• <
nauta_2024

Pierwsza pływająca farma wiatrowa w Europie kontynentalnej jest już w pełni operacyjna

27.07.2020 12:28 Źródło: Q&A COMMUNICATIONS
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Pierwsza pływająca farma wiatrowa w Europie kontynentalnej jest już w pełni operacyjna

Partnerzy portalu

Pierwsza pływająca farma wiatrowa w Europie kontynentalnej jest już w pełni operacyjna - GospodarkaMorska.pl
fot. mat. prasowe

Ostatnia platforma WindFloat Atlantic została podłączona do sieci, a farma wiatrowa została w pełni oddana do użytku. Trzy jednostki zasilają portugalską sieć elektroenergetyczną energią generowaną przez turbiny wiatrowe o mocy 8,4 MW każda. Są to największe turbiny na świecie zainstalowane do tej pory na pływającej platformie.

Oddanie do użytku tej pływającej farmy wiatrowej stanowi przełomowe osiągnięcie dla całej branży; technologia ta przyczynia się do dywersyfikacji źródeł energii, umożliwia dostęp do niewykorzystanych zasobów wiatrowych na obszarach morskich i stanowi istotny krok technologiczny w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

WindFloat Atlantic, o łącznej mocy zainstalowanej 25 MW, jest pierwszą półzanurzalną pływającą farmą wiatrową na świecie.

Lizbona, 27 lipca 2020 r .: WindFloat Atlantic jest obecnie w pełni operacyjna i przesyła czystą energię do portugalskiej sieci elektroenergetycznej. Budowę farmy wiatrowej zakończyło podłączenie ostatniej z trzech platform do kabla przesyłowego o długości 20 km, który łączy farmę wiatrową ze stacją elektroenergetyczną w Viana do Castelo w Portugalii. WindFloat Atlantic, o łącznej mocy zainstalowanej 25 MW, jest pierwszą na świecie półzanurzalną pływającą farmą wiatrową. Wytwarzana przez nią energia elektryczna będzie w stanie pokryć roczne zapotrzebowanie 60 000 użytkowników i pozwoli uniknąć emisji blisko 1,1 miliona ton CO2.

Zamknięcie tego etapu potwierdza sukces dziesięcioletniego projektu realizowanego przez joint-venture Windplus i otwiera możliwości korzystania z najlepszych zasobów wiatrowych na wcześniej niedostępnych głębokich wodach. Windplus z powodzeniem zainstalował i podłączył trzy platformy, z których każda ma 30 m wysokości i składa się z trzech kolumn rozmieszczonych w odległości 50 m od siebie; platformy są przystosowane do udźwignięcia turbin wiatrowych o mocy 8,4 MW — największych, jakie zostały do tej pory zainstalowane na pływającej platformie.

Projekt zawdzięcza swój sukces wykorzystanym rozwiązaniom technologicznym. Przykładowo — technologia cumowania pozwala na zainstalowanie platform na obszarach morskich o głębokości powyżej 100 m, a rozwiązania projektowe zapewniają platformom stabilność w niesprzyjających warunkach pogodowych i morskich. Kolejny kluczowy czynnik stanowi sposób montażu: montaż w suchym doku pozwolił na znaczne oszczędności logistyczne i finansowe, a platformy były transportowane przy użyciu standardowych jednostek holowniczych.

Dzięki przyjętym rozwiązaniom technicznym model WindFloat Atlantic może zostać powielony w innych lokalizacjach, w których niedogodne warunki dna morskiego lub duża głębokość wykluczają możliwość zastosowania tradycyjnych, montowanych na stałe do podłoża farm wiatrowych.

O WindFloat Atlantic

Za realizację projektu Windfloat Atlantic odpowiada konsorcjum Windplus, w skład którego wchodzą: EDP Renewables (54,4%), Engie (25%), Repsol (19,4%) i Principle Power Inc. (1,2%). Platformy zostały zbudowane dzięki współpracy dwóch państw Półwyspu Iberyjskiego: dwie z nich powstały w stoczni w Setúbal (Portugalia), a trzecia w Avilés i Fene (Hiszpania).

