• <
BOTA_2023

Forum Bezpieczeństwa Morskiego w Warszawie

PMK

08.12.2015 09:35 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Forum Bezpieczeństwa Morskiego w Warszawie - GospodarkaMorska.pl

Już 14 stycznia 2016 w Warszawie odbędzie się pierwsza z cyklu konferencji specjalnie dedykowanych planom, wyposażeniu, technologiom i rozwiązaniom na rzecz obronności morskiej – Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2016.

Jest to jednodniowe wydarzenie w formule konferencji wraz z towarzyszącą wystawą, którego celem jest promowanie roli i znaczenia Marynarki Wojennej w wymiarze nie tylko stricte wojennym, ale także w odniesieniu do różnorodnych zadań, które są powierzane Marynarce Wojennej w czasie pokoju, konfliktu asymetrycznego czy wreszcie tzw. wojny hybrydowej. Portal Gospodarka Morska jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Otrzymaliśmy informację, że wśród potwierdzonych uczestników Forum są Pan Minister Jarosław Brysiewicz, Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Pan Profesor Andrzej Makowski, jeden z czołowych współczesnych polskich specjalistów z zakresu teorii wojny morskiej.

Tematyka Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2016 obejmuje min. prezentację pierwszych wyników prac nad projektem Strategii Bezpieczeństwa Morskiego Rzeczpospolitej Polskiej, postępów planów modernizacji technicznej Marynarki Wojennej RP oraz możliwości polskiego przemysłu i jego zagranicznych kooperantów w realizowaniu prac serwisowych, modernizacji oraz budowy nowych okrętów.

Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są na stronie internetowej www.fbm.ztw.pl

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.