• <
instytut_oceanologii_PAN_2023

Sieci widma w Parlamencie Europejskim

05.08.2015 10:06 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Sieci widma w Parlamencie Europejskim - GospodarkaMorska.pl

Fundacja WWF Polska, razem z europosłem Jarosławem Wałęsą, zorganizowała w Parlamencie Europejskim konferencję poświęconą projektowi „Usuwanie z dna Bałtyku utraconego przez rybaków i zalegającego sprzętu połowowego". Obecnie trwa akcja usuwania sieci widm, prowadzona przez Kołobrzeską Grupę Producentów Ryb we współpracy z WWF Polska.
 
Konferencja była adresowana do posłów Parlamentu Europejskiego w celu zwiększenia ich świadomości na temat negatywnego wpływu sieci zalegających na dnie morskim i na wrakach statków– tłumaczy Marta Kalinowska z WWF Polska. - W trakcie spotkania zaprezentowaliśmy realizowany obecnie w Polsce projekt, który jest największą tego typu akcją na świecie, jak również dotychczas wypracowane rozwiązania pozwalające na ograniczenie tego problemu:  od akcji poszukiwania i wyławiania z morza sieci widm po rozwiązania systemowe, takie jak wypracowanie elektronicznego systemu znakowania sieci rybackich, który w przyszłości pozwoli w łatwy sposób lokalizować utracone przez rybaków sieci.
 
W spotkaniu wzięli udział europosłowie i ich przedstawiciele, m.in. europoseł Dariusz Rosati, rybacy uczestniczący w projekcie, przedstawiciele różnych instytucji, w tym Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, który jest patronem projektu, jak również międzynarodowych organizacji ekologicznych zajmujących się problemem odpadów morskich. Podczas dyskusji poruszano kwestię metodologii wyznaczania obszarów do poszukiwań sieci, nowego elektronicznego systemu ich znakowania, który jest obecnie testowany jak również wysokich kosztów utylizacji wyłowionych sieci - co stanowi jeden z głównych problemów do rozwiązania nie tylko u nas w kraju, ale też w innych krajach basenu Morza Bałtyckiego.
 
Rybacy biorący udział w projekcie przybliżyli europosłom jak w praktyce wyglądają akcje wyławiania sieci z morza, wskazując na różnorodne uwarunkowania, w tym warunki pogodowe czy wielkość kutra, które odgrywają kluczową rolę w efektywności poszukiwań. Posłowie Wałęsa i Rosati zadeklarowali poparcie dla tej inicjatywy WWF i chęć pomocy w szerokim komunikowaniu wyników projektu wśród decydentów na poziomie unijnym jak również w zakresie prac nad elektronicznym systemem pozwalającym na łatwiejszą lokalizację zagubionych sieci. Pod koniec września w Szczecinie odbędzie się konferencja kończąca projekt, gdzie zostaną zaprezentowane wyniki akcji wyławiania sieci oraz testowania elektronicznego systemu znakowania sieci.

Projekt został objęty honorowym patronatem Głównego Konserwatora Przyrody oraz Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.