• <

PKN Orlen wyemituje obligacje detaliczne o wartości 200 mln zł

pc

16.05.2018 10:30 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska PKN Orlen wyemituje obligacje detaliczne o wartości 200 mln zł

Partnerzy portalu

PKN Orlen wyemituje obligacje detaliczne o wartości 200 mln zł - GospodarkaMorska.pl

PKN Orlen, w ramach serii D obligacji detalicznych, wyemituje 4-letnie papiery dłużne o łącznej wartości 200 mln zł, oprocentowane według zmiennej stopy procentowej w oparciu o WIBOR 6M powiększony o marżę w wysokości 1,2 proc. w skali roku. Zapisy ruszą 21 maja.

Informując w środę o warunkach emisji czwartej serii obligacji, w ramach programu realizowanego od 2017 r., PKN Orlen zaznaczył, że podobnie jak poprzednie emisje, obecna kierowana jest również do inwestorów indywidualnych.

Spółka zwróciła przy tym uwagę, że "w trzech wcześniejszych seriach programu zainteresowanie inwestorów znacznie przewyższyło pulę dostępnych obligacji".

"Olbrzymi sukces poprzedniej serii obligacji, które znalazły nabywców w ciągu dwóch dni, był dla nas wyraźnym sygnałem, że rynek oczekuje uruchomienia kolejnej transzy. Cieszy nas, zarówno duże zaufanie ze strony inwestorów indywidualnych, jak i fakt, że nasze papiery dłużne aktywizują polski rynek instrumentów finansowych" – podkreślił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek cytowany komunikacie płockiego koncernu.

PKN Orlen wyjaśnił, że do 2 mln obligacji serii D będzie oferowanych inwestorom poprzez rozbudowaną sieć Punktów Obsługi Klienta i Punktów Usług Maklerskich Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. "Intencją koncernu jest notowanie papierów dłużnych na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie" - zaznaczyła spółka.

Według płockiego koncernu zapisy na obligacje serii D potrwają od 21 maja do 4 czerwca, przy czym może on zostać skrócony w przypadku przekroczenia zapisów; termin przydziału papierów dłużnych to 6 czerwca, przewidywany dzień emisji to 19 czerwca, a dzień ostatecznego wykupu to 19 czerwca 2022 r. Spółka podała, że cena emisyjna, uzależniona od dnia składania zapisów, mieści się w przedziale od 100 do 100,11 zł.

Jak przypomniał PKN Orlen, spółka ta w ramach realizowanego programu może wyemitować w kilku seriach obligacje do łącznej kwoty 1 mld zł - chodzi o okres 12 miesięcy od daty zatwierdzenia prospektu, co Komisja Nadzoru Finansowego uczyniła w lipcu 2017 r. "Parametry poszczególnych emisji są dostosowywane do bieżących oczekiwań rynkowych oraz potrzeb koncernu" - dodał płocki koncern.

Realizowany obecnie program emisji obligacji detalicznych PKN Orlen jest drugim w historii tej spółki. Od 2017 r. kwota tych papierów dłużnych w trzech wcześniejszych seriach wyniosła już łącznie 600 mln zł. W ramach programu płockiego koncernu, na rynku Catalyst warszawskiej GPW dopuszczono do obrotu dwie serie - w październiku 2017 r. 4-letnie serii A, a w grudniu 2017 r. 5-letnie serii B. Wartość obu tych emisji wyniosła po 200 mln zł - dwie serie po 2 mln papierów dłużnych obejmowane były po cenie emisyjnej 100 zł za jedną obligację.

W ubiegłym tygodniu PKN Orlen podał, że przydzielił 2 mln 4-letnich obligacji detalicznych serii C 689 inwestorom. W okresie subskrypcji złożyli oni zapisy na 2 mln 720 tys. 807 sztuk papierów dłużnych. Spółka dokonała redukcji zapisów, a średnia stopa redukcji wyniosła 26,49 proc. Obligacje serii C były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100 do 100,01 zł w zależności od dnia złożenia zapisu.

Wcześniej, agencja ratingowa Fitch przyznała całemu programowi obligacji płockiego koncernu rating na poziomie A (pol).

PKN Orlen, informując wcześniej o serii C swych obligacji detalicznych, podkreślał, że w ciągu jednego dnia przekroczona została liczba zapisów na te papiery dłużne. Zwracał przy tym uwagę, iż jest to już trzecia seria w ramach programu emisji papierów dłużnych spółki, gdzie zainteresowanie przewyższyło dostępną pulę.

W 2014 r. PKN Orlen sfinalizował wdrożony rok wcześniej program emisji 4 i 6-letnich obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł - było to sześć serii, w tym cztery o wartości po 200 mln zł i dwie po 100 mln zł.

PKN Orlen przeprowadził też dotychczas dwie emisje 7-letnich euroobligacji, w tym przypadku za pośrednictwem swej szwedzkiej spółki Orlen Capital: w 2014 r. o wartości 500 mln euro oraz w 2016 r. o wartości 750 mln euro. W marcu 2017 r. spółka Orlen Capital została wyróżniona przez warszawską GPW w kategorii największa wartość debiutu na rynku Catalyst w 2016 r. w związku z wprowadzeniem do obrotu euroobligacji.

Na początku 2012 r. płocki koncern wyemitował z kolei 7-letnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł.

PKN Orlen tłumaczył, zarówno przy emisji obligacji, jak i euroobligacji, że „koncern, pozyskując finansowanie poza sektorem bankowym, wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju”.

Według płockiego koncernu wartość wszystkich zobowiązań tej spółki, zgodnie z ostatnim opublikowanym jednostkowym sprawozdaniem finansowym za I kw. 2018 r., wynosi 22 mld 538 mln zł.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34975,00 $ tona 1,82% 16 maj
 Cynk 3583,00 $ tona 2,40% 16 maj
 Aluminium 2790,00 $ tona 2,50% 16 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.