• <

Stan realizacji „Programu ochrony brzegów morskich”

JK

12.02.2016 09:28 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Stan realizacji „Programu ochrony brzegów morskich”
Stan realizacji „Programu ochrony brzegów morskich” - GospodarkaMorska.pl

W ubiegłym roku wykorzystano 90 proc. środków przeznaczonych na ochronę brzegów morskich -  ogłosił Paweł Brzezicki, wiceminister gospodarki morskiej podczas obrad komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Urzędy, które realizują założenia programu, przprowadziły14 zadań. Na ich realizację było przeznaczanych 34 mln 716 tys. zł,  z czego wykorzystano 90 proc. tej kwoty - 30 mln 716 tys. zł .

Realizacje Urzędu Morskiego w Gdyni:
zasilono sztuczne brzeg na Półwyspie Helskim,
umocniono brzegi w rejonie Jastrzębiej Góry, Karwii, Ostrowa, Katów Rybackich,
w rejonie Zalewu Wiślanego wykonano budowę palisadową, aby chronić przed podmywaniem przez wody drogi wojewódzkiej.

Realizacje Urzędu Morskiego w Słupsku:

zasilono sztucznie oraz wzmocniono brzeg morski w rejonie Ustronia Morskiego.

Realizacje Urzędu Morski w Szczecinie:
sztucznie zasilono brzeg morski w Międzywodziu,
zbudowano monitoring i skanowanie laserowe brzegów morskich.

Przypomnijmy, że celem „Programu ochrony brzegów morskich”  jest wzmocnienie i utrzymanie systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów nadmorskich; stabilizacja linii brzegowej, zapobieganie erozji i zanikowi plaż oraz degradacji klifów; prowadzenie i rozszerzanie zakresu monitoringu stanu wybrzeża morskiego i strefy wód przybrzeżnych.

Zjawiska takie jak: wzrost poziomu morza oraz większa częstotliwość powodzi sztormowych prowadzą do zalewania terenów nisko położonych, degradacji nadmorskich klifów i brzegu morskiego oraz zniszczeń infrastruktury przybrzeżnej. Proces erozji brzegów przyspieszają coraz cieplejsze zimy – brak ujemnych temperatur oraz pokrywy lodowej zmniejsza odporność brzegu na rozmywanie. Efektem tego jest poważne zagrożenie powodziowe terenów nadmorskich. Większa część polskiego brzegu to odcinki erozyjne. Z tego względu istotne jest wprowadzenie obowiązku monitoringu całego wybrzeża, a nie tylko odcinków wyznaczonych do najpilniejszej ochrony.

Program finansowany jest z budżetu państwa oraz z innych źródeł –  maksymalny limit wydatków budżetowych na cały okres realizacji (lata 2004 – 2023) to 911 mln zł,  przy czym minimalna roczna kwota wydatków budżetu państwa wynosi 34 mln zł. Od początku realizacji programu do 31 grudnia 2015 r. zrealizowano zadania za kwotę 404 mln 954 tys. zł, co daje wykonanie planu wydatków za poziomie 44, 45 proc.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39275,00 $ tona 1,10% 25 paź
 Cynk 3510,00 $ tona 0,46% 25 paź
 Aluminium 2916,00 $ tona -0,98% 25 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.