• <
urząd_morski_gdynia_2021

Premierzy Państw Grupy Wyszehradzkiej podpisali Deklarację Warszawską

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Premierzy Państw Grupy Wyszehradzkiej podpisali Deklarację Warszawską
Premierzy Państw Grupy Wyszehradzkiej podpisali Deklarację Warszawską - GospodarkaMorska.pl

pc/MGMiŻŚ

29.03.2017 Źródło: własne

Premierzy Państw Grupy Wyszehradzkiej podpisali Deklarację Warszawską. Podczas swojego wystąpienia premier Beata Szydło podkreśliła, że Deklaracja to nowa, wspólna droga dla przyszłości Grupy Wyszehradzkiej. Partnerem wydarzenia było m.in. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które reprezentował Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w tym resorcie.

– Bardzo cieszę się, że jesteśmy tutaj razem. Możemy teraz porozmawiać o przyszłości nowoczesnej innowacyjnej Europy. Europy, którą chcemy żeby tutaj w naszym regionie można było przede wszystkim kojarzyć z innowacyjnością, młodością, energią i z tym, co jest najbardziej pozytywne – zaznaczyła na Kongresie Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej Beata Szydło.

Głównym założeniem podpisanej Deklaracji jest wzmocnienie współpracy w zakresie badań, cyfryzacji i innowacji. W dokumencie znajdują się punkty dotyczące:

  • wzmocnienia i rozszerzenia współpracy regionalnej klastrów i start-upów;
  • promowania regionu V4 oraz wymiany najlepszych praktyk w dziedzinie B+R+I oraz cyfryzacji;
  • współpracy w zakresie patentów, działań na rzecz Europejskiego Jednolitego Rynku Cyfrowego;
  • zwiększenia liczby ponadnarodowych projektów w zakresie badań i rozwoju realizowanych przez instytucje naukowo-badawcze oraz przedsiębiorstwa z państw wyszehradzkich – w tym wspólnych projektów realizowanych w ramach programu Horyzont 2020;
  • zapewnienia swobodnego przepływu danych, cyberbezpieczeństwa;
  • współpracy w zakresie usług mobilnych kolejnej generacji (5G).

Podczas CEE Innovators Summit najważniejszym punktem były rozmowy o innowacjach, gospodarce oraz współpraca pomiędzy Państwami Grupy Wyszehradzkiej. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się wykłady zagranicznych gości, a także pawilony ze start-upami z państw V4.

Kongres zainaugurował wicepremier Mateusz Morawiecki, który w swoim wystąpieniu podkreślił istotę spotkania.

– Ten kongres, to jedno z ważniejszych wydarzeń podczas polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Zwiększenie innowacyjności gospodarek państw V4 jest jednym z głównych priorytetów naszych rządów. Chcemy skutecznie konkurować na globalnym rynku – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.

Prof. Mariana Mazzucato podczas swojego wykładu, pt. „Rząd – inwestor, ryzykant, innowator”, podkreśliła, że państwo powinno być aktywne w gospodarce. Wyjaśniła też, jaką rolę na rynku ma odgrywać państwo oraz dlaczego to wszystko jest ważne z perspektywy innowacyjności gospodarki. W wypowiedzi często przywoływała fragmenty swojej książki, do której wstęp napisał wicepremier Morawiecki.

Na stoisku Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej promowany był Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Jest on finansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Zakłada realizację sześciu priorytetów, w ramach których pomoc finansowa obejmować będzie nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, tak jak to miało miejsce w perspektywie finansowej 2007-2013.

W ramach promowania zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa realizowane będą działania ukierunkowane na podniesienie rentowności podmiotów sektora rybołówstwa, w tym na dywersyfikację działalności i zróżnicowanie źródeł dochodów podmiotów rybołówstwa. Ponadto realizacja projektów odbywać się będzie przy zachowaniu zrównoważonego zarządzania zasobami wód morskich i śródlądowych, a także efektywniejszego ich wykorzystywania oraz innowacyjnego zagospodarownia odrzutów i przyłowów.

Przeważająca cześć floty bałtyckiej zalicza się do rybołówstwa przybrzeżnego i nie posiada łowisk alternatywnych w stosunku do Morza Bałtyckiego.Kompleksowe podejście do ochrony zasobów będzie uzupełnione poprzez budowę lub instalację urządzeń służących ochronie i rozwojowi fauny i flory wodnej lub poprzez rozbiórkę urządzeń hydrotechnicznych, w celu przywrócenia ciągłości dróg migracji ryb (fragmentaryzacja rzek).

W ramach Kongresu prezentowana była oferta połączona z degustacją produktów wiodących firm z branży przetwórstwa ryb zajmujących się produkcją i przetwórstwem polskiego kawioru i łososia.

Źródło:
własne
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31264,00 $ tona -1,40% 21 cze
 Cynk 2832,00 $ tona -1,43% 21 cze
 Aluminium 2353,00 $ tona -0,88% 21 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.