• <
BOTA_2023

PRS – jednostka notyfikowana w zakresie PPER – Rozporządzenia (UE) 2016/425

pc/prs.pl

17.05.2018 12:26 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska PRS – jednostka notyfikowana w zakresie PPER – Rozporządzenia (UE) 2016/425

Partnerzy portalu

PRS – jednostka notyfikowana w zakresie PPER – Rozporządzenia (UE) 2016/425 - GospodarkaMorska.pl

Polskie Centrum Akredytacji 26 lutego rozszerzyło Polskiemu Rejestrowi Statków S.A. zakres akredytacji dla jednostki certyfikującej wyroby nr AC 114 o Rozporządzenie (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy 89/686/EWG – moduł B, C2 i D. W następstwie ww. decyzji rozszerzony został zakres notyfikacji PRS w Komisji Europejskiej. Tym samym towarzystwo klasyfikacyjne posiada już uprawnienia do wystawiania dokumentów w zakresie oceny zgodności środków ochrony indywidualnej z PPER, a jego klienci na ich podstawie uzyskują prawo do nanoszenia na swoje wyroby znaku CE i wprowadzania ich do sprzedaży na obszarze Europy.

Usługa realizowana jest przez Biuro Certyfikacji Wyrobów. Więcej informacji o PPER i ofercie tutaj.

PRS zapewnia sprawną realizację procesu i certyfikaty honorowane w krajach członkowskich UE i krajach EFTA (członkowie EOG) oraz państwach, z którymi Unia zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu.

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.