• <

Emisje z samolotów i statków: fakty i liczby

ew/Parlament Europejski

16.12.2019 13:48 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Emisje z samolotów i statków: fakty i liczby

Partnerzy portalu

Emisje z samolotów i statków: fakty i liczby - GospodarkaMorska.pl

Emisje gazów cieplarnianych z lotnictwa międzynarodowego wzrosły ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich dwóch dekad. A co z żeglugą? Dowiedz się z infografik przygotowanych przez Parlament Europejski.

Mimo że zarówno międzynarodowe lotnictwo, jak i żegluga odpowiadają za mniej niż 3,5% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE, są one źródłami najszybciej rosnących emisji, które przyczyniają się do zmiany klimatu.

Wynika to głównie z rekordowego wzrostu ruchu spowodowanego rosnącą liczbą pasażerów i wzrostem handlu. Sektory te również dopiero niedawno stały się częścią wysiłków w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zarówno na poziomie UE, jak i globalnym.

W rezolucji przyjętej przed szczytem klimatycznym ONZ (COP25), posłowie do PE wezwali do ustalenia bardziej ambitnych celów dotyczących lotnictwa i transportu morskiego, np. poprzez wzmocnienie rynkowych środków mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Źródła najszybciej rosnących emisji gazów cieplarnianych

Emisje z międzynarodowego lotnictwa i żeglugi wzrosły odpowiednio o prawie 130% i 32% w ciągu ostatnich dwóch dekad. Był to najszybszy wzrost w całym sektorze transportu - jedynym, w którym od 1990 roku wzrosły emisje.

Pomimo poprawy w kwestii zużycia paliwa, przewiduje się, że emisje z samolotów w 2050 r. będą od 7 do 10 razy wyższe niż w 1990 r., a emisje ze statków wzrosną o od 50% do 250%.

Wzrost ruchu lotniczego i morskiego

Emisje gazów cieplarnianych z lotnictwa i żeglugi są w dużej mierze powodowane wzrostem ruchu: od 1993 r., liczba pasażerów lotniczych w UE wzrosła trzykrotnie. Międzynarodowy handel morski również zanotował znaczny wzrost w ciągu ostatnich dwóch dekad.

Rosnące obawy związane z zanieczyszczeniem środowiska mogą skłonić więcej osób do zwracania uwagi na ślad węglowy ich wybranego środka transportu. Jak na razie, zwraca na to uwagę nieco ponad jeden na dziesięciu Europejczyków, według badania Eurobarometru.

Dzięki temu narzędziu możesz sprawdzić, ile CO2 emituje Twój lot.

Co zrobiono w kwestii emisji z lotnictwa i żeglugi?

UE podjęła kroki w celu ograniczenia emisji pochodzących z lotnictwa poprzez swój systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (ETS). Parlament chce również włączyć do tego systemu sektor morski. Obecnie, zgodnie z unijnymi i światowymi przepisami, właściciele dużych statków są zobowiązani do przekazywania informacji na temat emisji CO2 i zużycia paliwa przez ich statki.

Unia Europejska współpracuje również z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w celu wdrożenia globalnego mechanizmu o nazwie Corsia, dzięki któremu linie lotnicze mogłyby równoważyć swoje emisje poprzez inwestowanie w projekty ekologiczne, na przykład sadzenie drzew.

Więcej informacji TUTAJ

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.