• <
pge_baltica_390x100_duży

Recepta na zdrową ziemię: czyste wody, powietrze i gleby

ew/WWF

22.06.2020 14:30 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Recepta na zdrową ziemię: czyste wody, powietrze i gleby

Partnerzy portalu

Recepta na zdrową ziemię: czyste wody, powietrze i gleby - GospodarkaMorska.pl

Ziemia cierpi na duszności i kłopoty z krążeniem. Diagnoza: zatrucie smogiem, zanieczyszczenie wód i zatrzymanie ich krążenia poprzez budowę tam. Jak ją uleczyć? Jednorazowe podanie tlenu nic nie zmieni, trzeba oczyścić powietrze, wodę i glebę oraz udrożnić krążenie.

Powietrze

Znaczna część ludności Europy żyje na obszarach, gdzie normy jakości powietrza są przekraczane, szczególnie w dużych miastach. 36 z 50 miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w UE znajduje się w Polsce. Z tego powodu, każdego roku, przedwcześnie umiera 46 tys. Polaków.

Gleby i wody

Używanie nadmiernej ilości nawozów prowadzi do zanieczyszczenia gleby i wód, a nieodpowiedzialne praktyki rolnicze przekładają się na jakość żywności. Spływające do Morza Bałtyckiego fosfor i azot z nawozów i odchodów zwierząt, powodują zakwit sinic i glonów, a w efekcie eutrofizację i powiększanie się martwych stref w Bałtyku2 . Morze tonie też ... w plastiku, a my razem z nim.

Leczenie tych problemów musi być kompleksowe.

Zalecenia odnośnie jakości powietrza:

- Wymiana pieców, kotłów i kominków w gospodarstwach domowych, a docelowo zakaz palenia węglem

- Ograniczenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków

- Poprawa i rozwój programu „Czyste Powietrze”,

- Ekologiczny transport - Ograniczenie zanieczyszczeń przemysłowych i skuteczne zapobieganie awariom

Zalecenia odnośnie poprawy jakości gleb:

- Ograniczenie zużycia nawozów w celu ochrony wód i różnorodności biologicznej

- Ograniczenie stosowania pestycydów w rolnictwie.

- Stosowanie w gospodarstwie praktyk minimalizujących negatywny wpływ rolnictwa na środowisko.

- Ograniczenie ilości wykorzystywanego przez nas plastiku oraz zamknięcie obiegu

- Odpowiedzialna konsumpcja.

Zalecenia odnośnie gospodarowania wodami:


- Masowa i powszechna renaturyzacja rzek oraz ich dolin, w tym likwidacja przegród na rzekach i przywrócenie meandrów oraz łączności rzek z terenami podmokłymi oraz wprowadzenie stref buforowych wyłapujących m.in. zanieczyszczenia azotem i fosforem

- Zaprzestanie ciągłego i uporczywego niszczenia rzek poprzez tzw. prace utrzymaniowe oraz zatrzymanie dalszej regulacji rzek

- Budowanie retencji w oparciu o zielone, proprzyrodnicze rozwiązania, m.in. wprowadzenie dopłaty retencyjnej dla rolników i rezygnacja z budowy nowych zbiorników zaporowych niszczących ekosystemy rzeczne. Jednocześnie budowanie retencji korytowej tylko poprzez budowę zastawek na rowach melioracych

- Rezygnacja z planów wprowadzenia wielkogabarytowej żeglugi śródlądowej

- Wprowadzenie zrównoważonej i przyjaznej środowisku gospodarki rybackiej eliminującej przełowienie i możliwość wprowadzania do rzek obcych gatunków ryb

Cele do osiągnięcia:

- Zerowy poziom zanieczyszczeń. Aby chronić obywateli i ekosystemy w Europie Komisja Europejska ma przyjąć Europejski Zielony Ład

- Ochrona różnorodności biologicznej

- Dostosowanie jakości powietrza do wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia.

Ziemia odetchnie?

Tak, jeśli zaczniemy działać. Konieczne są zmiany systemowe prowadzące do ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami przemysłowymi i bytowymi. Wymaga to dobrych przepisów środowiskowych, stosowania ich i kontroli. Także każdy z nas, z osobna, ma wpływ na stan planety. Odpowiedzialnie podchodząc do problemu segregacji śmieci, zużycia wody czy ogrzewania naszych domów, zamieniając w miarę możliwości samochód na rower czy ograniczając mięso w menu.

escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.