIX wieku, o unikalnej konstrukcji i atrakcyjnym usytuowaniu most, objęty wpisem do rejestru zabytków, był niegdyś najdłuższym mostem w Europie. Jest świadkiem historii, także tej bolesnej z okresu II wojny światowej. Obok Westerplatte i Wielunia, 1 września 1939 roku stanowił przecież jeden z pierwszych celów niemieckich bombardowań. Dotąd nie został całkowicie odbudowany" – przypominał w liście do zebranych.

Wiceminister napisał, że ma świadomość, że stan, w jakim jest dzisiaj obiekt, wymaga pilnych działań rewitalizacyjnych.

"Niezwykle cieszy zatem podjęta wspólnie przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i powiatu tczewskiego inicjatywa mająca na celu uratowanie tego niezwykłego zabytku" – dodawał Sellin.

Starosta tczewski Mirosław Augustyn podkreślił przychylność i zaangażowanie wielu osób, co doprowadziło do podpisania porozumienia, zwrócił także uwagę na to, jak w przyszłości może wyglądać obiekt, a w nim planowany oddział Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

W planowanej ekspozycji, która ma być prezentowana w tczewskim oddziale Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, obok treści o drugowojennych walkach, w tym heroicznej obronie obiektu prowadzonej przez 2 Batalion Strzelców, podkreślone zostanie także znaczenie przepraw przez rzeki, co sprzyjało samej obronie tego rodzaju obiektów. Wystawa będzie także obejmowała historię samych konstrukcji mostowych od starożytności do XIX w. Ponadto ekspozycja ukazywać będzie nowe technologie i materiały, jakich używano w architekturze mostów przełomu XX i XXI w.

Obecny w trakcie podpisania porozumienia był poseł PiS Kazimierz Smoliński, który podkreślił, że starostwo tczewskie złożyło wniosek o dofinansowanie w wysokości 65 mln zł do Banku Gospodarstwa Krajowego.

"To jest w ramach programu Polski Ład. Brakujące 5 proc. wkładu własnego jest zapewnione przez Ministerstwo Kultury, czyli przez Muzeum II Wojny Światowej. To ma dać 100 proc. finansowanie tego etapu prac. Starostwo nie ma środków własnych, więc takie połączenie udało się zrealizować. Jeżeli chodzi o decyzję dotyczące Polskiego Ładu, to mam nadzieję, że do końca kwietnia takie decyzję zapadną" – dodawał.

Zdaniem posła Smolińskiego i starosty tczewskiego przebudowa mostu w Tczewie ma łącznie kosztować 200 mln zł, a prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.

"Będzie można rozpocząć etap przetargowy. Wiemy, że stal jest coraz droższa, ale liczymy, że te pieniądze (65 mln zł) wystarczą na tę pierwszą część. Mam nadzieję, że pracę rozpoczną się jeszcze w tym roku" – tłumaczył poseł Smoliński.

Głos zabrał również dyrektor Muzeum II Wojny Światowej prof. Grzegorz Berendt, który przybliżył historię mostu Tczewskiego i koncepcję założeń programowych planowanej wystawy w oddziale Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na terenie wybranego fragmentu mostu w Tczewie.

Historia mostu sięga XVIII w. Współcześnie stanowi on nie tylko ważne połączenie komunikacyjne, ale jest także obiektem o wyjątkowych walorach historycznych i inżynieryjnych. Most, wpisany do rejestru zabytków, ściśle wiąże się z okresem II wojny światowej, ponieważ 1 września 1939 r. na most spadły pierwsze hitlerowskie bomby. W obronie mostu i miasta stanęli wówczas żołnierze 2 Batalionu Strzelców. Most nigdy nie powrócił do stanu świetności sprzed wojny.

Wiceminister Sellin, w liście do zebranych napisał również, że dzisiejsze wydarzenie stanowi niezwykle ważny krok w dążeniu do uratowania tego bardzo cennego zabytku.

Źródło: PAP

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.