• <
BOTA_2023

Budowa silnego przemysłu i wsparcie przedsiębiorczości - priorytety zawarte w przyjętym raporcie o SDG

ew

05.06.2018 12:24 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Budowa silnego przemysłu i wsparcie przedsiębiorczości - priorytety zawarte w przyjętym raporcie o SDG

Partnerzy portalu

Budowa silnego przemysłu i wsparcie przedsiębiorczości - priorytety zawarte w przyjętym raporcie o SDG - GospodarkaMorska.pl

Budowa silnego, nowoczesnego przemysłu i wsparcie przedsiębiorczości to główne priorytety gospodarcze Polski wskazane w raporcie nt. realizacji celów zrównoważonego rozwoju (SDG). Dokument w tej sprawie, w którym podkreślono m.in. kluczową rolę inwestycji w innowacje, przyjął we wtorek rząd.

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów przyjęła dokument: Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018, który opracowano na potrzeby przeglądu realizacji przez nasz kraj celów zrównoważonego rozwoju, zdefiniowanych w Rezolucji ONZ – Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Według raportu w sferze społecznej priorytetem Polski jest przede wszystkim ograniczenie wykluczenia społecznego, ubóstwa oraz wszelkiego rodzaju nierówności społecznych, także w wymiarze terytorialnym. "Ostatecznym celem wszystkich działań jest poprawa jakości życia obywateli" - podkreślono. Nasz kraj stawia też na podnoszenie kompetencji oraz spójności społecznej.

Z kolei priorytetem gospodarczym jest przede wszystkim "budowa silnego, nowoczesnego przemysłu oraz wsparcie przedsiębiorczości" - zaznaczono w dokumencie autorstwa ministra przedsiębiorczości i technologii. Kluczowe, jak podkreślono, są inwestycje w innowacje, rozwój nowoczesnych technologii i produktów o wysokiej wartości dodanej, a także rozwijanie technologii informacyjnych i pełne korzystanie z rewolucji cyfrowej. Wspierane ma być też m.in. tworzenie marek polskich za granicą.

W wymiarze środowiskowym nasz kraj dąży do poprawy stanu środowiska oraz zrównoważonego gospodarowania zasobami. "Celem państwa jest zwiększenie zasobów wodnych i osiągnięcie wysokiej jakości wód, racjonalne zarządzanie zasobami przyrodniczymi i geologicznymi, jak również efektywna gospodarka odpadami" - napisano. Dodano, że priorytetem pozostaje poprawa jakości powietrza w polskich miastach.

"Osiąganie zaplanowanych celów będzie wspierane przez wzmocnienie sprawności i skuteczności państwa oraz jego instytucji" - podkreślono.

Jak wyjaśniono, Polska dąży do poprawy jakości stanowionego prawa, sprawnej administracji oraz wzmocnienia systemu strategicznego zarządzania procesami rozwojowymi. "Chodzi także o współpracę, partnerstwo i współodpowiedzialność podmiotów publicznych, biznesu i obywateli za przebieg procesów rozwojowych" - zaznaczono.

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.