• <
escort_980x120_gif_2020

KE zatwierdziła Program Południowy Bałtyk 2014-2020

25.09.2015 14:01 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo KE zatwierdziła Program Południowy Bałtyk 2014-2020

Partnerzy portalu

23 września 2015 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Interreg V-A Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020. Program ma na celu zintensyfikowanie zielonego i niebieskiego wzrostu poprzez wspólne działania instytucji z regionów usytuowanych wokół południowej części Morza Bałtyckiego. Wsparcie w ramach Programu otrzyma branża morska (sektor niebieski) oraz działania i idee przyczyniające się do zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych (sektor zielony).

Współfinansowane będą działania z zakresu wzmacniania innowacyjności przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego i kulturalnego, transferu „zielonych” technologii, zrównoważonego transportu, rozwoju rynku pracy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej. Na realizację Programu Południowy Bałtyk zostanie przeznaczone ponad 82 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

O dofinansowanie w ramach Programu Południowy Bałtyk mogą ubiegać się projekty zrzeszające partnerów z minimum dwóch państw zaangażowanych w jego wdrażanie. Mogą to być m.in. władze lokalne i regionalne, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, izby handlowe czy przedsiębiorstwa transportu publicznego.

Obecnie Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), wraz z Instytucjami Krajowymi z Danii, Litwy, Niemiec i Szwecji oraz podmiotami zaangażowanymi w przygotowanie programu kontynuują prace nad pozostałymi dokumentami, które umożliwią ogłoszenie pierwszego naboru wniosków. Posiedzenie pierwszego Komitetu Monitorującego Programu, na którym zapadnie decyzja o terminie pierwszego naboru wniosków, odbędzie się 1-2 października 2015 r. w Gdańsku.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.