• <
KONGSBERG_2023

PRS będzie nadzorował przystosowanie PSV Sylur dla Petrobaltic

gm

28.07.2022 20:50 Źródło: PRS
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki PRS będzie nadzorował przystosowanie PSV Sylur dla Petrobaltic

Partnerzy portalu

PRS będzie nadzorował przystosowanie PSV Sylur dla Petrobaltic - GospodarkaMorska.pl
Fot. PRS

W ubiegłym tygodniu Polski Rejestr Statków S.A. podpisał umowę z Miliana Shipmanagement Ltd. - operatorem jednostki Sylur  - na zatwierdzenie dokumentacji technicznej i nadzór nad przystosowaniem tej jednostki do instalacji nowoczesnego systemu wiertniczego na pokładzie.

Grupa Kapitałowa Miliana Shipmanagement Ltd. świadczy na rzecz LOTOS Petrobaltic usługi logistyki morskiej. Obejmują one m.in. usługi magazynowania i transportu ropy naftowej, asysty ratowniczej i przeciwrozlewowej oraz prace geotechniczne.

Planowane prace mają na celu lepsze przystosowanie statku do profesjonalnych badań geotechnicznych z szerokim zakresem prac geologiczno-inżynierskich. W ramach modyfikacji na jednostce zostanie zamontowany nowoczesny system wiertniczy z systemem kompensacji falowania, służący do badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych w dnie morskim, który zastąpi dotychczas wykorzystywany sprzęt wiertniczy.

Nadzór prowadzony będzie w oparciu o przepisy klasyfikacji i budowy statków morskich PRS i zasady działalności nadzorczej PRS oraz przepisy konwencyjne dotyczące statków morskich. Zakończenie prac stoczniowych planowane jest na początku przyszłego roku.

Sylur to jednostka typu Platform Supply Vessel o długości 72 m i klasie DP-2, zbudowana w 2003 r. przez norweską stocznię Simek A. S. z Flekkefjord, jako statek zaopatrzeniowy platform wiertniczych o nazwie SEABULK AFRICA, dla armatora Seabulk International Inc. (Grupa Seacor Marine). W 2016 r. została zakupiona przez spółkę z GK Lotos  Petrobaltic, która w 2018 roku przebudowała jednostkę na statek wielozadaniowy.

Zmiany znacznie zwiększyły zakres funkcjonalności zwykłego zaopatrzeniowca platform, m.in. o możliwość dokonywania wierceń geologiczno-inżynieryjnych za pomocą wiertni obsługiwanej przez monopol (otwór w dnie) a także wspieranie prac nurków. Zamontowana tzw. bramownica wychylna (A-Frame) pozwala na badania zaburtowe za pomocą różnego rodzaju sond. Sylur jest także dostosowany do innych funkcji jednostki badawczej, jak obsługa zdalnie kierowanych pojazdów podwodnych typu WROV (Working Remotely Operated Vehicle).

Tym samym statek jest przystosowany do pełnienia funkcji jednostki usługowej, badawczej, ratowniczej oraz specjalistycznej. Może być wykorzystywany nie tylko przy pracach zawiązanych z eksploatacją platform Petrobalticu operujących na Morzu Bałtyckim, ale także przy instalacjach hydrotechnicznych, takich jak rurociągi, kable podwodne, a przede wszystkim farmy wiatrowe.

Statek posiada klasę Polskiego Rejestru Statków: PRS KM Special Purpose Ship / Supply vessel AUT-DP2.

etmal_790x120_gif_2020

Partnerzy portalu

EU_CERT_2024
AVEXON

Dziękujemy za wysłane grafiki.