• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Pomorskie: Trwa nabór na bezpłatne szkolenia branżowe

gm

12.10.2021 10:58 Źródło: Inf. prasowa
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Pomorskie: Trwa nabór na bezpłatne szkolenia branżowe

Partnerzy portalu

Pomorskie: Trwa nabór na bezpłatne szkolenia branżowe - GospodarkaMorska.pl
Fot. Pixabay

306 osób ma szansę skorzystać z bezpłatnych szkoleń w ramach projektu „Kompetencje Przemysłu Przyszłości”. Pod okiem doświadczonej kadry, mieszkańcy pomorza będą mogli szkolić się m.in. z programowania i obsługi procesu druku 3D, programowania robotów przemysłowych ABB i FANUC, CAD 3D, czy spawania metodą MAG-135.

Projekt Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej skierowany jest to pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, zlecenie
i działo oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Pierwszeństwo w naborze mają osoby z wykształceniem średnim oraz powyżej 25 roku życia. Uczestnicy szkoleń mają szansę na zdobycie nowych doświadczeń, podniesienie swoich kompetencji, bądź zdobycie nowej pracy.

- Zadaniem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest rozwój gospodarczy regionu, nie będzie on jednak możliwy bez dobrze wykształconej kadry. Naszym głównym celem jest wsparcie zarówno pracowników, jak i pracodawców, którzy cierpią na brak dobrze wykwalifikowanej kadry. Co ważne, projekt oferuje pełnowartościowe szkolenia, które kończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu – tłumaczy Damian Orzeł koordynator projektu.

Ilość miejsc jest ograniczona. Zainteresowani szkoleniami mogą zgłaszać się do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na adres koordynatora projektu: d.orzel@strefa.gda.pl

Projekt prowadzony jest w ramach Osi Priorytetowej 5. Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.