• <
instytut_oceanologii_PAN_2023

Komisja Europejska ponownie analizuje liczebność stada dorszy bałtyckich

30.07.2015 12:53 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Komisja Europejska ponownie analizuje liczebność stada dorszy bałtyckich

Partnerzy portalu

Komisja Europejska ponownie analizuje liczebność stada dorszy bałtyckich - GospodarkaMorska.pl

Sekretarz stanu Kazimierz Plocke, odnosząc się do niedawno opublikowanego doradztwa naukowego Międzynarodowej Rady ds. Badań Morza (ICES) na rok 2016, w specjalnym liście skierowanym do komisarza ds. środowiska, spraw morskich i rybołówstwa Komisji Europejskiej Karmenu Velli zwrócił uwagę na kwestie dotyczące raportów ICES dla stada wschodniego i stada zachodniego dorsza bałtyckiego.

Zaznaczył, że niektóre przedstawione przez ICES kalkulacje są wysoce niepewne. Wyraził także zaniepokojenie faktem przedstawiania w doradztwie ICES, na podstawie niepełnych badań naukowych, informacji, które mogą utrudnić negocjacje limitów połowowych na rok 2016 dla Morza Bałtyckiego.

Sekretarz stanu podkreślił, że celem Wspólnej Polityki Rybackiej jest zapewnienie ochrony żywych zasobów morza, a tym samym zmniejszanie ryzyka przełowienia najsłabszych stad, a ocena kondycji stada musi być przygotowana w sposób nie budzący wątpliwości, na podstawie wiarygodnych danych naukowych.

W odpowiedzi na list, komisarz Karmenu Vella zgodził się z opiniami wiceministra Kazimierza Plocke. Według komisarza, zmiany naukowych metod przy ocenie stada nie powinny powodować utrudnień lub nieuzasadnionego, nadzwyczajnego zysku dla którejkolwiek ze stron. Służby KE analizują już opinie ICES i przygotowują wnioski.

Komisarz Vella zachęca także Polskę do aktywnych działań, w zakresie ustalania limitów połowowych na 2016 rok, podczas prezydencji w ramach forum BALTFISH.

BALTFISH to forum ośmiu państw unijnych, które są położone nad Morzem Bałtyckim. Utworzone zostało do dyskusji na temat ważnych kwestii rybołówstwa na Bałtyku. Jego celem jest wzmocnienie współpracy państw członkowskich i opracowanie nowego, bardziej regionalnego podejścia do zarządzania rybołówstwem. Polska z początkiem lipca przejęła prezydencję BALTFISH, która będzie trwała do końca czerwca 2016 roku.

escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.