• <
urząd_morski_gdynia_2021

Genewa. Silny głos o transporcie wodnym śródlądowym na sesji Narodów Zjednoczonych

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Genewa. Silny głos o transporcie wodnym śródlądowym na sesji Narodów Zjednoczonych
Genewa. Silny głos o transporcie wodnym śródlądowym na sesji Narodów Zjednoczonych - GospodarkaMorska.pl

PMK

27.02.2017 Źródło: własne

Delegacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uczestniczyła w 70-tej sesji UNECE (Europejskiej Komisji Gospodarczej, ang. United Nations Economic Commission for Europe)– Komitecie ds. transportu wodnego śródlądowego oraz konferencji dotyczącej perspektyw rozwoju śródlądowego transportu wodnego w Europie i krajach UN (Steering towards the 2030 Sustainable Development Agenda: the role, challenges and opportunities for inland water transport).

Monika Niemiec-Butryn, dyrektor departamentu żeglugi śródlądowej zaprezentowała informacje na temat przystąpienia Polski do Europejskiego porozumienia o głównych śródlądowych drogach wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN) i planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce w perspektywie do roku 2030. Przewodnicząca polskiej delegacji przedstawiła także aktualną informację o bieżącej działalności resortu gospodarki morskiej oraz o dokonaniach ministerstwa po pierwszym roku jego działalności.

Plan odbudowy żeglugi w naszym kraju zakłada przywrócenie żeglowności Odry, Wisły oraz połączeń rzecznych takich jak m.in. kanał Dunaj-Odra-Łaba (DOL). Dyrektor Niemiec-Butryn zwróciła uwagę, że dla Polski ważna jest współpraca zarówno z krajami sąsiadującymi, jak i korzystanie z bogatych doświadczeń w rozwoju żeglugi śródlądowej pozostałych państw.

- Polska chce aktywnie uczestniczyć w inicjatywach na rzecz rozwoju transeuropejskich korytarzy transportowych. Rozwój żeglugi śródlądowej jest jednym z projektów strategicznych w nowej średniookresowej strategii rozwoju kraju. W roku 2017 będziemy się skupiać na aktualizacji polskiej strategii rozwoju transportu i przygotowaniu do rewizji sieci TEN-T, włączeniu głównych polskich śródlądowych dróg wodnych do sieci bazowej TEN-T dzięki podpisaniu konwencji AGN. – mówiła Niemiec-Butryn.

- Ważny dla Polski Korytarz Bałtyk-Adriatyk jest jednym z niewielu korytarzy, który nie obejmuje śródlądowych dróg wodnych. Polska będzie dążyć do uzupełnienia korytarza o transport wodny śródlądowy. Ponadto rozbudowany w ramach korytarza Morze Północne-Bałtyk system śródlądowych dróg wodnych w Polsce umożliwi połączenie wschodnich państw z państwami UE. Obecnie 100-kilometrowy odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej jest jedynym fragmentem polskich dróg wodnych objętych TEN-T, ale nie jest częścią korytarza Bałtyk-Adriatyk – dodała.

W najbliższych dniach Prezydent RP podpisze akt ratyfikacji AGN, następnie podpisany dokument zostanie przesłany do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Źródło:
własne
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32425,00 $ tona 0,09% 5 maj
 Cynk 2935,00 $ tona -0,81% 5 maj
 Aluminium 2446,00 $ tona 0,49% 5 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.