Inicjatywa uzyskała wsparcie instytucji publicznych i prywatnych, co zachęciło spółki będące liderami na swoich rynkach do zaangażowania się w projekt, podczas gdy rząd Portugalii, Komisja Europejska oraz Europejski Bank Inwestycyjny zapewniły finansowanie. Realizacja tego projektu była możliwa dzięki współpracy następujących partnerów: Principle Power, joint-venture Navantia/Windar, A- Silva Matos Group, Bourbon, producenta turbin wiatrowych MHI Vestas i dostawcy kabli dynamicznych JDR Cables.

O technologii WindFloat ®

Technologia WindFloat® umożliwia instalację farm wiatrowych na głębokich wodach morskich, co pozwala uwolnić zasoby energii z ogromnych obszarów, a jednocześnie przyczynia się do rozwiązania istotnych wyzwań społecznych, takich jak transformacja w kierunku czystej energii, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i zapobieganie zmianom klimatu. Jednocześnie projekt stwarza nowe miejsca pracy, zwiększa wzrost gospodarczy oraz otwiera możliwości dla zrównoważonych inwestycji.
Do zalet tej technologii należy łatwość montażu w suchym doku oraz możliwość transportu bez użycia specjalistycznych jednostek holowniczych, a także fakt, że zainstalowanie nie wymaga przeprowadzenia trudnych operacji na morzu, koniecznych w przypadku tradycyjnie montowanych na stałe do podłoża farm wiatrowych. Rozwiązania te pozwalają obniżyć koszt cyklu życia inwestycji i ograniczyć związane z nią ryzyko.

Dodatkowo na WindFloat® można zamontować największe z dostępnych na rynku turbin wiatrowych, co przekłada się na produkcję większej ilości energii i znacząco obniża koszty eksploatacji na przestrzeni całego okresu użytkowania.

O EDP Renewables (EDPR)


EDP Renewables (Euronext: EDPR) jest światowym liderem w sektorze energii odnawialnych i czwartym największym producentem energii wiatrowej na świecie. EDPR dysponuje solidnym procesem rozwoju, najwyższej klasy aktywami oraz zdolnością operacyjną lidera rynkowego. W ciągu ostatnich lat EDPR odnotował wyjątkowy rozwój i dziś jest obecny na 14 rynkach międzynarodowych (Belgia, Brazylia, Kanada, Kolumbia, Francja, Grecja, Włochy, Meksyk, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone).

EDPR przyjęło na siebie zobowiązanie do wspierania postępu społecznego w zakresie zrównoważonego rozwoju i integracji. Znalazło to odzwierciedlenie w umieszczeniu spółki na indeksie Bloomberg Gender Equality oraz w przyznaniu jej certyfikatu Top Employer 2020 w Europie (w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Rumunii, Portugalii i Wielkiej Brytanii); oba wyróżnienia zostały przyznane w uznaniu dla zorientowanej na pracowników polityki spółki.

Energias de Portugal, S.A.Energias de Portugal, S.A. (“EDP”), główny udziałowiec w EDPR, jest globalnym graczem w branży energetycznej oraz liderem w tworzeniu wartości, innowacji i w zrównoważonym rozwoju. EDP figuruje na Dow Jones Sustainability Index nieprzerwanie od 13 lat.

O ENGIE

Nasza grupa stanowi globalny punkt odniesienia w branży niskoemisyjnej produkcji energii i usług. Naszym celem („raison d’être”) jest działanie na rzecz przyspieszenia transformacji energetycznej w kierunku świata neutralnego emisyjnie za sprawą ograniczenia zużycia energii i przyjmowania rozwiązań bardziej przyjaznych środowisku, łącząc rozwój gospodarczy z pozytywnym wpływem na naszą planetę i jej mieszkańców. Oferujemy konkurencyjne rozwiązania naszym klientom w naszych głównych obszarach działaności (gaz ziemny, energetyka odnawialna, usługi). Wraz ze 170 000 pracownikami, klientami, partnerami i interesariuszami stanowimy społeczność Imaginative Builders, których misją jest codzienna praca na rzecz harmonijnego rozwoju.

