• <

Konsultacje społeczne MSC

Konsultacje społeczne MSC - GospodarkaMorska.pl
20.07.2016 Źródło: własne

MSC (Marine Stewardship Council) podejmie konsultacje z interesariuszami na temat szeregu rozwiązań, którym celem ma być zwiększenie pewności, że organizacje rybackie oraz firmy w łańcuchu dostaw starające się o Certyfikat Zrównoważonego Rybołówstwa lub Certyfikat Łańcucha Dostaw MSC spełniają uznane międzynarodowe normy w zakresie zatrudnienia.

„Rada Nadzorcza MSC dostrzega rosnące znaczenie kwestii społecznych w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.  – mówi Werner Kiene, Członek Rady Nadzorczej MSC. – Dlatego postanowiliśmy wzmocnić Standard certyfikacji MSC dla połowów ryb dziko żyjących poprzez wprowadzenie podejścia opartego na ryzyku (ang. Risk based approach). Da to interesariuszom pewność, że praktyki w sferze stosunków pracy w przedsiębiorstwach w łańcuchu dostaw z certyfikatem MSC, począwszy od połowu aż do oferty skierowanej do konsumenta, są zgodne z uznawanymi na świecie normami.”

Decyzja ta jest kolejnym krokiem w kierunku włączenia w Standardy MSC kwestii pracowniczych po zobowiązaniu podjętym przez Radę MSC w roku 2014 o zakazie możliwości uzyskania certyfikatu MSC przez organizacje skazane za naruszenie przepisów dotyczących pracy przymusowej.

Przed wypracowaniem propozycji nowych zapisów w Standardach dotyczących kwestii pracowniczych MSC zaprasza wszystkich interesariuszy do udziału w procesie konsultacji. Propozycje te będą mogły również uwzględniać rozwiązania świadczone przez inne organizacje stanowiące standardy oraz strony trzecie.

 „Obawy dotyczące nadużyć w standardach pracy w ramach globalnego przemysłu rybnego i łańcucha dostaw są głębokie i niestety powszechne. Wiele organizacji boryka się z tym, z jakich oszczędnych i skutecznych narzędzi skorzystać, by dowieść, że produkty i łańcuch dostaw są zgodne z przyjętymi międzynarodowymi normami i nie korzystają z szokujących i nieakceptowalnych praktyk.” – mówi Rupert Howes, Dyrektor Generalny MSC.

 „Chociaż kilka standardów społecznych wydaje się być rozwiązaniem możliwym do zastosowania do weryfikacji łańcucha dostaw na lądzie, to istnieje szereg wyzwań w wypracowaniu podobnych standardów dla funkcjonowania jednostek połowowych na morzu. Jednak pojawiły się już pewne inicjatywy. MSC chce  pracować i uczyć się od pomysłodawców  tych inicjatyw oraz od swoich partnerów w rybołówstwie i handlu, by zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania. Naszym celem jest opracowanie podejścia opartego na ryzyku wobec wymogu większej dokładności audytu w przypadkach, gdzie stwierdzona zostanie taka potrzeba. Nie będzie to łatwe. Zachęcamy naszych partnerów do dzielenia się z nami swoimi doświadczeniami, by zapewnić, że nowe wymogi będą zarówno skuteczne, jak i adekwatne.”

Jak interesariusze mogą zaangażować się na tym etapie?

MSC przewiduje, że  nowe wymogi będą wprowadzane stopniowo. W założeniu w początkowej fazie  organizacje rybackie posiadające certyfikat MSC będą zobowiązane zadeklarować, że nie stosują nieakceptowalnych praktyk dotyczących standardów pracy i są w stanie to udowodnić. Rada MSC, po szczegółowych konsultacjach, zwróciła się z prośbą o wdrożenie tego wymogu do końca 2018 roku. MSC zasięgnie również opinii na temat weryfikowalnych wymogów lub deklaracji w kwestiach społecznych, które zostaną wdrożone w Standardzie Łańcucha Dostaw w roku 2018. Może to być także uznanie rozwiązań oferowanych przez inne organizacje stanowiące standardy.

Następną fazą będą konsultacje dotyczące zestawu weryfikowalnych wymogów społecznych dotyczące standardów pracy w rybołówstwie, w tym możliwości uznania rozwiązań oferowanych przez inne organizacje stanowiące standardy. Wdrożenie nastąpi w roku 2020 po opublikowaniu aktualizacji Standardów Rybołówstwa MSC.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31180,00 $ tona -0,23% 14 maj
 Cynk 2924,00 $ tona 1,14% 14 maj
 Aluminium 2438,00 $ tona 0,66% 14 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.