• <
escort_980x120_gif_2020

Lokalne Partnerstwa Wodne walczą ze skutkami powodzi i suszy

sons

23.06.2020 08:58 Źródło: Wody Polskie
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Lokalne Partnerstwa Wodne walczą ze skutkami powodzi i suszy

Partnerzy portalu

Lokalne Partnerstwa Wodne walczą ze skutkami powodzi i suszy - GospodarkaMorska.pl

Wody Polskie podejmują realne działania, których efektem jest ograniczanie skutków powodzi i suszy oraz wsparcie gospodarki wodnej w zachowywaniu jak największej ilości wody w środowisku. Rozpoczynamy działania mające na celu zawiązywanie Lokalnych Partnerstw Wodnych. – Pod patronatem naszej instytucji w najbliższym czasie odbędzie się szereg spotkań, w czasie których podejmiemy dyskusję, w jaki sposób możemy lepiej dbać o retencję. Na spotkania zaprosimy samorządowców, rolników, przedsiębiorców oraz osoby zainteresowane przeciwdziałaniom skutkom suszy – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. – Musimy sobie uzmysłowić, że retencja to nasza wspólna sprawa. Nie możemy problemu braku wody ignorować – dodaje.

Cel? Maksymalne zatrzymanie zasobów wodnych i możliwość wykorzystania ich w celach rolniczych

Wody Polskie od początku swojej działalności realizują zadania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom zjawisk atmosferycznych, takich jak powodzie czy susza. W ostatnich latach mamy do czynienia z poważnymi problemami związanymi z suszą, żeby je niwelować niezbędne jest współdziałanie wielu jednostek administracyjnych, ale też i wsparcie interesariuszy, dla których sprawna retencja jest gwarantem działania. Wody Polskie inicjują powstanie Lokalnych Partnerstw Wodnych. Przed nami szereg spotkań, które będą odbywały się na terenie województwa zachodniopomorskiego. Będziemy podczas nich mówić o tym jak wspierać retencję.

- Efektem spotkań w ramach Lokalnych Partnerstw Wodnych ma być możliwie maksymalne zatrzymanie zasobów wód powierzchniowych w korytach cieków wodnych, a także zasilanie i retencjonowanie wody w istniejących już rowach melioracyjnych, korytach i zbiornikach – wyjaśnia Magdalena Sztukiel, Zastępca Dyrektora Wód Polskich w Szczecinie. – Nasze dyskusje obejmą także zagadnienia związane z formalnym uproszczeniem możliwości realizacji nawodnień przez gospodarstwa i zakłady rolnicze. Do Wód Polskich w Szczecinie oraz do zarządów zlewni bardzo często zwracają się rolnicy, którzy pytają o to, czy mogą samodzielnie realizować piętrzenia, czy budowanie małych tam zatrzymujących wodę jest dopuszczalne. Podczas spotkań będziemy o tym rozmawiać – dodaje Dyrektor Magdalena Sztukiel.

Wody Polskie planują także program edukacyjny skierowany do rolników oraz przedsiębiorców w zakresie wydawania zgód wodnoprawnych. Chcemy także prowadzić działania informacyjne zmierzające do poprawy świadomości społecznej w zakresie retencji korytowej i wali z suszą.

Spotkania w ramach Lokalnych Partnerstw Wodnych już niebawem

Do współpracy Wody Polskie zaproszą wójtów i burmistrzów. Liczymy, że podczas spotkań Lokalnych Partnerstw Wodnych aktywni będą przedstawiciele izb rolnych oraz kółek rolniczych oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenach, które do funkcjonowania potrzebują dużej ilości wody i energii. – W Polsce trwa susza hydrologiczna, która dotyka nasz wszystkich bez wyjątku. Zaczynając od rolników, a kończąc na konsumentach detalicznych, którzy idą na zakupy do sklepu. Musimy połączyć siły, żeby dotrzeć do interesariuszy i przekonać ich, że retencjonowanie wody jest istotnym działaniem dla całej gospodarki wodnej. Musimy w sposób efektywny i mądry działać na rzecz zatrzymywania wody w środowisku – dodaje Magdalena Sztukiel, Zastępca Dyrektora Wód Polskich w Szczecinie.

Spotkania odbędą się na terenie obszaru działania RZGW począwszy od przełomu czerwca i lipca tego roku. Kolejne także są w planach. – Jako przykłady już funkcjonujących partnerstw wodnych w regionie możemy przytoczyć współdziałanie rolników i instytucji publicznych na terenie Zarządu Zlewni w Gryficach. Cenna jest również współpraca przedsiębiorców w Witkowie na terenie Zarządu Zlewni w Stargardzie z przedstawicielami Wód Polskich. Chcielibyśmy stworzyć wzorcowy system współdziałania, którego beneficjentami będą wszyscy interesariusze – dodaje dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Dukanowski.

Harmonogram dostępny będzie na stronie Wód Polskich w Szczecinie.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.