• <

Upadłość kolejnej spółki grupy Vistal

ew

18.02.2018 11:23 Źródło: vistal.pl
Upadłość kolejnej spółki grupy Vistal - GospodarkaMorska.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ podał do wiadomości publicznej informację o upadłości spółki zależnej Vistal Marine sp. z o.o., która wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Vistal. Pełna treść czwartkowego komunikatu poniżej.

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2017 informuje, iż w dniu 15 lutego 2018 r. powziął informację o podjęciu dnia 15 lutego 2018 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy („Sąd”) postanowienia zgodnie z którym Sąd postanowił:

1. Ogłosić upadłość Vistal Marine spółki z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Gdyni (81-969) ul. Czechosłowacka 3, zarejestrowanej jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000473012.

2. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

3. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływanie się na nie w postępowaniu upadłościowym.

4. Wyznaczyć sędziego-komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku Anny Stankiewicz.

5. Wyznaczyć zastępcę sędziego – komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku w osobie SSR Aleksandry Stefanowskiej.

6. Wyznaczyć syndyka w osobie Jacka Ryncarza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 372)

7. Jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 4 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie ma charakter główny.

Jednocześnie Spółka informuje, iż wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego spółki zależnej Vistal Marine, o złożeniu którego Spółka iinformowała w raporcie bieżącym 58/2017 został zwrócony, a postanowienie w tym przedmiocie jest prawomocne.

Podstawowy zakres działalności firmy obejmował remonty i budowę jednostek pływających. Firma specjalizowała się także w prefabrykacji i montażu rurociągów oraz prefabrykacji konstrukcji stalowych.

Źródło:
vistal.pl
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40825,00 $ tona -2,44% 14 sty
 Cynk 3559,00 $ tona -0,42% 14 sty
 Aluminium 2977,00 $ tona 0,61% 14 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.