• <
urząd_morski_gdynia_2021

Branżowe spotkania konsultacyjne dotyczące PZPOM

pc/Urząd Morski w Gdyni

11.10.2017 13:23 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Branżowe spotkania konsultacyjne dotyczące PZPOM
Branżowe spotkania konsultacyjne dotyczące PZPOM - GospodarkaMorska.pl

Nawiązując do ustaleń podjętych na 2. spotkaniu konsultacyjnym dot. opracowania Projektu planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 :200 000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, Urząd Morski w Gdyni informujE, że w ramach opracowywania w.w. projektu planu odbędą się spotkania konsultacje.

Tematyka zagadnień:

  • Przepływ przez obszar morskich farm wiatrowych (17.10.2017)
  • Poszukiwanie i wydobycie ropy, gazu, kruszywa (26.10.2017)
  • Ochrona przyrody (13.11.2017)
  • Infrastruktura liniowa (15.11.2017)
  • Trasy żeglugowe (listopad 2017)
  • Rybołówstwo (listopad 2017)
  • Ochrona brzegu, turystyka, elektrownia jądrowa (22.11.2017)
  •  Zatoka Gdańska (23.11.2017)

Pierwsze z w.w. spotkań odbędzie się 17 października 2017 r. w Morskim Instytucie Rybackim – PIB w Gdyni (ul. Kołłątaja 1) w sali im. Prof. Demela w godz. 10.00 – 15.00. Celem spotkania jest dyskusja nad zapisami w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich dotyczącymi warunków dopuszczenia ruchu jednostek pływających przez obszar morskich farm wiatrowych (rybackich i handlowych). Spotkanie rozpocznie się dyskusją nt. możliwości przepływu jednostek handlowych/turystycznych przez obszar MFW. Panel dot. udostępniania farm na potrzeby rybołówstwa odbędzie się o godz. 12.00.

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39475,00 $ tona -1,13% 2 gru
 Cynk 3293,00 $ tona -0,06% 2 gru
 Aluminium 2654,00 $ tona -0,56% 2 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.