• <
BOTA_2023

Co dalej w sprawie Westerplatte? Wojewoda napisał, prezydent odpowiedział

Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Co dalej w sprawie Westerplatte? Wojewoda napisał, prezydent odpowiedział

Partnerzy portalu

Co dalej w sprawie Westerplatte? Wojewoda napisał, prezydent odpowiedział - GospodarkaMorska.pl

W kwietniu 2018 roku dyrektor Muzeum II Wojny Światowej Karol Nawrocki złożył Miastu ofertę kupna terenu Westerplatte. 30 maja wojewoda pomorski Dariusz Drelich wysłał natomiast pismo do prezydenta Gdańska prosząc o „niewykonywanie czynności prawnych i faktycznych” na terenie półwyspu Westerplatte z powodu „wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o zbadanie z urzędu prawidłowości komunalizacji” tych nieruchomości.

Przypomnijmy, że decyzję o częściowej komunalizacji terenów Westerplatte podjął Wojewoda Gdański 25 lat temu – w 1993 roku – na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku. – W latach 1992-1999 powołana przez Radę Miasta Gdańska Komisja Inwentaryzacyjna sporządziła spisy mienia, na podstawie których wojewoda wydał blisko 34 000 decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia mienia z mocy prawa według stanu na dzień 27 maja 1990 roku – podkreśla Bogumił Koczot, dyrektor Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego. – Komunalizacji części terenów Westerplatte dotyczyło sześć decyzji: jedna z 26 stycznia 1993 roku oraz pięć z 25 maja 1993 roku.

I te właśnie decyzje ma sprawdzić „z urzędu” Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na czyj wniosek? To nie jest precyzyjnie sformułowane w piśmie wojewody pomorskiego, można się jednak domyślać, że to właśnie wojewoda pomorski z takim wnioskiem wystąpił.

- Czy teraz Gdańsk, podobnie jak inne gminy w Polsce, ma się obawiać kolejnych wystąpień wojewodów kwestionujących prawo ich własności do terenów, które należą do samorządów od wielu lat? – pyta prezydent Paweł Adamowicz.

Odpowiedź prezydenta Gdańska

Pismo wojewody spotkało się ze stanowczą odpowiedzią prezydenta Pawła Adamowicza, który w piśmie z 8 czerwca przypomniał, że od 25 lat Miasto Gdańsk jest gospodarzem tego ważnego dla wszystkich Polaków miejsca i niedawno ogłosiło kolejny duży plan dotyczący jego zagospodarowania. „Jak w tym kontekście wygląda Pana prośba o „niewykonywanie czynności prawnych i faktycznych”? – pisze prezydent Adamowicz i dodaje: „Czy nie jest ona próbą storpedowania ambitnego i kompleksowego zrewitalizowania tego terenu, by Westerplatte służyło wszystkim Polakom, którym droga jest bohaterska walka polskiego żołnierza w 1939 roku? Przypomnę, że Radni Miasta Gdańska upoważnili mnie uchwałą w kwietniu 2018 roku do przekazania w formie darowizny należącego do miasta terenu Westerplatte miejskiej placówce – Muzeum Gdańska. Nawet pisemna „prośba” Wojewody tego procesu wstrzymać nie może”.

Miasto wystąpi o przekazanie terenu

Stanowisko Miasta omówiła dziś podczas konferencji prasowej zastępca prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Przypomniała o przekazaniu miejskich terenów na Westerplatte w użyczenie Muzeum Gdańska, które w najbliższych dniach przedstawi koncepcje zagospodarowania terenów. – Miasto Gdańsk przygotowuje także wniosek do wojewody pomorskiego o przekazanie nam pozostałego terenu, który należy obecnie do Skarbu Państwa. – mówi prezydent Dulkiewicz. – Część Półwyspu nie mogła być skomunalizowana w latach dziewięćdziesiątych ze względów obronnych, były to wtedy tereny należące do wojska. Obecnie wojska już tam nie ma, nic nie stoi więc na przeszkodzie, by wszystkie tereny Westerplatte (poza jednostką wojskową) miały jednego gospodarza – Gminę Miasta Gdańska.

Plany Gdańska, ważne rocznice

- Pracujemy obecnie nad studium zagospodarowania pola bitwy na Westerplatte – podkreśla Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska. – W lipcu zamierzamy upublicznić nasze propozycje zagospodarowania półwyspu. Natomiast we wrześniu organizujemy dużą konferencję naukową, w której udział potwierdził już profesor Norman Davies. W tym roku także będzie Piknik Historyczny, w którym w roku ubiegłym wzięło udział kilak tysięcy osób. Gdańsk przygotował nie tylko plany zagospodarowania półwyspu, ale także zaplanował i poczynił przygotowaniu do szeregu wydarzeń mających uczcić ważne dla naszego kraju rocznice. W roku 2019 przypada bowiem 80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej, w tym również 80. rocznica bohaterskiej obrony Westerplatte – pierwszej bitwy tego, trwającego sześć lat konfliktu zbrojnego. Jest to równocześnie 30. rocznica wydarzeń oznaczających faktyczny kres geopolitycznych konsekwencji II Wojny Światowej.

Gdańsk jest miastem symbolem, spinającym historyczną i geopolityczną klamrą te dwie ważne daty – rok 1939 i wybuch II Wojny Światowej oraz rok 1989 oznaczający kres jej geopolitycznych konsekwencji.

Mając na uwadze rangę wydarzeń, biorących swój początek w Gdańsku, których konsekwencje miały zasięg ogólnoświatowy, Rada Miasta Gdańska wystąpiła do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o ustanowienie roku 2019 „Rokiem Pamięci Ofiar II Wojny Światowej”. Prezydent Miasta Gdańska z kolei wystąpił do Prezydenta RP z wnioskiem o roztoczenie nad procesem przygotowania przyszłorocznych obchodów na Westerplatte i uczynienia z nich wielkiego międzynarodowego święta honorowym mecenatem.

- Gdańsk chce zadbać o nasze narodowe dziedzictwo pamięci i ponownie uświadomić społeczności międzynarodowej, że wojenny dramat swój początek miał właśnie na Westerplatte. Pamięć o ofiarach II Wojny Światowej nie może zaginąć, jest bowiem częścią naszej tożsamości, zarówno w wymiarze ogólnopolskim, jak i lokalnym. Dlatego wspólnie i ponad podziałami chcemy złożyć hołd znanym z imienia i nazwiska, a także tym bezimiennym rodakom, którzy zapłacili najwyższą cenę za Polskę. W ten sposób spłacamy dług wdzięczności wobec bohaterów, bez których nie moglibyśmy żyć w wolnej, suwerennej, niepodległej Polsce – podkreśla prezydent Paweł Adamowicz.

Apel bez odpowiedzi

Apel Gdańska o włączenie się w działania na rzecz jubileuszu 80-lecia, skierowany do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu oraz Prezesa Rady Ministrów pozostaje na razie bez odpowiedzi. – Mamy nadzieję, że wkrótce się to zmieni, tak, abyśmy mogli wspólnie z przedstawicielami polskiego parlamentu i rządu oraz szerokiej społeczności międzynarodowej, w tym przedstawiali naszych ważnych zagranicznych partnerów, godnie uczcić pamięć ofiar ostatniej wojny światowej – dodaje prezydent Paweł Adamowicz.

Źródło:
gdansk.pl
legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.