• <
BOTA_2023

Stabilne wyniki GK PGNiG w I kwartale, przychody ze sprzedaży o 14 procent wyższe niż przed rokiem

ew

23.05.2018 07:20 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Stabilne wyniki GK PGNiG w I kwartale, przychody ze sprzedaży o 14 procent wyższe niż przed rokiem

Partnerzy portalu

Stabilne wyniki GK PGNiG w I kwartale, przychody ze sprzedaży o 14 procent wyższe niż przed rokiem - GospodarkaMorska.pl

Obroty Grupy Kapitałowej PGNiG wyniosły w I kwartale br. 13,25 mld zł, a zysk netto osiągnął wartość 1,57 mld zł.

· Systematycznie maleje udział gazu z kierunku wschodniego w imporcie, który zmniejszył się w ciągu roku z 84 do 78 proc.

· Dostawy LNG do Polski były wyższe o 31 proc. w porównaniu z I kwartałem 2017 roku.

– Jesteśmy zadowoleni z wyników I kwartału, zwłaszcza dynamicznie rosnącej sprzedaży gazu, która jest efektem konsekwentnie realizowanej strategii zarządzania portfelem klientów, wysokiego tempa rozwoju polskiej gospodarki oraz niskich temperatur sprzyjających sprzedaży paliwa. Istotny wpływ na wynik Grupy miał wzrost cen węglowodorów. Był on pozytywny w przypadku segmentu Poszukiwanie i Wydobycie, ale obniżył rentowność segmentu Obrót i Magazynowanie – powiedział Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA. – Powodem do satysfakcji jest coraz większa dywersyfikacja kierunków dostaw gazu. Jest to jeden z najważniejszych elementów strategii Grupy – dodał.

W I kwartale 2018 r. Grupa Kapitałowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa osiągnęła 13,25 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 14-proc. wzrost rok do roku. Pozwoliło to wypracować 1,57 mld zł zysku netto, o niecałe 2 proc. mniej niż przed rokiem. Wpływ na wyniki miały rosnące notowania surowców energetycznych –na przykład średnia trzymiesięczna cena ropy wyrażona w złotych była w I kwartale 2018 r. o 4 proc. wyższa niż rok wcześniej.

EBITDA Grupy wyniosła 2,67 mld zł i była niższa o 3 proc. niż przed rokiem.

Poszukiwanie i Wydobycie

Przychody segmentu – głównie ze sprzedaży ropy naftowej, kondensatu oraz gazu – zwiększyły się rok do roku o 7 proc. do poziomu 1,98 mld zł, co jest odzwierciedleniem globalnego wzrostu cen węglowodorów.

W porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. EBITDA segmentu pozostała praktycznie niezmieniona z wynikiem 1,38 mld zł.

Obrót i Magazynowanie

Przychody segmentu wyniosły 10,21 mld zł, co oznacza 17 proc. wzrost w stosunku do I kwartału ubiegłego roku. Jest to efekt zwiększenia wolumenu sprzedaży gazu ziemnego o 1,13 mld m³ (+13 proc.). 27 lutego 2018 r. Grupa odnotowała rekordowy wolumen dobowych dostaw gazu – 80,4 mln m3. Dla porównania – średni wolumen dobowych dostaw gazu w I kwartale 2018 r. wyniósł 62,5 mln m3.

Wysokiej sprzedaży towarzyszył wzrost importu, którego poziom wyniósł 3,84 mld m³, a więc o 19 proc. więcej niż przed rokiem. Grupa konsekwentnie zwiększa dywersyfikację kierunków dostaw. O ile rok wcześniej dostawy z kierunku wschodniego stanowiły 84 proc. importowanego gazu, to w I kwartale 2018 r. udział ten spadł do 78 proc. O 31 proc. wzrósł natomiast wolumen importu LNG (do 0,51 mld m³ surowca po regazyfikacji). W trzech pierwszych miesiącach 2018 r. PGNiG sprowadziło do Terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu 4 ładunki LNG. W życie weszła umowa dodatkowa na dostawy gazu skroplonego podpisana ze spółką Qatargas w 2017 r. W konsekwencji od 2018 r. Grupa będzie otrzymywać dwukrotnie wyższy wolumen surowca z tego kierunku.

Na skutek wyższych kosztów pozyskania gazu wynik EBITDA segmentu wyniósł 179 mln zł i był o 50 proc. niższy niż w analogicznym okresie 2017 r.

Dystrybucja


Segment odnotował 7 proc. wzrost wolumenu dystrybuowanego gazu na poziomie 4,22 mld m³. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,55 mld zł i były wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku o około 6 proc. Dobre wyniki były przede wszystkim konsekwencją zwiększonego zapotrzebowania na gaz w skutek niskich temperatur utrzymujących się w lutym i marcu.

EBITDA segmentu sięgnęła 0,76 mld zł, co oznacza 10 proc. wzrostu rok do roku.

Wytwarzanie

Grupa Kapitałowa PGNiG utrzymała wyraźny trend wzrostowy również w segmencie wytwarzania. Przychody ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej zwiększyły się odpowiednio o 4 proc. (0,57 mld zł) i o 14 proc. (0,26 mld zł). Całkowite przychody ze sprzedaży wyniosły 0,92 mld zł i były wyższe o 7 proc. niż przed rokiem.

Wynik EBITDA wypracowany przez segment był o 2 proc. niższy niż w I kwartale 2017 r. i osiągnął 0,4 mld zł.

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.