• <
mewo_2022

Sejm. Projekt noweli ustawy o obszarach morskich RP do głosowań

gm

26.10.2022 15:14 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Sejm. Projekt noweli ustawy o obszarach morskich RP do głosowań

Partnerzy portalu

Sejm. Projekt noweli ustawy o obszarach morskich RP do głosowań - GospodarkaMorska.pl
Fot. Kpalion / Wikipedia

Sejm w środę zdecydował, że trzecie czytanie projektu nowelizacji ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej odbędzie się w bloku głosowań. Nowela ma m.in. uprościć procedury dla branży offshore.

W środę w Sejmie odbyło się sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dot. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Komisja wniosła o uchwalenie projektu ustawy bez poprawek. Sejm w środę zdecydował, że trzecie czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.

Projekt dotyczy modyfikacji przepisów dotyczących wydawania pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz zmiany przepisów dotyczących pozwoleń lub uzgodnień dla kabli i rurociągów, które związane są z zespołami urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, zgodnie z ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Jak wskazano w jej uzasadnieniu, projektowana ustawa wprowadza m.in. zasadę, że "wnioski i pisma w postępowaniach dotyczących przedsięwzięć wymagających pozwolenia na budowę oraz w postępowaniu rozstrzygającym (...) składa się i doręcza elektronicznie". Zaznaczono, że dla większości inwestycji "forma papierowa nie przystaje do aktualnych wymogów obiegu informacji i powoduje problemy np. przy archiwizacji dodatkowych egzemplarzy wniosków", a także stanowi utrudnienie dla inwestorów.

W uzasadnieniu projektu noweli wskazano też, że ma ona także na celu "zapewnienie, że badania naukowe prowadzone na polskich obszarach morskich będą prowadzone wyłącznie w celach pokojowych i nie będą zagrażały bezpieczeństwu żeglugi oraz obronności i bezpieczeństwu państwa".


seaway7

Dziękujemy za wysłane grafiki.