• <
BOTA_2023

UOKiK wydał wyroki ws. Grupa Sfinks, Terg, PKP Cargo

pc

20.03.2018 13:37 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska UOKiK wydał wyroki ws. Grupa Sfinks, Terg, PKP Cargo

Partnerzy portalu

UOKiK wydał wyroki ws. Grupa Sfinks, Terg, PKP Cargo - GospodarkaMorska.pl

Przedsiębiorcy, których dotyczyły wyroki sądowe w sprawach decyzji UOKiK z zakresu ochrony konkurencji to Grupa Sfinks, Terg, PKP Cargo - poinformował we wtorek Urząd w komunikacie podsumowującym najważniejsze wyroki sądowe z zakresu ochrony konkurencji.

Jak wskazano, pierwszy wyrok dotyczy decyzji z czerwca 2013 r. Prezes UOKiK uznał "za praktykę ograniczającą konkurencję" zawarcie przez Sfinks ze swoimi franczyzobiorcami porozumienia polegającego na ustalaniu "sztywnych cen sprzedaży produktów oferowanych w restauracjach".

"Urząd nałożył na przedsiębiorcę karę finansową w wysokości ponad 462 tys. zł. W sierpniu 2016 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił w całości odwołanie spółki. W styczniu 2018 r. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok SOKiK, obniżając karę do 50 tys. zł" - wskazano. Dodano, że w ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd stwierdził, że wprowadzenie w swojej sieci franczyzowej sztywnych cen odsprzedaży przez Sfinks "stanowi porozumienie ograniczające konkurencję".

"Mimo że spółka twierdziła, że stosowanie jednolitych cen jest niezbędne, aby zapewnić jednolitość usług w sieci, nie przedstawiła w tym zakresie żadnych analiz marketingowych" - czytamy.

Z kolei w lutym 2018 r. przed Sądem Najwyższym odbyła się rozprawa ze skargi kasacyjnej spółki Terg od wyroku Sądu Apelacyjnego z września 2016 r. - poinformowano. "SA oddalił w całości odwołanie przedsiębiorcy od decyzji prezesa UOKiK z października 2013 r." - czytamy.

Zdaniem UOKiK, Terg "dokonał koncentracji bez zgody urzędu i nałożył na przedsiębiorcę karę finansową w wysokości 40 tys. zł". Jak zaznaczył UOKiK, Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną, gdyż w ocenie sądu "nie zaszły przesłanki" uzasadniające odstąpienie od kary lub jej zmniejszenie. "SN uznał też, że dotychczasowe orzecznictwo wskazuje, że sądy powinny być ostrożne z korygowaniem kar nakładanych przez UOKiK" - napisano. Powinno mieć to tylko wtedy miejsce, gdy "okoliczności sprawy wskazują na przekroczenie przez prezesa urzędu swojego zakresu kompetencji".

Kolejny wyrok dotyczy decyzji z 2012 r. i kary 1,7 mln zł nałożonej na PKP Cargo za niewykonanie decyzji z grudnia 2004 r. "Przedsiębiorca przez ponad 4 lata nie zaniechał w pełni nadużywania pozycji dominującej i nie wprowadził wymaganych przez UOKiK zmian w umowach z kontrahentami" - wyjaśniono. Jak dodano, PKP Cargo przyznawało "zróżnicowane upusty" za przewóz węgla kamiennego kontrahentom o "podobnej wartości obrotów i wielkości masy przewiezionych towarów".

"Umowy wprowadzały też nierówne regulacje dotyczące deklarowanej do przewozu rocznej masy towarów, jak i w poszczególnych kwartałach. W kwietniu 2016 r. Sąd Apelacyjny zmienił decyzję UOKiK i obniżył karę do ponad 1,4 mln zł. W marcu 2018 r. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną PKP Cargo" - poinformowano.

Według UOKiK "w ustnych motywach rozstrzygnięcia „sąd wskazał, że wykonanie decyzji wymagało wprowadzenia jednolitych zasad do obowiązujących umów. "Sąd orzekł, że spółka umyślnie nie zaprzestała stosowania praktyk ograniczających konkurencję" - poinformowano.

Jak przypomniał Urząd, od listopada 2015 r. na stronie UOKiK działa baza wyroków sądowych. Zamieszczane są w niej informacje dotyczące wszystkich rozstrzygnięć w sprawach decyzji z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji, naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz w sprawach o uznanie klauzul za niedozwolone, w których powodem był prezes UOKiK.

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.