• <

MGMiŻŚ: Odpowiemy na wezwanie KE ws. ścieków komunalnych w terminie

pc

26.01.2018 09:59 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska MGMiŻŚ: Odpowiemy na wezwanie KE ws. ścieków komunalnych w terminie
MGMiŻŚ: Odpowiemy na wezwanie KE ws. ścieków komunalnych w terminie - GospodarkaMorska.pl

Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podało, że po otrzymaniu od KE wezwania do przestrzegania prawa UE w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, przeanalizuje je i odpowie Komisji w terminie.

Komisja wezwała w czwartek Polskę do przestrzegania prawa UE w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych.

"Dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, by wszystkie aglomeracje o liczbie mieszkańców powyżej 2 tys. odpowiednio odprowadzały i oczyszczały ścieki komunalne. Wszystkie polskie aglomeracje powinny były zastosować się do tych przepisów do 31 grudnia 2015 r. Mimo wysiłków Polski i wsparcia finansowego udzielanego w ramach polityki spójności poziom nieprzestrzegania przepisów jest nadal wysoki" - poinformowała KE.

Polska ma dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję.

MGMiŻŚ poinformowało w komunikacie, że jeszcze nie dotarły do niego dokumenty ze stanowiskiem Komisji Europejskiej. Po ich otrzymaniu zostanie dokonana ich analiza i w terminie określonym przez Komisję Europejską zostanie przedstawione stanowisko dotyczące zawartych w dokumentacji argumentów.

Resort podał, że od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej przy wsparciu środków publicznych oraz pochodzących z budżetu UE samorządy podejmowały intensywne działania inwestycyjne w celu wypełnienia obowiązków określonych w dyrektywie. Jednakże nadal konieczne jest prowadzenie inwestycji, które są finansowane m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

16 grudnia 2003 roku przyjęto Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) w celu uporządkowania gospodarki ściekowej oraz wywiązania się ze zobowiązań względem Unii Europejskiej. KPOŚK stanowi wykaz aglomeracji, które muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków w terminach określonych w programie.

Ministerstwo podało też, że w latach 2003 – 2016: wybudowano 84,8 tys. km sieci kanalizacyjnej, 403 nowe oczyszczalnie ścieków komunalnych, przeprowadzono 1575 inwestycji w zakresie modernizacji lub rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych. Na inwestycje wydano ok. 63,8 mld zł.

Resort podkreślił, że aktualizacja KPOŚK z 2017 roku dotyczy 1587 aglomeracji, w których zlokalizowanych jest 1769 oczyszczalni ścieków komunalnych. Aglomeracje ujęte w aktualizacji zostały podzielone na priorytety według znaczenia inwestycji oraz pilności zapewnienia środków. Z przedstawionych przez aglomeracje zamierzeń inwestycyjnych wynika, że planowane jest wybudowanie 116 nowych oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzenie innych inwestycji w 1010 oczyszczalniach. Planowane jest również wybudowanie 14 661 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie 3 506 km sieci istniejącej. Potrzeby finansowe na realizację tych przedsięwzięć wynoszą 27,85 mld zł.

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 43850,00 $ tona -0,77% 21 sty
 Cynk 3685,00 $ tona 0,33% 21 sty
 Aluminium 3079,00 $ tona -0,96% 21 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.