Nasze obroty w 2019 r. wyniosły 60,1 mld euro. Grupa jest notowana na giełdach w Paryżu i Brukseli (ENGI) i znajduje się na głównych międzynarodowych indeksach finansowych (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) oraz na pozostałych istotnych indeksach korporacyjnych (DJSI World, DJSI Europe and Euronext Vigeo
Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

O OW

Utworzony w 2019 r. OW to przedsięwzięcie joint venture w branży morskiej energetyki wiatrowej, należące w równym stopniu do EDPR i ENGIE. Obie spółki stoją na stanowisku, że morska energetyka wiatrowa staje się istotnym elementem globalnej transformacji energetycznej, co przekłada się na szybki rozwój tego sektora i coraz ostrzejszą konkurencję. Z tego powodu postanowiły one połączyć w nowej spółce swoje aktywa i portfolia już istniejących i dopiero mających powstać morskich farm wiatrowych.
Przewaga strategiczna OW stawia ją w korzystnej pozycji do objęcia wiodącej roli w sektorze morskiej energetyki wiatrowej. EDPR i ENGIE wnoszą do OW portfolio istniejących i będących w budowie morskich aktywów o łącznej mocy zainstalowanej 1,5 GW w budowie i 4 GW w fazie rozwoju, z zamiarem osiągnięcia do 2025 r. mocy zainstalowanej w przedziale 5-7 GW w eksploatacji lub w budowie, oraz w przedziale 5-10 GW w fazie zaawansowanego rozwoju. OW stawia przede wszystkim na rynki w Europie, Stanach Zjednoczonych i w wybranych regionach Azji, gdzie prognozowany jest największy wzrost w sektorze. www.oceanwinds.com

O Repsol


Repsol to światowy koncern wytwarzający energię z wielu źródeł i działający na rzecz ułatwienia transformacji w kierunku niskoemisyjnej produkcji energii. Zatrudnia ponad 25 000 pracowników, posiada aktywa w 35 państwach, zaś jego produkty docierają do dziesięciu milionów odbiorców na ponad 90 rynkach krajowych. Jest znaczącym graczem na rynku gazu i energii elektrycznej w Hiszpanii, na którym ma ponad milion klientów. Ponadto eksploatuje portfolio niskoemisyjnych aktywów generujących energię elektryczną i realizuje liczne inwestycje w energetykę wiatrową i słoneczną. Jest także pionierem inicjatyw w dziedzinie zrównoważonej mobilności, wykorzystujących bardziej wydajne paliwa oraz nowe rozwiązania, takie jak ładowanie elektryczne i LPG. Repsol wytwarza ok. 700 000 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie i dysponuje jednymi z najbardziej wydajnych rafinerii w Europie. Filarami spółki są technologia i cyfryzacja; jako pierwsza w swojej branży postawiła przed sobą ambitny cel osiągnięcia zerowego poziomu emisji dwutlenku węgla do 2050 r.

O Principle Power

Principle Power to światowy koncern i znaczący dostawca usług i technologii dla branży energetycznej. Sprawdzona i ciesząca się dużym zainteresowaniem technologia pływająca WindFloat® uwalnia potencjał morskiej energetyki na całym świecie, umożliwiając realizację inwestycji otwierających dostęp do najlepszych zasobów wiatrowych, niezależnie od głębokości wody i stanu dna morskiego. Principle Power jest zaufanym partnerem firm deweloperskich, niezależnych producentów energii, dostawców mediów i podmiotów oferujących umowy o poprawę efektywności energetycznej (EPC), oferując klientom wsparcie na przestrzeni całego cyklu życia ich projektów. Za sprawą 100 MW mocy zainstalowanej w budowie i na zaawansowanym stadium realizacji w Portugalii, Szkocji i Francji, oraz wielogigawatowych projektów komercyjnych na etapie planowania na całym świecie, Principle Power jest liderem rynkowym w branży pływających rozwiązań technologicznych w morskiej energetyce wiatrowej.

etmal_790x120_gif_2020

Partnerzy portalu

EU_CERT_2024

Dziękujemy za wysłane grafiki.